https://help.superhosting.bg/manage-databases.html
  • bg

Хостинг, Домейни, Виртуални сървъри (VPS), Managed VPS, SSL сертификати

Управление на базите данни (MySQL/PostgreSQL)

MySQL
mysql, postgresql, database, бази данни

Към услугите споделен хостинг и Managed VPS се предлага възможността за създаване и управление на MySQL и PostgreSQL бази данни.

Създаването на бази данни в хостинг акаунта се извършва през контролния панел cPanel. MySQL бази данни се създават през cPanel » MySQL бази данни. PostgreSQL бази данни се създават през cPanel » PostgreSQL бази данни.

За управлението на базите данни в хостинг акаунта има няколко варианта.

Уеб приложения за управление на базите данни

phpMyAdmin (MySQL бази данни)

За управление на MySQL базите данни в контролния панел cPanel се предлага уеб инструментът phpMyAdmin.

Допълнително инсталиран phpMyAdmin

Отделно от инструмента в cPanel, приложението phpMyAdmin може да се инсталира допълнително в хостинг акаунта. За да можете да достъпите определена база данни, като използвате конкретен MySQL потребител или за да се предостави достъп само до определена база данни на трето лице, може да се инсталира допълнителен phpMyAdmin в хостинг акаунта.

Когато приложението е инсталирано в хостинг акаунта, то може да се достъпва без да е необходимо логване в cPanel. Например може да се използва поддомейн (като mydb.mysupersite.com), на който да бъде инсталиран инструментът.

Инсталацията на phpMyAdmin може да се направи през Softaculous » DB Tools или ръчно чрез разполагане на файловете в директория.

phpPgAdmin (PostgreSQL бази данни)

За управление на PostgreSQL базите данни в контролния панел cPanel се предлага уеб инструментът phpPgAdmin. Този системен phpPgAdmin използва потребителя за cPanel и не всички действия с базата данни ще бъдат възможни.

Допълнително инсталиран phpPgAdmin

В системния phpPgAdmin, който се достъпва през cPanel, можете да се логнете единствено с потребителя за cPanel. За да осъществите достъп до дадена база данни, с нейния потребител, ще е нужно да се инсталира допълнителен phpPgAdmin в хостинг акаунта.

Отдалечено управление на базите данни през приложение

Отдалеченият достъп до базите данни се активира през клиентския профил в сайта на СуперХостинг.БГ, от меню "Отдалечен достъп до бази данни". След това е необходимо да инсталирате локално на Вашия компютър програмата OpenVPN. OpenVPN осигурява сигурна връзка между Вашия компютър и сървъра за бази данни.

info-iconВажно: Отдалеченият достъп се предлага единствено за администрация на базите данни. Не се допуска използването му от приложения, работещи на компютърни системи, различни от тази, на която е разположена съответната база данни.

HeidiSQL (MySQL бази данни)

HeidiSQL е приложение за управление и работа с MySQL (MariaDB) бази данни чрез отдалечен достъп. За разлика от уеб приложението phpMyAdmin, което се достъпва през уеб браузър, HeidiSQL се инсталира и стартира локално на компютъра на потребителя.

HeidiSQL може да се свали от официалния сайт на приложението: https://www.heidisql.com и след това да се инсталира локално на компютъра.

pgAdmin III (PostgreSQL бази данни)

За отдалечено администриране на PostgreSQL базите данни, може да се използва приложението pgAdmin III.

Успешно свързване с базата данни

Този инструмент може да се свали и инсталира локално на потребителския компютър.

Отдалечено управление на базите данни през SSH

През SSH достъп до хостинг аканта е възможно да се управляват базите данни. Първо е необходимо SSH достъпът да е активиран за хостинг акаунта.

За да достъпите определена база данни през SSH, може да използвате командите:

MySQL

mysql -h127.0.0.1 -uDBUSER -p DATABASE

PostgreSQL

psql -h 127.0.0.1 -U db_username -d db_name

500px270px
SuperHosting.BG
All rights reserved © 2005-2019 , www.superhosting.bg