Инсталация на phpBB

За инсталацията на phpBB (v.3.0.x), първо е необходимо да свалите инсталационните файлове на системата. Това може да направите от официалния сайт, откъдето може да се изтегли и превода на системата на български език. Сайтът се намира на следния адрес: https://www.phpbb.com

Изтеглете локално на вашия компютър системата и разархивирайте файловете от изтегления пакет на phpBB. След като разархивирате файловете на вашия компютър е необходимо те да бъдат качени в хостинг акаунта. Това може да направите бързо и лесно чрез FTP клиент. След като файловете са разположени в хостинг акаунта, ще е необходимо да създадете база данни и да асоциирате потребител, който да бъде с пълни права върху тази база данни.

Необходимо е да запишете и/или да запомните паролата, която ще зададете за потребителя, който е асоцииран към създадената от вас база данни, тъй като ще ви е необходима при инсталацията.

При изпълнение на описаните по-горе стъпки, би следвало да сте разположили инсталационните файлове за система phpBB (в директория по ваше желание, например /forum) и да сте създали MySQL база данни с потребител за нея.

Вече можете да преминете към самата инсталация на системата. Необходимо да изпишете в уеб браузъра името на вашия домейн. Ако сте поставили файловете на системата в поддиректория, то трябва да допишете и нея, например: my-domain/forum. При изписване на домейна ви в браузъра, ще се зареди началната инсталационна страница на система phpBB:

Първоначална страница при инсталация на phpBB
Първоначална страница при инсталация на phpBB

Ако желаете системата да се инсталира с български език, то е необходимо преди самата инсталация да се свали пакета с българския превод:

https://www.phpbb.com/languages или
https://www.phpbb.com/customise/db/translation/bulgarian

След като свалите пакета с превода локално на вашия компютър, може да го разархивирате. От разархивираната директория е необходимо през FTP да качите директориите „language“ и „styles“ в директорията, в която сте разположили системата phpBB. Тези две директории вече ще съществуват в директорията на phpBB, но това не бива да ви притеснява, презапишете ги.

След като е качен българския превод, при отваряне отново на адреса на форума, инсталацията ще се зареди на български език или можете да го изберете от падащото меню:

Инсталация на phpBB на български език
Инсталация на phpBB на български език

За да продължите с инсталацията кликнете на таб „Инсталирай“ и на бутона „Премини към следващата стъпка„:

Необходимата информация за инсталацията на системата phpBB
Необходимата информация за инсталацията на системата phpBB

На стъпката „Изисквания“ може да се видят изискванията на системата phpBB. На сървърите за споделен хостинг се поддържа системата phpBB, както и се покриват необходимите изисквания. Продължете с „Избери инсталация„:

Проверка на системните изисквания преди инсталацията на phpBB
Проверка на системните изисквания преди инсталацията на phpBB

На стъпка „Настройка на базата данни“ се въвежда данните за връзката с базата данни. Базата данни и потребителя за нея е необходимо първо да бъдат създадени през контролния панел cPanel. След като разполагате с данните на ново създадената база и потребител, ги въвеждате на тази стъпка.

Въвеждане на информацията за връзка с базата данни
Въвеждане на информацията за връзка с базата данни

Въвеждате данните:
Сървър база данни или DSN: ( 1 ) localhost
Порт на сървъра: ( 2 ) оставете празно
Име на базата данни: ( 3 ) името на базата данни, която сте създали предварително
База данни потребителско име: ( 4 ) името на потребителя за базата данни, който сте създали предварително
Парола на базата данни: ( 5 ) паролата на потребителя за базата данни
Prefix за таблиците в базата данни: ( 6 ) не променяйте

При коректни данни, проверката за връзка с базата данни е успешна.

Успешна връзка с базата данни
Успешна връзка с базата данни

Въвеждате желаното потребителско име на администратора на сайта и неговата парола:

Въвеждане на данните за административен достъп
Въвеждане на данните за административен достъп

Следващите стъпки можете да довършите с „Премини към следващата стъпка„, като на „Допълнителни настройки“ можете да въведете допълнителна информация за сайта и неговата работа.

На последната стъпка от инсталацията кликвате „Вход“ и въвеждате данните за достъп до административния панел на системата, които зададохте малко по-рано.

След успешната инсталация на phpBB може да достъпите административния панел
След успешната инсталация на phpBB може да достъпите административния панел

При влизане в административния панел може да получите съобщението „Предупреждение Моля премахнете install директорията, преди да използвате форума„, в този случай е необходимо да изтриете или преименувате папката install, която се намира в директорията на системата.

Обновена: 02.04.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още