https://help.superhosting.bg/magic-quotes-gpc.html
  • bg

Хостинг, Домейни, Виртуални сървъри (VPS), Managed VPS, SSL сертификати

Как да включа или изключа magic_quotes_gpc?

PHP
php, magic_quotes_gpc

Включването или изключването на PHP директивата magic_quotes_gpc може да бъде направено в php.ini файл.

При всички хостинг планове промяна на директивата magic_quotes_gpc може да бъде направена през "PHP Manager by SuperHosting" » "Промяна на PHP директиви".

Срещу всяка от директивите има падащо меню, чрез което можете да изберете желаната стойност. След избор на бутона "Запази" стойността ще бъде променена за целия хостинг акаунт и всички сайтове, разположени в хостинг акаунта.

php.ini

PHP директивите може да се променят със собствен (не-системен) php.ini файл.

Първо е необходимо да проверите какъв е протоколът за обработка на PHP заявките във вашия акаунт. За улеснение на това сме подготвили скрипт, който дава информация затова и инструкции за промяна на директиви. Името на скрипта е php.php и можете да го свалите от тук. Необходимо е да го разположите в хостинг акаунта в директорията на сайта, за който желаете промени. След като го качите в хостинг акаунта, можете да го стартирате по следния начин:

http://mysupersite.com/php.php

заменете mysupersite.com с името на вашия домейн

След това е необходимо да следвате инструкциите за промяна, които ще видите на заредилата се страница.

 

FastCGI

В home директорията на акаунта ще намерите системен php.ini файл, който е с име php-fcgi.ini. Можете да го редактирате посредством файловия мениджър или чрез текстов редактор.

Включване на magic_quotes_gpc:

magic_quotes_gpc = On

Изключване на magic_quotes_gpc:

magic_quotes_gpc = Off

За да може php-fcgi.ini файла да важи за хостинг акаунта, е необходимо да бъде указано във файл php.fcgi. Проверете дали в home директорията на акаунта има съществуващ файл с това име. В случай, че не е наличен, то можете да го създадете. Важно: Правата на файла php.fcgi трябва да бъдат 755. Проверете дали във файла има следните редове и ако ги няма, то е необходимо да ги добавите:

#!/bin/bash
DEFAULTPHPINI=/home/cpaneluser/php-fcgi.ini
exec /usr/bin/php -c ${DEFAULTPHPINI}
заменете cpaneluser с потребителското име за контролния панел cPanel

За да влязат в сила промените за целия хостинг акаунт, е необходимо да проверите дали в .htaccess файл в home директорията има добавени следните редове. Ако ги няма, то е необходимо да ги добавите:

<IfModule mod_fcgid.c>
AddHandler fcgid-script .php
FcgidWrapper /home/cpaneluser/php.fcgi .php
</IfModule>
заменете cpaneluser с потребителското име за контролния панел cPanel

След като сте извършили посочените действия, можете да се уверите че стойността за директивата magic_quotes_gpc е променена, като използвате функцията phpinfo().

Бележка: Ако срещате затруднение с PHP настройките в хостинг акаунта, моля обърнете се към отдела по Техническа поддръжка на СуперХостинг.БГ.

CGI

В home директорията на акаунта ще намерите системен php.ini файл, който е с име php.ini. Можете да го редактирате посредством файловия мениджър или чрез текстов редактор.

Включване на magic_quotes_gpc:

magic_quotes_gpc = On

Изключване на magic_quotes_gpc:

magic_quotes_gpc = Off

Стандартно php.ini файла има действие само за директорията, в която се намира. За да важи за целия хостинг акаунт, е необходимо да проверите дали в .htaccess файл в home директорията има добавени следните редове. Ако ги няма, то е необходимо да ги добавите:

 

<IfModule mod_suphp.c>
suPHP_ConfigPath /home/cpaneluser/dir/php.ini
</IfModule>
заменете cpaneluser с потребителското име за контролния панел cPanel

След като сте извършили посочените действия, можете да се уверите че стойността за директивата magic_quotes_gpc е променена, като използвате функцията phpinfo().

500px270px
SuperHosting.BG
All rights reserved © 2005-2019 , www.superhosting.bg