1. Начало
  2. Хостинг
  3. Параметри на споделения хостинг план

Параметри на споделения хостинг план

Решили сте, вече ще си направите сайт. Знаете, че с WordPress ще стартирате точно с три стъпки. Убедили сте се в предимствата на хостинг услугата и решавате да проверите страницата с хостинг плановете при СуперХостинг.БГ. 

Но какво означават всичките тези хостинг характеристики и параметри?

Споделеният хостинг се предлага в различни хостинг планове. Основната разлика между плановете са стойностите на параметрите им. Тези параметри са два вида – ресурсни параметри и хостинг параметри.

Ресурсните параметри се отнасят за ресурсите на сървъра (например памет, процесор, дисково пространство).

Хостинг параметрите, от друга страна, показват количество от даден компонент/елемент на хостинг услугата (пощенски кутии, FTP акаунти, поддомейни и други). Те не се отнасят за ресурсите на сървъра, но зависят индиректно от един или повече ресурсни параметъра. В този смисъл, те също не може да са неограничени, защото индиректно се ограничават от ресурсите, заделени за хостинг акаунта.

Някои хостинг параметри може да бъдат неограничени, в смисъла „колкото Ви е нужно, стига да имате достатъчно заделени сървърни ресурси“.

Например такъв хостинг параметър е „брой пощенски кутии“. Докато има място в хостинг акаунта, което да побира имейл кореспонденцията, можете да създавате нови пощенски кутии до (почти) безкрайност. Казваме почти защото няма безкрайна файлова система, от което и безкрайно дисково пространство (имейл кореспонденцията и по-точно имейлите са файлове). 

Друг специфичен пример е „неограничен трафик“ – специално за този параметър значението на неограничен е, че няма ограничение, основаващо се на измерването и отчитането му. На английски език думата е по-подходяща – unmetered, което означава „не се измерва“ (not measured or assessed by means of a meter).

Ресурсните параметри са основата на хостинг услугата. Можем да ги сравним с основата на една сграда. Колкото по-голяма е основата, толкова повече етажи може да издържа. Хостинг параметрите са етажите и тежестта, която стои върху основата. Няма безкрайна основа, следователно няма и неограничено тежка или висока сграда.

В зависимост от нуждите на Вашите онлайн проекти, трябва да помислите за това какви точно параметри ще са Ви необходими сега и в бъдеще. По всяко време, в което ресурсите на избрания от Вас хостинг план не Ви достигат, можете да преминете на по-висок хостинг план или към Managed VPS или VPS услуга.

Посещения на месец

Броят „посещения на месец“ е един от най-полезните ориентировъчни параметри за установяване на капацитета на хостинг плана, спрямо системните му ресурси (процесорно време, памет и други).

Сайтът реално може да има много повече посещения от посочения брой за използвания хостинг план. Това не е ограничаващ параметър и надвишаването му няма да доведе до спиране или некоректна работа на сайта. Възможно е обаче с превишаване на този ориентировъчен показател, да се достигне и превишаване на някой от системните параметри на хостинг плана (процесорно време, памет и други).

Данни за посещенията може да се отчитат с Google Analytics или с AWStats – статистики и данни за посещенията в сайта | Help

Тъй като ще видите разлика в данните за посещенията в двата инструмента, вижте още: Защо има разлика в данните от AWStats и Google Analytics? | Blog

Дисково пространство

Сайтът е изграден от файлове. За да работи сайтът, е нужно неговите файлове да се разположат на хостинг сървъра. Дисковото пространство е пространство от SSD диска на сървъра, на което се разполагат файловете на сайта, пощенските кутии, базите данни и всички други видове файлове. 

Професионалните SSD дискове, използвани при СуперХостинг.БГ, осигуряват максимална бързина на Вашите приложения. Можете да избирате между три размера на дисково пространство.

Имайте предвид, че при споделения хостинг не можете да добавяте допълнително дисково пространство към плана си. При изчерпване на дисковото пространство е необходимо да преминете на по-висок план. Можете бързо и лесно да ъпгрейднете своя план през Вашия клиентски профил в СуперХостинг.БГ.

