https://help.superhosting.bg/php-ini.html
  • bg

Хостинг, Домейни, Виртуални сървъри (VPS), Managed VPS, SSL сертификати

Как да създам и редактирам собствен php.ini файл?

PHP
php.ini , .ini, ini, suphp_configpath, setenv, phprc

php.ini файлът е конфигурационен файл на PHP, чрез който може да се променят стойностите на определени PHP директиви и да се активират допълнителни модули/разширения към PHP.

В home директорията на всеки хостинг акаунт ще намерите системен php.ini файл. В него можете да променяте стойности на PHP директиви и да активирате допълнителни модули. Можете да редактирате файла директно през файловия мениджър или чрез текстов редактор.

info-iconБележка: Ако във вашия хостинг акаунт не е наличен php.ini файл в home директорията, можете да се свържете с отдела по Техническа поддръжка, за да бъде добавен такъв.

На адрес https://secure.php.net/manual/en/ini.list.php можете да проверите кои директиви могат да бъдат персонализирани и използвани в собствен (не системен) php.ini файл.

Редактиране на php.ini файл

info-iconФайлът php.ini, който се ползва от активната PHP версия за хостинг акаунта, можете да редактирате бързо и удобно през cPanel -> PHP Manager by SuperHosting -> Разширени настройки.

В зависимост от използвания протокол за обработка на PHP в хостинг акаунта, инструкциите за ръчна промяна на php.ini файла се различават. Първо е необходимо да проверите какъв е протоколът - CGI (php.ini) или FastCGI (php-fcgi.ini).

За улеснение сме подготвили скрипт, който дава информация за протокола и инструкции за настройка на директиви и модули. Името на скрипта е php.php и можете да го свалите от тук. Качете скрипта в хостинг акаунта, в директорията на сайта, за който ще се извършват настройките. След това го стартирайте през уеб браузър по следния начин:

http://mysupersite.com/php.php

заменете mysupersite.com с името на вашия домейн

Хостинг акаунтът ползва FastCGI протокол за обработка на PHP

В home директорията на хостинг акаунта ще намерите системен php.ini файл с име php-fcgi.ini, който можете да ползвате. Редакцията на файла можете да извършите през файловия мениджър или чрез текстов редактор.

В случай че сте ползвали PHP Manager by SuperHosting в cPanel и сте превключвали различни версии на PHP, то в home директорията ще откриете няколко php.ini файла, като например php54-fcgi.ini, php70-fcgi.ini и други. Според активната PHP версия използвайте съответния php-fcgi.ini файл.

За да може php-fcgi.ini файла да важи за хостинг акаунта, е необходимо това да бъде указано във файл php.fcgi.

Проверете дали в home директорията на акаунта има съществуващ файл с това име. В случай че не е наличен, създайте го. Важно: Правата на файла php.fcgi трябва да са 755. Проверете дали във файла има следните редове и ако ги няма, то е необходимо да ги добавите:

php.fcgi
#!/bin/bash
DEFAULTPHPINI=/home/cpaneluser/php-fcgi.ini
exec /usr/bin/php -c ${DEFAULTPHPINI}
променете cpaneluser с потребителското име за контролния панел cPanel

За да влязат в сила промените за целия хостинг акаунт, проверете дали в .htaccess файл в home директорията има добавени следните редове. Ако ги няма, то е необходимо да ги добавите:

.htaccess
<IfModule mod_fcgid.c>
AddHandler fcgid-script .php
FcgidWrapper /home/cpaneluser/php.fcgi .php
</IfModule>
променете cpaneluser с потребителското име за контролния панел cPanel

Имайте предвид, че след промяна на стойност на директива е необходимо известно време, за да влязат в сила промените. Можете да проверите дали промените са активни, като използвате функцията phpinfo().

Хостинг акаунтът ползва CGI протокол за обработка на PHP

В home директорията на акаунта ще намерите системен php.ini файл с име php.ini. Можете да го редактирате през файловия мениджър или чрез текстов редактор.

Стандартно php.ini файла има действие само за директорията, в която се намира. За да важи за целия хостинг акаунт, проверете дали в .htaccess файл в home директорията има добавени следните редове. Ако ги няма, то е необходимо да ги добавите:

.htaccess
<IfModule mod_suphp.c>
suPHP_ConfigPath /home/cpaneluser/dir/php.ini
</IfModule>
променете cpaneluser с потребителското име за контролния панел cPanel

След като сте извършили редакция, можете да се уверите, че промените са влезли в сила, като използвате функцията phpinfo().

info-iconБележка: Ако срещате затруднение с PHP настройките в хостинг акаунта, изпратете запитване към отдела по Техническа поддръжка на СуперХостинг.БГ.

500px270px
SuperHosting.BG
All rights reserved © 2005-2019 , www.superhosting.bg