https://help.superhosting.bg/custom-php-ini-cron-job.html
  • bg
  • en

Хостинг, Домейни, Виртуални сървъри (VPS), Managed VPS, SSL сертификати

PHP

Как да задам в Cron Job да се ползва собствен php.ini файл?

Някои скриптове, които се стартират в Cron Job (автоматизирана задача), изискват различни настройки в PHP от зададените по подразбиране. Различни настройки в PHP могат да се зададат в php.ini файл. За да могат промените да окажат влияние и на скриптове, стартирани в Cron Job (или стартирани в команден режим през конзола), е необходимо в командата… »

cron jobs, php.ini

PHP модул - pspell (Portable Spell Checker Interface Library)

pspell (Portable Spell Checker Interface Library) е разширение за PHP за проверка на правописа, работещо със системната библиотека GNU Aspell (C++). Aspell може да се ползва и от други езици, със съответните им разширения, например Text:Aspell за Perl. За проверка на правописа може да се използват предварително инсталирани към Aspell езикови речници (или бази с… »

PHP модули/разширения

Конфигурационен файл на PHP (php.ini)

Конфигурационният файл на PHP е php.ini (phpXX-fcgi.ini). Чрез промяна на директивите в този файл може да променят различни настройки на PHP. По подразбиране на хостинг сървърите има зададени определени стойности на PHP директивите. Тези стойности са зададени така, че най-голяма част от приложенията да функционират коректно. Информация за настройките на PHP може да се получи… »

php.ini

Промяна на PHP версията за определена директория

През PHP Manager в cPanel можете да променяте PHP версията за целия акаунт или за отделна директория. По-долу е описан начинът за ползване на различна PHP версия, за конкретна директория (сайт) в хостинг акаунта. Избор на PHP версия за определена директория Активирането на различна PHP версия, за дадена директория (сайт), се осъществява в две стъпки.… »

PHP версия

All rights reserved © 2005-2019 , www.superhosting.bg