Какво е уеб сървър (web server)?

Уеб сървър, на английски Web server, е приложение, което може да се инсталира на компютър. В сферата на компютърните мрежи, такъв компютър се нарича сървър. Сървърът накратко представлява машина в мрежата, която предоставя услуга, получава заявки, обработва ги и връща отговор.

Всяко приложение, което иска информация от сървър, се нарича клиент. И всяка машина, която предоставя информация може да нарече сървър. Комуникацията клиент-сървър е типична за мрежовата архитектура за обмяна на информация в Интернет. Възможно е дадена машина да бъде и сървър и клиент, в зависимост от това какво извършва в момента.

Комуникация между уеб браузър и уеб сървър

Уеб сървърът приема и връща отговор на заявки направени по HTTP протокола от други приложения, наречени клиенти. Най-използваният клиент, който се свързва с уеб сървъра, е уеб браузърът.

Уеб браузърът се свързва с уеб сървъра когато разглеждаме уеб сайтове в World Wide Web (световната информационна мрежа или само Уеб).

Освен уеб сървъри в Интернет се срещат и други видове сървъри, предоставящи различни услуги. В зависимост от това какви приложения са инсталирани на тези сървъри, се наричат съответно мейл сървър, FTP сървър, DNS сървър и други.

Първият уеб сървър в Интернет

CERN httpd (hypertext transfer protocol daemon) е първият уеб сървър в Интернет.

Първият уеб сървър, първият уеб браузър и първата уеб страница са създадени по проекта World Wide Web (Уеб) на английския учен Тим Бърнърс-Лий през 1991г. в института на ЦЕРН (Европейската организация за ядрени изследвания, Женева, Швейцария).

Уеб сървърът (HTTP daemon) представлява програма, която е инсталирана и се изпълнява на компютъра (сървъра), където се намират уеб страниците.

При Unix базираните системи daemon, на български „демон„, е програма която работи във фонов режим и изпълнява определени служебни функции. Стандартно имената на този вид програми завършват с буквата „d“ например httpd (уеб сървър), ftpd (FTP сървър), named (DNS сървър), memcached (Memcache сървър) и други.

HTTP демона (уеб сървъра) е постоянно стартиран и очаква постъпването на HTTP заявки от клиенти на компютърната мрежа.

В HTTP заявките се съдържат определени методи за поискване на информация от уеб сървъра. Тези методи са описани в спецификацията на HTTP протокола. Най-често срещаните са GET и POST, останалите са HEAD, PUT, DELETE, TRACE, OPTIONS, CONNECT.

Какво се случва при зареждането на даден уеб сайт?

За да достъпите даден уеб сайт в Уеб, е необходимо да имате инсталирано специално приложение на компютъра, например уеб браузър.

Когато името на сайта е въведено, за да зареди някакво съдържание уеб браузърът първо трябва да открие на кой сървър се намират уеб страниците на този сайт. Това става като извърши DNS проверка на домейн името на сайта.

Как точно уеб браузърът открива местонахождението на даден уеб сайт и какво е DNS можете да разберете от статиите: Що е то DNS и какво е важно да знаем? (част 1) и (част 2).

След като разбере кой е сървъра, уеб браузърът се свързва с инсталирания на него уеб сървър.

Контактът между двете приложения – уеб браузър и уеб сървър, се осъществява с TCP/IP протоколите за свързване в Интернет. Мястото на срещата, по подразбиране, е на територията на уеб сървъра на комуникационен порт номер 80. А езикът, на който двете приложения си говорят, е протокола за пренос на хипертекст HTTP (HyperText Transfer Protocol).

През първите години на World Wide Web, всяка уеб страница се е намирала локално на компютъра на потребителя, който я е създал. За да може уеб страницата да е достъпна в Уеб е трябвало на същия компютър да се инсталира и уеб сървър.

В днешно време хостинг услугите ползват същата тази технология, като на всеки хостинг сървър има инсталиран уеб сървър и уеб страниците се намират на същият този хостинг сървър.

Например изписваме в уеб браузър уеб адреса: http://help.superhosting.bg/domain-name-system.html

Когато уеб браузърът се свърже с уеб сървъра, преди да се зареди уеб страницата се случва следното:

  • уеб браузърът установява връзка с уеб сървъра на порт 80 (http);
  • уеб браузърът изпраща заявка до уеб сървъра за уеб страницата, например GET domain-name-system.html;
  • уеб сървърът връща отговор с HTML кода, който се намира в търсения файл;
  • уеб браузърът чете този HTML код и изгражда уеб страницата на екрана.
Обновена: 26.07.2019

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още