Информация за заетото дисково пространство ще намерите в cPanel: 🔗 cPanel – Дисково пространство | Help

Трафик

Трафикът се измерва в kB/MB/GB и показва количеството информация, изпратено към или изтеглено от хостинг акаунта. Неограничен трафик означава, че хостинг акаунтът няма ограничения за изпратеното/сваленото количество информация от сървъра. 

Трафик се реализира, когато потребител преглежда сайта (HTTP), сваляте/качвате файлове на сървъра (FTP) и получавате/изпращате поща (IMAP, POP3, SMTP). 

При СуперХостинг.БГ реализираният трафик не се измерва и не се отчита като ограничаващ параметър към хостинг услугата, затова може да се види към характеристиките като „неограничен за всички планове“, тоест няма зададено количество.

Въпреки че не се отчита, информацията за генерирания трафик от хостинг акаунта е полезна за мониторинг и установяване на пиково потребление на  дадена услуга (HTTP, FTP, IMAP…). Не винаги, но пиковото потребление на някоя от тези услуги, може да е индикатор за внимание или да е допълваща улика при разследване на казус. Например ако имейл услугата не се използва или много рядко, но в статистиките се види, че има много голям трафик последната седмица, е добре да се направи проверка за възможно неоторизирано разпращане на имейл съобщения.

В cPanel можете да следите колко трафик е генериран от различните услуги към хостинг акаунта като HTTP, FTP, имейл: 🔗 cPanel – Трафик статистики | Help

Домейни

Допълнителни сайтове (Add-on домейни) – Вашият споделен хостинг акаунт Ви позволява да разположите в рамките на определени ограничения множество домейни. Този параметър определя максималния брой на домейн имена, които можете да разположите на един споделен хостинг план, чиито ресурси те да споделят.

Паркирани домейни – Паркираните домейни изискват регистрация и подновяване. Паркираните домейни представляват домейн имена, които сте регистрирали и подновявате и които да препращат към Вашата основна страница. Например можете да използвате паркираните домейни yourwebsite.biz и yourwebsite.eu, за да препратите потребители, които се опитват да ги отворят, към главния Ви сайт yourwebsite.bg.

Един от най-изпитаните методи да се предпазите от нелоялна конкуренция в дигиталното пространство е чрез регистрацията на няколко домейн разширения. Освен че увеличавате шансовете си да бъдете по-лесно откриваеми за Вашите потребители, имате привилегията да се защитите качествено от опити за плагиатство.

Поддомейни – Всички хостинг планова поддържат неограничен брой поддомейни, за да може да създавате близки по тематика сайтове към сайта на главния домейн или да създавате самостоятелни сайтове с ключова дума в URL адреса – shoes.mystore.net, gloves.mystore.net, sunglasses.mystore.net

Пощенски кутии

Параметърът Брой пощенски кутии (POP3, IMAP, SMTP) показва колко пощенски кутии можете да разположите на Вашия споделен хостинг. СуперХостинг.БГ предлага на всички свои клиенти на споделен хостинг възможността да създават и поддържат неограничен брой пощенски кутии в рамките на ресурсите на своя план.

Backup (системен архив)

Този параметър показва колко бекъп архива се правят в рамките на седмица за дадения хостинг план. Бекъп копията представляват архивни копия на всички Ваши данни в рамките на Вашия споделен хостинг акаунт. За допълнителна подсигуреност те се записват на отделен сървър. Те са от изключителна важност, когато възникне проблем и ще Ви защитят от непредвидени ситуации.

Архивът на хостинг акаунта не се изисква за самата работа на сайта, но е единственото решение, когато възникне казус, предизвикан от скорошна промяна и сайтът спре да работи. Архивът често се използва, когато решението на казуса изисква повече ресурси и време, отколкото отнема възстановяването от архив.

