https://help.superhosting.bg/magic-quotes-gpc.html
 • bg

Хостинг, Домейни, Cloud, Виртуални сървъри (VPS), Managed VPS, SSL сертификати

Как да включа или изключа magic_quotes_gpc?

PHP
php, magic_quotes_gpc

Включването или изключването на PHP директивата magic_quotes_gpc може да бъде направено в php.ini файл.

При всички Linux хостинг планове промяната на директивата magic_quotes_gpc може да бъде направено през "PHP Manager by Superhosting".

След като влезете в контролния панел cPanel, изберете "PHP Manager by SuperHosting". В секцията "Промяна на PHP директиви" ще се зареди следния прозорец:

Промяна на magic_quotes_gpc в "PHP Manager by SuperHosting"

Срещу всяка от директивите има падащо меню, чрез което можете да изберете желаната стойност. След избор на бутона "Запази" стойността ще бъде променена за целия хостинг акаунт и всички сайтове, разположени в хостинг акаунта.


Първо е необходимо да проверите какъв е протоколът за обработка на PHP заявките във вашия акаунт. За улеснение на това сме подготвили скрипт, който дава информация затова и инструкции за промяна на директиви. Името на скрипта е php.php и можете да го свалите от тук. Необходимо е да го разположите в хостинг акаунта в директорията на сайта, за който желаете промени. След като го качите в хостинг акаунта, можете да го стартирате по следния начин:

http://domain.tld/php.php

Бележка: Необходимо е да замените domain.tld с името на вашия домейн.

След това е необходимо да следвате инструкциите за промяна, които ще видите на заредилата се страница.


CGI

В home директорията на акаунта ще намерите системен php.ini файл, който е с име php.ini. Можете да го редактирате посредством файловия мениджър или чрез текстов редактор.

Включване на magic_quotes_gpc:

magic_quotes_gpc = On

Изключване на magic_quotes_gpc:

magic_quotes_gpc = Off

Стандартно php.ini файла има действие само за директорията, в която се намира. За да важи за целия хостинг акаунт, е необходимо да проверите дали в .htaccess файл в home директорията има добавени следните редове. Ако ги няма, то е необходимо да ги добавите:

<IfModule mod_env.c>
SetEnv PHPRC /home/your_cpanel_username/php.ini
</IfModule>

* За your_cpanel_username е необходимо да въведете вашето потребителско име за контролния панел.

След като сте извършили посочените действия, можете да се уверите че стойността за директивата magic_quotes_gpc е променена, като използвате функцията phpinfo().


FastCGI

В home директорията на акаунта ще намерите системен php.ini файл, който е с име php-fcgi.ini. Можете да го редактирате посредством файловия мениджър или чрез текстов редактор.

Включване на magic_quotes_gpc:

magic_quotes_gpc = On

Изключване на magic_quotes_gpc:

magic_quotes_gpc = Off

За да може php-fcgi.ini файла да важи за хостинг акаунта, е необходимо да бъде указано във файл php.fcgi. Проверете дали в home директорията на акаунта има съществуващ файл с това име. В случай, че не е наличен, то можете да го създадете. Важно: Правата на файла php.fcgi трябва да бъдат 755. Проверете дали във файла има следните редове и ако ги няма, то е необходимо да ги добавите:

#!/bin/bash
DEFAULTPHPINI=/home/your_cpanel_username/php-fcgi.ini
exec /usr/bin/php -c ${DEFAULTPHPINI}

* За your_cpanel_username е необходимо да въведете вашето потребителско име за контролния панел.

За да влязат в сила промените за целия хостинг акаунт, е необходимо да проверите дали в .htaccess файл в home директорията има добавени следните редове. Ако ги няма, то е необходимо да ги добавите:

<IfModule mod_fcgid.c>
AddHandler fcgid-script .php
FcgidWrapper /home/your_cpanel_username/php.fcgi .php
</IfModule>

След като сте извършили посочените действия, можете да се уверите че стойността за директивата magic_quotes_gpc е променена, като използвате функцията phpinfo().

Забележка: Ако срещате затруднения с необходимите настройки, моля обърнете се към отдела по Техническа поддръжка на СуперХостинг.БГ.

500px270px
SuperHosting.BG
  PHP
 • Какво е PHP модул (PHP разширение)?
  PHP модулите представляват разширения за PHP, най-често написани на програмния език C. PHP модулите могат да се компилират с PHP, така че да се зареждат статично (като са част от... »
 • Ползване на различен php.ini файл за PHP (cli) през SSH
  При ползване на PHP през команден режим по подразбиране с командата php се стартира PHP CLI бинарния файл, който отговаря на PHP версията инсталирана по подразбиране. За списък с всички опции... »
 • PHP CLI (Command Line Interface)
  PHP има различни интерфейси (SAPI) за взаимодействие със средата, в която работи, и за връзка с външни (за PHP) технологии. Два от интерфейсите са PHP CLI и PHP CGI (FastCGI). От версия... »
 • Какво е CGI, FastCGI?
  CGI (Common Gateway Interface) е уеб технология и протокол, по правилата на който се извършва комуникацията между уеб сървър (HTTP сървър) и други външни приложения (например PHP). CGI разширява възможностите... »
 • Активиране на PHP модул/разширение в хостинг акаунта
  Активиране на PHP модул през PHP Manager by SuperHosting За улеснено активиране и деактивиране на PHP модули в хостинг акаунта може да използвате PHP Manager by SuperHosting, в контролния панел cPanel. При... »
Всички права запазени © 2005-2017 , www.superhosting.bg