Основни понятия в WordPress

При разработването на сайт в WordPress можете да поставяте информацията в различни контейнери (post types) – като стандартните такива са страница и публикация. А за подреждането и организирането на тези типове информация можете да ползвате категории и етикети.

За да навлезете в WordPress майсторството, първо трябва да усвоите основните понятия, които се срещат много често – в разговорите по групите и в помощните статии за платформата. Вижте още: 25 основни WordPress термина | Blog

Страница

Страниците (pages) и подстраниците представляват статично съдържание, което най-често се асоциира с основното меню на сайта. В менюто страниците може да се показват като бутони. Възможно е и създаването на страници, които показват списък с публикации (най-актуални, най-често посещавани и други). Създаването на страници е важна част от изработката на сайта, като в повечето случаи са малко на брой. Няколко страници са достатъчни за изграждане на структурата на сайта.

🔗 Създаване на страница или публикация в WordPress | Help

Публикация

Публикациите (posts, статии) предоставят възможност за периодично публикуване на статии, материали, оферти и друга информация. Възможно е информацията да бъде сортирана по групи (категории), според различни критерии – например по време, по посещаемост и други. Публикациите могат да са предварително изготвени и да се публикуват на сайта в точно определен времеви интервал.

🔗 Създаване на страница или публикация в WordPress | Help

Категория

Категориите и подкатегориите групират публикациите в зависимост от тематиката на информацията в тях. Категориите също могат да се сортират по важност, по номер, азбучен ред или други критерии. Добра практика е да се изготви странично или друго меню от категории, чрез което се спомага навигирането между отделните публикации.

🔗 Създаване на категории (Categories) | Help

Етикет (таг)

Етикетите (tags, тагове) може да се ползват за свързването на различни публикации, съдържащи информация, която е сходна по вторичен признак (смисъл, значение). Например две публикации може да имат един и същ етикет, но да се намират в различни категории. Както и две статии от една категория може да имат различни етикети. За разлика от категориите, етикетите нямат йерархична структура.

🔗 Етикети (Tags) в WordPress | Help

Обновена: 06.04.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още