Управление на базите данни (MySQL/PostgreSQL)

Към услугите споделен хостинг и Managed VPS се предлага възможността за създаване и управление на MySQL и PostgreSQL бази данни.

Създаването на бази данни в хостинг акаунта се извършва през контролния панел cPanel. MySQL бази данни се създават през cPanel » MySQL бази данни. PostgreSQL бази данни се създават през cPanel » PostgreSQL бази данни.

За управлението на базите данни в хостинг акаунта има няколко варианта.

Уеб приложения за управление на базите данни

phpMyAdmin (MySQL бази данни)

За управление на MySQL базите данни в контролния панел cPanel се предлага уеб инструментът phpMyAdmin.

phpMyAdmin - таблици в база данни

Допълнително инсталиран phpMyAdmin

Отделно от инструмента в cPanel, приложението phpMyAdmin може да се инсталира допълнително в хостинг акаунта. За да можете да достъпите определена база данни, като използвате конкретен MySQL потребител или за да се предостави достъп само до определена база данни на трето лице, може да се инсталира допълнителен phpMyAdmin в хостинг акаунта.

Когато приложението е инсталирано в хостинг акаунта, то може да се достъпва без да е необходимо логване в cPanel. Например може да се използва поддомейн (като mydb.mysupersite.com), на който да бъде инсталиран инструментът.

Инсталацията на phpMyAdmin може да се направи през Softaculous » DB Tools или ръчно чрез разполагане на файловете в директория.

🔗 Инсталация на phpMyAdmin в хостинг акаунта | Help

🔗 Импорт / експорт на база данни през phpMyAdmin | Help

🔗 Как да оптимизирам или поправя база данни през phpMyAdmin? | Help

phpPgAdmin (PostgreSQL бази данни)

За управление на PostgreSQL базите данни в контролния панел cPanel се предлага уеб инструментът phpPgAdmin. Този системен phpPgAdmin използва потребителя за cPanel и не всички действия с базата данни ще бъдат възможни.

phpPgAdmin интерфейс

Допълнително инсталиран phpPgAdmin

В системния phpPgAdmin, който се достъпва през cPanel, можете да се логнете единствено с потребителя за cPanel. За да осъществите достъп до дадена база данни, с нейния потребител, ще е нужно да се инсталира допълнителен phpPgAdmin в хостинг акаунта.

🔗 Инсталиране и работа с phpPgAdmin | Help

🔗 Импорт / експорт на база данни през phpPgAdmin | Help

Отдалечено управление на базите данни през приложение

Отдалеченият достъп до базите данни се активира през клиентския профил в сайта на СуперХостинг.БГ, от меню „Отдалечен достъп до бази данни„.

След това е необходимо да инсталирате локално на Вашия компютър програмата OpenVPN.

След това в cPanel » Отдалечен достъп до MySQL добавете % за разрешени хостове и запишете с Добавяне на хост.

🔗 Активиране на отдалечен достъп до базите данни (клиентски профил) | Help

🔗 Инсталация на OpenVPN | Help

Важно: Отдалеченият достъп се предлага единствено за администрация на базите данни. Не се допуска използването му от приложения, работещи на компютърни системи, различни от тази, на която е разположена съответната база данни.

HeidiSQL (MySQL бази данни)

HeidiSQL е приложение за управление и работа с MySQL (MariaDB) бази данни чрез отдалечен достъп. За разлика от уеб приложението phpMyAdmin, което се достъпва през уеб браузър, HeidiSQL се инсталира и стартира локално на компютъра на потребителя.

HeidiSQL интерфейс

HeidiSQL може да се свали от официалния сайт на приложението: https://www.heidisql.com и след това да се инсталира локално на компютъра.

🔗 Отдалечена връзка с MySQL базите данни през HeidiSQL | Help

pgAdmin III (PostgreSQL бази данни)

За отдалечено администриране на PostgreSQL базите данни, може да се използва приложението pgAdmin III.

Успешно свързване с базата данни

Този инструмент може да се свали и инсталира локално на потребителския компютър.

🔗 Достъп до PostgreSQL бази данни през pgAdmin III | Help

Отдалечено управление на базите данни през SSH

През SSH достъп до хостинг аканта е възможно да се управляват базите данни. Първо е необходимо SSH достъпът да е активиран за хостинг акаунта.

🔗 Активиране на SSH достъпа до хостинг акаунт | Help

За да достъпите определена база данни през SSH, може да използвате командите:

MySQL

mysql -h127.0.0.1 -uDBUSER -p DATABASE

PostgreSQL

psql -h 127.0.0.1 -U db_username -d db_name

🔗 Импорт / експорт на MySQL база данни чрез SSH | Help

🔗 Отдалечена връзка с базите данни през SSH тунел (Managed VPS) | Help

Обновена: 11.10.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още