Инсталиране и използване на PEAR пакет

За да ползвате PEAR пакет първо е необходимо да го инсталирате в хостинг акаунта и след това да го активирате за ползване към PHP приложението/скрипта.

Инсталиране на PEAR пакет

Автоматична инсталация през cPanel

PHP PEAR Пакети в cPanelАвтоматична инсталация на PEAR пакет може да се извърши през контролния панел cPanel -> (Софтуер) PHP PEAR Пакети. От това меню можете да видите вече инсталираните пакети, както и да добавите нови.

Директорията, в която се разполагат пакетите, е:

/home/cpuser/php
(cpuser – потребителското име за cPanel)

Ръчна инсталация през FTP или Файловия мениджър

Друг вариант е PEАR пакет да бъде ръчно разположен в хостинг акаунта. Списък с наличните пакети, както и възможност за сваляне, е наличен на адрес: http://pear.php.net/packages.php

След това пакетът може да се качи в хостинг акаунта посредством FTP или файловия мениджър.

Бележка: Този вариант за инсталиране на PEAR пакет не е препоръчителен. Само качване на файловете на пакета в хостинг акаунта няма да инсталира и зависимостите към него (например други PEAR пакети), ако има такива.

Използване на PEAR пакет

След като PEAR пакета е инсталиран в акаунта, за да се ползва е необходимо да се укаже в PHP приложението/скрипта.

Стандартно указването може да се извърши с подходящите PHP функции, като include(), include_once() или require_once(), например:

require_once '/home/cpuser/php/PHPUnit.php';
/home/cpuser/php – пълния път до директорията с PEAR пакета;

Когато директорията на PEAR пакетите не се намира в системния път на PHP, тогава ще трябва да изписвате пълния път до изпълнимия файл на пакета.

Добавяне на директорията с PEAR пакети в системния път на PHP

Директивата include_path в php.ini се ползва за указване на директории, в които функциите require, include, fopen(), file(), readfile() и file_get_contents() ще потърсят за файлове. Синтаксисът за този път е като на системната променлива на средата – PATH.

Файлът php.ini, който се ползва от активната PHP версия за хостинг акаунта, можете да редактирате бързо и удобно през cPanel -> PHP Manager by SuperHosting -> Разширени настройки.

Ако PEAR пакетът е инсталиран в директория /home/cpuser/php, към include_path в php.ini трябва да се добави само „/home/cpuser/php„:

include_path = ".:/home/cpuser/php"

Ако за тази директива има вече въведена стойност (например „.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php“), тогава прибавете към нея и пътя за PEAR пакетите с двоеточие отпред, например:

include_path = ".:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php:/home/cpuser/php"
/home/cpuser/php – пълния път до директорията с PEAR пакета; cpuser – заменете с потребителя за cPanel;

След като директорията с пакетите е добавена в include_path в php.ini, функционалността на даден пакет може да се извика само с името на изпълнимия му файл, например:

require_once 'PHPUnit.php';

Задаване на include_path директно в PHP скрипт

Include пътят може да се задава и променя директно в извикания PHP скрипт, с функция set_include_path() или ini_set() – работеща при всички версии на PHP, например:

ini_set("include_path", '/home/cpuser/php:' . ini_get("include_path") );
/home/cpuser/php – пълния път до директорията с PEAR пакета; cpuser – заменете с потребителя за cPanel;
Обновена: 02.04.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още