MySQL база данни

MySQL е релационна база данни, която използва SQL (Structured Query Language) – най-популярният език за добавяне, достъпване и обработване на информация в база от данни.

MySQL базата данни е с отворен код (open source), може да бъде свалена от уеб и използвана от всеки, според неговите нужди, без нужда от лицензиране.

Предимството на MySQL е, че специфичната информация може да бъде съхранявана в отделни, много на брой малки таблици с установени между тях се връзки (релации), вместо в една единствена огромна таблица. С това много се улеснява и ускорява обработката на информацията.

🔗 Как да създам и ползвам MySQL база данни в моя хостинг акаунт? | Help

🔗 Управление на базите данни (MySQL/PostgreSQL) | Help

Обновена: 12.10.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още