Управлението и работата с архивите на хостинг акаунта се извършва през Backup Manager by SuperHosting в cPanel. През този инструмент можете бързо и лесно да възстановявате файлове, директории, бази данни и да сваляте системен архив на хостинг акаунта.

Професионално възстановяване на архив (Professional Restore)

Професионално възстановяване от архив (СуперПро СуперХостинг) означава, че нашите специалисти ще извършат детайлно ръчно възстановяване на съдържанието на сайта от архив, до неговата безотказна работа. Това е допълнителна услуга за бързо и навременно възстановяване на данни от бекъп, по заявка от клиент.

Бази данни – MySQL (MariaDB), PostgreSQL

Този параметър показва какъв брой бази данни можете да разположите в хостинг акаунта. 

Разширени системни параметри

Процесорно време

Процесорно време представлява времето, необходимо на едно ядро от сървърен процесор да изпълни операциите по обработка на скрипт и да върне резултат. Също така, 1 часовникова минута може да се равнява на няколко процесорни минути, тъй като процесорите обикновено са с повече от 1 ядра (8-ядрени, 16-ядрени…)

В процесорното време, което се отчита при услугата споделен хостинг, се включва времето за обработка на MySQL заявките и обработката на скриптове (php, perl, python и други скриптове), които се изпълняват в хостинг акаунта. В статистиката не се включва времето за сервиране на статично съдържание (css, js, изображения и др.).

В случай че сайтът започне да използва повече от предвидените процесорни минути за дадения хостинг план, ние ще Ви уведомим и ще Ви предложим възможности за оптимизации. Основно има две положения за достигането на процесорното време – неоптимална работа на приложението или компоненти от него или естествено разрастване на сайта, потребителите и посещенията му.

Данни за процесорното време са налични в клиентския профил » Изразходвано процесорно време

Apache паралелни връзки

Максимален брой едновременни заявки към уеб сървъра от един акаунт.

Брой файлове/директории (INODES)

Всеки споделен хостинг акаунт има възможност да използва определен брой Inodes (index node). Inodes определя файловата структура в Unix базираните операционни системи. Всеки inode съхранява информация за обектите и архитектурата на файловата структура, като същевременно те не съхраняват съдържание и данни от файловете. 

С развитието на сайта (и увеличаване на имейл кореспонденцията, ако се използва такава към домейна му) се увеличават файловете и директориите в хостинг акаунта. 

Следенето и поддръжката на оптимален брой файлове в хостинг акаунта спомага за безпроблемно генериране на архиви и поддържане на добра производителност на файловата система. Което е предпоставка за бързина в зареждането и работата на сайта.

Данни за броя файлове и директории в акаунта са налични в:

Възможни причини за достигане на параметъра: натрупани кеш файлове от приложенията, инсталирани в акаунта, натрупани различни логове и временни файлове, натрупана много голяма имейл кореспонденция.

Още един системен параметър, свързан с диска, който обслужва хостинг акаунта, е IO/IOPS. Вижте повече за него в статията: Какво е I/O, IOPS? | Help

Самостоятелен IP адрес

Собственият IP адрес е нужен при много специфични случаи. Например за функционалност, която няма как да бъде реализирана с един IP адрес.

Вижте повече: 🔗 3 мита за самостоятелния IP адрес | Blog

MySQL брой заявки (за 1 час)

Всички споделени хостинг планове поддържат 100 000 броя на час за всички планове.

Брой паралелни SQL връзки

Максималният брой едновременни връзки към сървъра от един mysql потребител.


За да работят безупречно уеб проектите на всички потребители, използващи хостинг, е необходимо да се спазват определени ограничения, които дават възможност за нормалната работа на услугата без да влошават нейното качество.

Повече за параметрите на споделения хостинг можете да прочетете на нашия сайт СуперХостинг.БГ – Хостинг в секция Детайлна информация за плановете.

Свържете се с нас, за да Ви помогнем при избора на правилния хостинг план за Вашия бизнес. Можете да ни пишете по имейл или в чата или да ни се обадите.

Обновена: 12.10.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още