Активиране на Redis в phpBB 3.2.x

В phpBB 3.2.x може да се активира кеширане с Redis, чрез редакция в два файла на системата: /config.php и /phpbb/cache/driver/redis.php.

Бележка: Преди да активирате Redis в phpBB, уверете се, че Redis е активиран в cPanel -> Redis Manager. След това проверете и дали PHP модулът redis също е активиран, в cPanel -> PHP Manager.

Файловете можете да видите и редактирате чрез Файловия мениджър на контролния панел cPanel или през FTP (сваляте файла, редактирате и го качвате в акаунта).

info-iconВажно: Винаги, преди редакция на даден файл, правете негово резервно копие.

Във файла:

/config.php

е необходимо да се зададе използването на Redis, като промените реда от:

$acm_type = 'phpbb\\cache\\driver\\files';

на:

$acm_type = 'phpbb\\cache\\driver\\redis';

Запишете файла и редактирайте втория файл:

/phpbb/cache/driver/redis.php

като зададете коректния порт за Redis, на реда:

define('PHPBB_ACM_REDIS_PORT', 6379);
Важно: Необходимо е да промените порт 6379 с порта за вашия хостинг акаунт. Активния порт ще видите веднага, след активиране на Redis в cPanel – > Redis Manager.

След като запишете промените и в този файл, Redis вече е активиран за системата phpBB.

Обновена: 22.02.2017

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още