Общи настройки в WordPress

От страницата с настройки в WordPress – Настройки » Общи можете да посочите някои от основните положения в настройката на сайта ви като заглавие, описание, URL адрес и други.

Заглавие на сайта, Кратко описание

Начинът, по който се визуализира заглавието на сайта и неговото разположение се определя от темата, която е активираната. Най-често заглавието се визуализира в горната част на всяка страница. Също така се визуализира в заглавната лентата на браузъра и съответния таб.

Общи настройки в WordPress

Краткото описание се поддържа от повечето теми и се визуализира най-често като подзаглавие.

WordPress Адрес (URL), Адрес на сайта (URL)

Адресът на WrodPress инсталацията и сайта обикновено са идентични и съвпадат с вашия домейн. Може да бъде зададен и адрес, който представлява предварително създаден поддомейн или съдържа една или повече директории.

WordPress Адрес (URL) и Адрес на сайта (URL)

Адресите на инсталацията и сайта могат да бъдат и различни, като първият указва точния път до физическата директория, в която са разположени файловете на системата, а вторият указва начина, по който желаете посетителите да изписват адреса, за да достигнат до вашия сайт. Например:

адрес на инсталация: http://mysitename.com/wordpress/new
адрес на уеб сайта: http://mysitename.com

Имейл адрес

Имейл адресът, въведен при инсталацията на системата, може да бъде на лицето, което ще администрира сайта.

Общи настройки в WordPress

Този имейл адрес може да бъде използван за функционалността Забравена парола както и за административни цели като за уведомяване при нови потребители и други.

Членство, Роля по подразбиране за нови потребители

В случай че желаете посетителите да имат възможност да направят регистрация във вашия сайт и при следващи посещения да се идентифицират, въвеждайки потребителско име и парола, можете да активирате формата за регистрация на системата WordPress. Активирането се извършва от опцията Членство като поставите отметка пред „Всеки може да се регистрира„.

Общи настройки в WordPress

Формата за регистрация може да бъде достъпена на адрес http://mysitename.com/wp-register.php . В случай че формата не е активирана, регистрация може да бъде извършена само от лицето, което администрира системата.

При регистрирането на нови потребители има възможност предварително да определите каква роля (права) първоначално да им бъдат поставяни по подразбиране. Възможни са една от следните роли: Потребител, Автор, Редактор, Сътрудник, Администратор. Роля по подразбиране може да бъде дадена за всеки нов потребител, независимо от това дали се е регистрирал сам или от администратора на сайта.

Часова зона, Формат на дата, Формат на часа, Седмицата започва в, Език на сайта

Чрез посочените функционалности се определя формата и зоната по региони, според които системата автоматично задава точно време на информацията, публикувана на сайта – страници, публикации, коментари и други.

Общи настройки в WordPress

Часовата зона по подразбиране е UTC+0 като UTC e средно време по Гринуич. В случай, че не сте сигурни коя е желаната от вас зона, можете да изберете дадена стойност от падащото меню и след запазване на настройките ще видите в дясната част местно време (за България UTC+3 при лятно часово време).

Формата на датата предлага избор между разделител „.“ и разделител „/“ като при втората възможност можете да укажете низходяща или възходяща подредба на ден, месец, година както и междинни вариации.

Формат на часа също можете да изберете между общоприетите стандарти.

Език на сайта

Последната опция е за езика на сайта. При промяна на езика, това ще се отрази както на администрацията, така и на сайта.

След задаване на необходимите настройки натиснете бутона Запис на промените в края на страницата, за да влязат в сила извършените промени.

Управлявайте бързо и удобно вашите WordPress сайтове през специалния инструмент WordPress Manager by SuperHosting в cPanel.

Обновена: 06.04.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още