1. Начало
  2. Хостинг
  3. Управление на хостинг акаунт (cPanel)
  4. cPanel файлове
  5. Показване на съдържанието в директория (Index Мениджър)

Показване на съдържанието в директория (Index Мениджър)

По подразбиране показването на съдържанието на директориите от хостинг акаунта в браузъра е забранено. Това е системна настройка, приложена с цел защита на данните в хостинг акаунта.

Ако искате съдържанието на дадена директория да се вижда като списък с файлове, при достъпването ѝ в браузъра, ще е нужно да деактивирате системната защита. Това може да се извърши през cPanel » Index Мениджър или чрез поставяне на директива в .htaccess файла.

Бележка: След като активирате показването на съдържанието в директорията, може да активирате защита на достъпа чрез потребител и парола. Вижте как: Директории защитени с парола | Help

Активиране на списък със съдържанието в дадена директория

Преди да активирате списъчното показване на съдържанието в дадена директория, уверете се че в нея няма разположен индексен файл (index.html, index.php). Когато в директорията има такъв файл, вместо списък, браузърът ще зарежда този файл.

За да активирате показването на съдържанието в дадена директория, влезте в cPanel » Index Мениджър и стигнете до директорията, която искате да настроите. Кликвайки върху името на дадена директория, ще влезете в нея и ще видите поддиректориите ѝ.

Например имате директория dir в public_html, чието съдържание искате да се показва в браузъра като списък с файлове.

Списък на директориите в cPanel.
Списък на директориите в cPanel.

Кликнете на Редактиране.

Възможните опции за показването на съдържанието в директорията.
Възможните опции за показването на съдържанието в директорията.

Наследяване (използва настройката на горната директория)

За директорията ще е активна настройката за листване, която е зададена за горната директория.

Без индексиране (показването на съдържанието в директорията е забранено)

Ако в директорията има индексен файл (index.html, index.php), то при достъп до нея ще се зареди даденият индексен файл.

Ако в директорията липсва индексен файл, при достъп до нея през браузъра, ще получите съобщение за забранен достъп „Forbidden“.

В директорията няма индексен файл (index.html,index.php).
В директорията няма индексен файл (index.html,index.php).

Показване само на името на файла (показването на съдържанието в директорията е позволено)

Съдържанието се показва като списък с имената на файловете и директориите.
Съдържанието се показва като списък с имената на файловете и директориите.

Показване на имената на файловете и описание (показването на съдържанието в директорията е позволено)

В списъка се показва и допълнителна информация за размер и дата на файла/директорията.
В списъка се показва и допълнителна информация за размер и дата на файла/директорията.

Маркирайте желаната опция и запишете със Запазване.

Активиране на листването на съдържанието чрез директива в .htaccess файла

Промяна на настройките за индексиране може да се извърши и ръчно – чрез .htaccess файл. Поставяте .htaccess файла в желаната директория и добавяте в него една от директивите.

Забрана за листване на съдържанието в директорията:

Options -Indexes

Стандартно листване, показва се само името на файла:

Options +Indexes
IndexOptions -FancyIndexing

Разширено листване, показват се и детайли за дата и размер на файловете и директориите:

Options +Indexes
IndexOptions +FancyIndexing
Обновена: 12.10.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още