MySQL база данни

MySQL е релационна база данни, която използва SQL (Structured Query Language) - най-популярния език за добавяне, достъпване и обработване на информация в база от данни. Базата е с отворен код (open source), може да бъде свалена от Уеб и използвана от всеки според неговите нужди, без да има нужда от лицензиране. Предимството на MySQL е, че специфичната информация може да бъде съхранявана в отделни, много на брой малки таблици с установени между тях се връзки (релации), вместо в една единствена огромна таблица. С това много се улеснява и ускорява обработката на информацията.

Обновена: 14.03.2008

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още