Общи настройки в WordPress

От страницата с настройки в WordPressНастройки » Общи можете да посочите някои от основните положения в настройката на сайта ви като заглавие, описание, URL адрес и други.

Заглавие на сайта и кратко описание

Начинът, по който се визуализира заглавието на сайта и неговото разположение, се определя от темата, която е активираната. Най-често заглавието се визуализира в горната част на всяка страница. Също така се визуализира в заглавната лента на браузъра и съответния таб.

полета за задаване на заглавието и краткото описание на сайта

Краткото описание се поддържа от повечето теми и се визуализира най-често като подзаглавие.

WordPress адрес (URL) и адрес на сайта (URL)

Адресът на WrodPress инсталацията и сайта обикновено са идентични и съвпадат с вашия домейн. Може да бъде зададен и адрес, който представлява предварително създаден поддомейн или съдържа една или повече директории.

WordPress Адрес (URL) и Адрес на сайта (URL)

Адресите на инсталацията и сайта могат да бъдат и различни, като първият указва точния път до физическата директория, в която са разположени файловете на системата, а вторият указва начина, по който желаете посетителите да изписват адреса, за да достигнат до вашия сайт. Например:

адрес на инсталация: https://mysitename.com/wordpress/new
адрес на уеб сайта: https://mysitename.com

Административен имейл адрес

Имейл адресът, въведен при инсталацията на системата, може да бъде на лицето, което ще администрира сайта.

поле за въвеждане на имейл адреса на администратора

Този имейл адрес може да бъде използван за функционалността Забравена парола както и за административни цели като за уведомяване при нови потребители и други.

Членство и роля по подразбиране за нови потребители

В случай че желаете посетителите да имат възможност да направят регистрация във вашия сайт и при следващи посещения да се идентифицират, въвеждайки потребителско име и парола, можете да активирате формата за регистрация на системата WordPress. Активирането се извършва от опцията Членство като поставите отметка пред „Всеки може да се регистрира„.

опции за регистрирането на потребители в сайта

Формата за регистрация може да бъде достъпена на адрес https://mysitename.com/wp-register.php . В случай че формата не е активирана, регистрация може да бъде извършена само от лицето, което администрира системата.

При регистрирането на нови потребители има възможност предварително да определите каква роля (права) първоначално да им бъдат поставяни по подразбиране. Възможни са една от следните роли: Потребител, Автор, Редактор, Сътрудник, Администратор. Роля по подразбиране може да бъде дадена за всеки нов потребител, независимо от това дали се е регистрирал сам или от администратора на сайта.

Език на сайта

Промяната на езика през тази опция е глобална за сайта. Какъвто език е избран тук, на такъв ще се показва посетителската част на сайта (фронт-енд).

опция за настройка на езика

Промяната на езика за сайта не създава превод на потребителското съдържание, което е добавено в сайта, само се сменя езикът за системните текстове.

Можете да промените езика само за административния панел, без да се променя езика на сайта.

избор на език за администрацията за конкретен потребител

Промяната се извършва в настройките на конкретния потребител, през Потребители » Редактиране » Език. За Вашия профил настройката може да се достъпи и от Потребители » Профил.

Часова зона, формат на дата и час, начало на седмицата

Чрез посочените функционалности се определя формата и зоната по региони, според които системата автоматично задава точно време на информацията, публикувана на сайта – страници, публикации, коментари и други.

Часова зона, Формат на дата, Формат на часа, Седмицата започва в, Език на сайта

Часовата зона по подразбиране е UTC+0 като UTC e средно време по Гринуич. За България може да изберете София. В случай че не сте сигурни коя е желаната от вас зона, можете да изберете дадена стойност от падащото меню и след запазване на настройките ще видите в дясната част местно време (за България UTC+3 при лятно часово време).

Формата на датата предлага избор между разделител „.“ и разделител „/“ като при втората възможност можете да укажете низходяща или възходяща подредба на ден, месец, година както и междинни вариации.

Формат на часа също можете да изберете между общоприетите стандарти.

След задаване на необходимите настройки натиснете бутона Запазване в края на страницата, за да влязат в сила извършените промени.

Управлявайте бързо и удобно вашите WordPress сайтове през специалния инструмент WordPress Manager by SuperHosting в cPanel.

Обновена: 10.06.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още