Активиране на Memcached в phpBB

В phpBB може да бъде активирано кеширане чрез Memcached. Преди да бъде активирано ползването на Memcached в phpBB, е необходимо Memcached да бъде активиран в контролния панел cPanel от меню „Memcached Manager by SuperHosting„.

Също така проверете и активирайте PHP модула memcache през cPanel -> PHP Manager by SuperHosting.

Ползването на други технологии за кеширане, освен стандартния file метод в phpBB, е възможно за версия 3.0.6 и следващите.

Активацията на Memcached в phpBB се извършва чрез редакция в два файла на системата:

/forum/includes/acm/acm_memcache.php
/forum/config.php

Файловете можете да видите и редактирате чрез Файловия мениджър на контролния панел или ако достъпите акаунта чрез FTP.

Във файла:

/forum/includes/acm/acm_memcache.php

е необходимо да се въведе коректния порт за Memcached на реда:

define('PHPBB_ACM_MEMCACHE_PORT', 11512);

Важно: Необходимо е да промените порт 11512 с порта за вашия хостинг акаунт. Портът за вашия акаунт ще видите веднага след активиране на Memcached в cPanel.

Запишете файла и редактирайте втория файл:

/forum/config.php

като промените реда:

$acm_type = 'file';

на:

$acm_type = 'memcache';

След като запишете промените и в този файл, Memcached е вече активиран за системата phpBB.

Обновена: 14.03.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още