https://help.superhosting.bg/max-execution-time.html
  • bg

Хостинг, Домейни, Виртуални сървъри (VPS), Managed VPS, SSL сертификати

Как да променя стойността за max_execution_time?

PHP
php.ini, пхп.ини, php.ini файл, php.ini file, max_execution_time

Понякога за изпълнението на php скриптове е необходимо повече време от стандартно определената стойност. Съобщението, което може да се появи, е следното:

Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in /home/<cpanel_name>/public_html/your-script.php on line XX.

Увеличаването на стойността max_execution_time може да бъде направено посредством php.ini файл.

При всички Linux хостинг планове промяната на директивата max_execution_time може да бъде направена през "PHP Manager by Superhosting".

След като влезете в контролния панел cPanel, изберете "PHP Manager by SuperHosting". В секцията "Промяна на PHP директиви" ще се зареди следния прозорец:

Срещу всяка от директивите има падащо меню, чрез което можете да изберете желаната стойност. След избор на бутона "Запази" стойността ще бъде променена за целия хостинг акаунт и всички сайтове, разположени в хостинг акаунта.

php.ini

PHP директивите може да се променят със собствен (не-системен) php.ini файл.

Първо е необходимо да проверите какъв е протоколът за обработка на PHP заявките във вашия акаунт. За улеснение на това сме подготвили скрипт, който дава информация затова и инструкции за промяна на директиви. Името на скрипта е php.php и можете да го свалите от тук. Необходимо е да го разположите в хостинг акаунта в директорията на сайта, за който желаете промени. След като го качите в хостинг акаунта, можете да го стартирате по следния начин:

http://mysupersite.com/php.php

заменете mysupersite.com с името на вашия домейн

След това е необходимо да следвате инструкциите за промяна, които ще видите на заредилата се страница.

 

FastCGI

В home директорията на акаунта ще намерите системен php.ini файл, който е с име php-fcgi.ini. Можете да го редактирате посредством файловия мениджър или чрез текстов редактор. Необходимо е да промените директивата max_execution_time по следния начин:

max_execution_time = 60

В случая е зададена примерна стойност от 60 секунди, но може да бъде зададена и по-висока стойност. Може да бъде зададена стойност 0, което на практика означава без ограничение.

За да може php-fcgi.ini файла да важи за хостинг акаунта, е необходимо да бъде указано във файл php.fcgi. Проверете дали в home директорията на акаунта има съществуващ файл с това име. В случай, че не е наличен, то можете да го създадете. Важно: Правата на файла php.fcgi трябва да бъдат 755. Проверете дали във файла има следните редове и ако ги няма, то е необходимо да ги добавите:

#!/bin/bash
DEFAULTPHPINI=/home/cpaneluser/php-fcgi.ini
exec /usr/bin/php -c ${DEFAULTPHPINI}
заменете cpaneluser с потребителското име за контролния панел cPanel

 

За да влязат в сила промените за целия хостинг акаунт, е необходимо да проверите дали в .htaccess файл в home директорията има добавени следните редове. Ако ги няма, то е необходимо да ги добавите:

 

<IfModule mod_fcgid.c>
AddHandler fcgid-script .php
FcgidWrapper /home/cpaneluser/php.fcgi .php
</IfModule>
заменете cpaneluser с потребителското име за контролния панел cPanel

След като сте извършили посочените действия, можете да се уверите че стойността за директивата max_execution_time е променена, като използвате функцията phpinfo().

CGI

В home директорията на акаунта ще намерите системен php.ini файл. Можете да го редактирате посредством файловия мениджър или чрез текстов редактор. Необходимо е да промените директивата max_execution_time по следния начин:

max_execution_time = 60

В случая е зададена примерна стойност от 60 секунди, но може да бъде зададена и по-висока стойност. Може да бъде зададена стойност 0, което на практика означава без ограничение.

Стандартно php.ini файлът има действие за директорията, в която се намира. За да оказва влияние и за всички поддиректории, трябва да добавите в .htaccess файл следните редове:

<IfModule mod_suphp.c>
suPHP_ConfigPath /home/cpaneluser/dir/php.ini
</IfModule>
заменете cpaneluser с потребителското име за контролния панел cPanel

След като сте извършили посочените действия, можете да се уверите че стойността за директивата max_execution_time е променена, като използвате функцията phpinfo().

500px270px
SuperHosting.BG
All rights reserved © 2005-2019 , www.superhosting.bg