https://help.superhosting.bg/register-globals.html
  • bg

Хостинг, Домейни, Виртуални сървъри (VPS), Managed VPS, SSL сертификати

Как да включа или изключа register_globals?

PHP
register_globals, php директива, изключване на register_globals

info-iconВажно: На всички сървъри, при които инсталираната по подразбиране версия на PHP e 5, директивата register_globals е изключена.

Включването или изключването на register_globals може да бъде направено в php.ini файл.

При всички хостинг планове промяната на директивата register_globals може да се извърши през "PHP Manager by SuperHosting" » "Промяна на PHP директиви".

Срещу всяка от директивите има падащо меню, чрез което можете да изберете желаната стойност. След избор на бутона "Запази" стойността ще бъде променена за целия хостинг акаунт и всички сайтове, разположени в хостинг акаунта.

php.ini

PHP директивите може да се променят със собствен (не-системен) php.ini файл.

Първо е необходимо да проверите какъв е протоколът за обработка на PHP заявките във вашия акаунт. За улеснение сме подготвили скрипт, който дава информация за това и инструкции за промяна на директиви. Името на скрипта е php.php и можете да го свалите от тук. Необходимо е да го разположите в хостинг акаунта в директорията на сайта, за който желаете промени. След като го качите в хостинг акаунта, можете да го стартирате по следния начин:

http://mysupersite.com/php.php

заменете mysupersite.com с името на вашия домейн

След това е необходимо да следвате инструкциите за промяна, които ще видите на заредилата се страница.

FastCGI

В home директорията на акаунта ще намерите системен php.ini файл, който е с име php-fcgi.ini. Можете да го редактирате посредством файловия мениджър или чрез текстов редактор.

Включване на register_globals:

register_globals = On

Изключване на register_globals:

register_globals = Off

За да може php-fcgi.ini файлът да важи за хостинг акаунта, е необходимо да бъде указано във файл php.fcgi. Проверете дали в home директорията на акаунта има съществуващ файл с това име. В случай че не е наличен, то можете да го създадете. Важно: Правата на файла php.fcgi трябва да бъдат 755. Проверете дали във файла има следните редове и ако ги няма, то е необходимо да ги добавите:

#!/bin/bash
DEFAULTPHPINI=/home/cpaneluser/php-fcgi.ini
exec /usr/bin/php -c ${DEFAULTPHPINI}
заменете cpaneluser с потребителското име за контролния панел cPanel

За да влязат в сила промените за целия хостинг акаунт, е необходимо да проверите дали в .htaccess файл в home директорията има добавени следните редове. Ако ги няма, то е необходимо да ги добавите:

<IfModule mod_fcgid.c>
AddHandler fcgid-script .php
FcgidWrapper /home/cpaneluser/php.fcgi .php
</IfModule>
заменете cpaneluser с потребителското име за контролния панел cPanel

След като сте извършили посочените действия, можете да се уверите че стойността за директивата register_globals е променена, като използвате функцията phpinfo().

CGI

В home директорията на акаунта ще намерите системен php.ini файл. Можете да го редактирате посредством файловия мениджър или чрез текстов редактор.

Включване на register_globals:

register_globals = On

Изключване на register_globals:

register_globals = Off

Стандартно php.ini файлът има действие за директорията, в която се намира. За да оказва влияние за всички поддиректории, трябва да добавите в .htaccess файла следните редове:

<IfModule mod_suphp.c>
suPHP_ConfigPath /home/cpaneluser/dir/php.ini
</IfModule>
заменете cpaneluser с потребителското име за контролния панел cPanel

След като сте извършили посочените действия, можете да се уверите, че стойността за директивата register_globals е променена, като използвате функцията phpinfo().

500px270px
SuperHosting.BG
All rights reserved © 2005-2019 , www.superhosting.bg