1. Начало
 2. Хостинг
 3. Хостинг терминология
 4. HTTP/2 поддръжка за Вашия хостинг

HTTP/2 поддръжка за Вашия хостинг

HTTP/2 е обновената версия на HTTP протокола, задвижващ световната мрежа (WWW). Основната роля на протокола е да пренася данни в уеб. Ето защо бе необходимо и основният протокол, отговорен за доставянето на информация в интернет, да бъде обновен с втората си основна версия HTTP/2.

Целта на обновения HTTP/2 протокол е цялостно да подобри представянето на уеб страниците, оптимизирайки работата на HTTP протокола и повишавайки скоростта, с която се пренасят данните и се обменят със сървъра. Основният HTTP протокол не е променен в същността си, но нуждата от подобрения в скоростта на зареждане и нови функционалности, наложи старият протокол да бъде обновен.

Вижте още: Още по-бърз уеб с протокола HTTP/2 | Blog

Подобрения в HTTP/2 протокола

Подобренията в HTTP/2 протокола, които цялостно подобряват сигурността и оптимизират работата са:

 • HTTP/2 е бинарен (двоичен), а не текстов протокол, правейки го по-кратък и производителен – за Вашия сайт това означава, че нуждата от допълнително преоразмеряване на информацията отпада, а с това се ускорява работата на сайта. Бинарният протокол използва мултиплексиране на връзката клиент-сървър;
 • Мултиплексиране – това е процес, който обединява обеми от данни в общи пакети и ги споделя в обща преносна среда за комуникация. Използва една единствена мултиплексирана връзка към един домейн вместо множество връзки за всеки файл. Няколко заявки могат да бъдат изпратени през една TCP връзка, а отговорите се получават в произволен ред, което елиминира нуждата от множество връзки между клиента и сървъра.
 • Компресирани хедъри със специално създадения HPACK – помага за намаляване обема на постоянно обменящите се хедъри (пакети от информация ) между сървъра и клиента, което оказва влияние върху бързината на сайта;
 • HTTP/2 има сложна схема на приоритизиране – подаване към браузърите коя информация приоритетно да се зарежда спрямо друга. Например, задаваме на браузър, поддържащ HTTP/2 първо да зареди HTML-a за страницата, след това CSS и JavaScript-a, а за края да остави изображенията. Тази подредба позволява браузърите да зареждат страниците максимално бързо и да доставят важната информация първа;
 • Stream dependencies – клиентът посочва на сървъра ресурсите, които са с най-висок приоритет;
 • Server push – сървърът изпраща ресурси, за които клиентът не е подал заявка. Това намалява латенцията, когато се зарежда множество различно по вид съдържание.

HTTP/2 и SSL/TLS – гаранция за сигурен сайт

За да може да се възползвате от предимствата на HTTP/2 протокола, е необходимо да имате инсталиран SSL сертификат на сайта си. Това е така, защото всички известни уеб браузъри поддържат HTTP/2, само когато той се използва с помощта на криптирана връзка.

Например, HTTP/2 протоколът е активиран по подразбиране и се поддържа от Mozilla Firefox уеб браузъра. С помощта на SSL сертификата AutoSSL вече всички могат да се възползват от предимствата на протокола, без да е необходимо да правят допълнителна инвестиция и да се убедят в подобренията от използването му.

За голяма част от уеб браузърите, HTTPS:// адресите (URL) ще бъдат единствените, които ще поддържат HTTP/2.

Използването на HTTP/2 споделен хостинг съчетава в себе си няколко ключови предимства за Вашия сайт:  

 • Много по-бърз сайт;
 • Повишен Google Rank;
 • По-добра производителност на сървърния ресурс;
 • Оптимално използване на ресурсите на споделения хостинг план;
 • Използване на изцяло защитена връзка;
 • Използване на SSL сертификат и гаранции, че Google Chrome няма да маркира Вашия сайт като несигурен.

Новият протокол е наличен за всички сървъри на СуперХостинг.БГ и всички наши клиенти могат да се възползват от него, без значение от приложението, което използват (WordPress например). За да се възползвате от него, единствено трябва да имате инсталиран SSL сертификат.

Обновена: 18.03.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още