Редактиране на файлове (Файлов мениджър)

За да редактирате съдържанието на даден файл в хостинг акаунта, влезте в cPanel във Файлов мениджър, достъпете директорията на файла и го маркирайте.

След това изберете от менюто един от наличните редактори.

Първо маркирайте файла, а след това изберете един от редакторите

В зависимост от вида на файла и редакцията, която искате да извършите, можете да изберете най-подходящия от наличните инструменти – Редактиране (1) или HTML редактор (2).

Преди да се зареди редакторът ще се отвори допълнителен прозорец, за избор на енкодинг при редакция. Изберете енкодинга, който е зададен при създаването на файла.

Препоръчва се използването на енкодинг UTF-8 (1). Ако изберете различен енкодинг, от този в който реално е записано съдържанието на файла, има вероятност данните да се визуализират като неразбираеми символи. При редакция на файл, с ползване на некоректен енкодинг, ако запишете промените, съдържанието на файла ще бъде повредено.

Избор на енкодинг за файла

Можете да деактивирате показването на този допълнителен прозорец, преди всяко редактиране на файл, като кликнете на Спиране на проверка за енкодинг (2). Деактивирането и активирането на тази опция можете да извършите през Настройки, най-горе в прозореца на Файловия мениджър.

Когато тази опция е деактивирана, системата на Файловия мениджър ще направи опит автоматично да разпознае какъв е енкодинга на файла, след което ще зареди файла с този енкодинг.

1. Редактиране (редактор на код)

Редакторът на код предоставя допълнителни опции за редакция. Редовете са номерирани и можете да изберете стила на цветовото отбелязване на кода (например в HTML, PHP или друг).

редактор на код

Encoding (1)

От опцияEncoding можете да отворите файла в друг енкодинг за редакция.

Keyboard shortcuts (2)

От опция Keyboard shortcuts можете да видите списък с полезни клавишни комбинации, с които можете много бързо да редактирате съдържанието във файла.

Ето само част от най-интересните кратки клавишни комбинации, с които можете да прилагате специфични промени по кода:

Multicursor шорткъти

Шорткът комбинациите от този тип се отнасят за курсора и възможността за селектиране на множество редове и прилагане на една и съща промяна по тях. Например от настоящата позиция на курсора маркираме четири реда нагоре с Ctrl+Alt+Up и поставяме един символ „#“ пред всеки.

Multicursor шорткъти

Този начин за бързо маркиране на множество редове е много удобен например при за-коментиране / раз-коментиране на правила на RewriteEngine.

Find/Replace шорткъти

Когато ви е необходимо да откриете в текста дума, която може да се среща повече от един път например, и да я замените с друга – използвайте комбинацията Ctrl+H. Този шорткът отваря опцията за „намиране и заместване“, при която можете да търсите една дума, която да замените с друга. За търсенето може да използвате и регулярни изрази. С Replace се замества единичен резултат, а с All се заменят всички попадения за дадената дума.

Find/Replace шорткъти

Go to шорткъти

С Ctrl+L можете да отидете на определен ред в кода. А с Ctrl+P можете да попаднете на отговарящия таг, например ако курсора се намира след отварящия таг <p>, след като изберете шорткъта Ctrl+P, курсорът ще се премести в началото на затварящия таг – </p>.

Go to шорткъти

Опциите на редактора (3):

– Search: Можете да търсите в съдържанието на документа.
– Go to Line: Въведете номер на ред, който искате да видите. Курсорът ще се премести в началото на избрания ред. Кратката клавишна комбинация за тази опция е Ctrl+L.
Undo & Redo: Стъпка назад или напред в извършената редакция.
– Toggle word wrapping mode: Деактивиране / активиране на автоматично пренасяне на думи при по-дълги редове с текст.
– Font size: Размер на шрифта.
– Syntax: Отбелязване на синтаксиса на кода. Някои от поддържаните стилове: C, CSS, HTML, Java, Javascript, Perl, Python, PHP, Ruby, SQL, Visual Basic, XML и други.

2. HTML редактор (HTML edit)

Този редактор е много удобен за редактиране и преглед на HTML файлове.

HTML редактор във Файловия мениджър

Предлага много опции за разработка на уеб страници като форматиране, стилове, вмъкване на елементи, форми, таблици, списъци и изображения.

Можете да превключвате между три режима на редактора – изглед, изходен код и преглед в браузъра.

Подробна помощна информация за този редактор можете да откриете в документацията: HTML Editor

Обновена: 10.12.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още