1. Начало
 2. Имейл
 3. Имейл проблеми
 4. Outlook Error Messages (кодове за грешка в Outlook)

Outlook Error Messages (кодове за грешка в Outlook)

В имейл приложението Outlook на Microsoft при възникване на някакъв проблем, се подава специфичен код за грешка. По този код понякога е възможно да се определи причината за проблема и неговото разрешаване.

Няколко най-често срещани съобщения за грешка в Outlook

The message could not be sent because one of the recipients was rejected by the server. The rejected e-mail address was ‘’. Subject ‘’, Account: “, Server: ‘’, Protocol: SMTP, Server Response: ‘554 : Relay access denied’, Port: 25, Secure(SSL): No, Server Error: 554, Error Number: 0x800CCC79

The message could not be sent because the server rejected the sender’s e-mail address. The sender’s e-mail address was ‘’. Subject ‘’, Account: ‘’, Server: ‘’, Protocol: SMTP, Server Response: ‘454 5.7.3 Client was not authenticated.’, Port: 25, Secure(SSL): No, Server Error: 454, Error Number: 0x800CCC78

The message could not be sent because the server rejected the sender’s e-mail address. The sender’s e-mail address was ‘’. Subject ‘’, Account: ‘’, Server: ‘’, Protocol: SMTP, Server Response: ‘505 Authentication required’, Port: 25, Secure(SSL): No, Server Error: 505, Error Number: 0x800CCC78

There was a problem logging onto your mail server. Your User Name was rejected. Account: ‘’, Server: ‘’, Protocol: POP3, Server Response: ‘-ERR Clear text passwords have been disabled for this protocol’, Port: 110, Secure(SSL): No, Server Error: 0x800CCC90, Error Number: 0x800CCC91

Симптом:

Клиентът може да получава писма в кутията си, но не може да изпраща.

Вероятна грешка:

Не е включена опцията „My server requires authentication„.

Решение:

В настройките на имейл акаунта в Outlook активирайте опцията My server requires authentication.

Настройката в Outlook Express:

 • 1. Натиснете бутон Tools от горното меню в Outlook Express и след това Accounts…
 • 2. От панела Internet Accounts натиснете бутон Mail.
 • 3. Маркирайте вашия сървър (mail.mysupersite.com) и натиснете бутон Properties.
 • 4. От новия панел натиснете върху бутон Servers. В страницата, която се зарежда обезателно поставете отметка в квадратчето срещу надписа My server requires authentication под надписа „Outgoing Mail Server“ и натиснете бутон ОК.

Outlook – често срещани кодове за грешка

0x800CCC00 Идентификацията не е започнала.

 • 1. Рестартирайте компютъра и опитайте отново.
 • 2. Създайте нов акаунт в Outlook Express, въвеждайки наново вашата потребителска информация. Възможно е акаунтът да се е развалил (corrupt).

0x800CCC01 Невалидно съдържание на сертификата; 0x800CCC02 Невалидна дата на сертификата.

 • 1. Проверете дали SSL сертификатът не е изтекъл.

0x800CCC03,0x800CCC04 Потребителят е вече свързан.

 • 1. Прекъснете всички връзки към мейл сървъра на всички устройства и изчакайте 20 минути.
 • 2. Ако вие не сте се логнали, то значи някой друг в момента е логнат с вашият акаунт.
 • 3. Ако проблемът продължи, създайте наново акаунта в клиента.

0x800CCC05, 0x800CCC06, 0x800CCC07, 0x800CCC08, 0x800CCC09 Няма свързаност със сървъра.

Outlook Express не може да комуникира с мейл сървъра.

 • 1. Проверете интернет свързаността си. Ако сте свързани, проверете отново адреса на вашия мейл-сървър.

0x800CCC0A Непълно сваляне на съобщението.

 • 1. Възможна е повреда в pop3uidl файла (който отчита кои имейли са свалени[downloaded]). Прекъснете интернет връзката си и спрете всички програми. Намерете файла ‘ pop3uid.dbx’ и го преименувайте на ‘pop3uid.xxx’. Сега се свържете отново.
 • 2. Ако не проработи, рестартирайте и опитайте отново.
 • 3. Възможно е писмото чакащо на мейл сървъра да е повредено. Това може да бъде причинено от голям прикачен файл, липсващи хедъри или повреда в съобщението при доставката.

0x800CCC0B (BUSY) Некоректно зададени данни в полето на „изпращач“.

 • 1. Мейл сървърът може да се бави в случай че е пренатоварен. Изчакайте 5 минути и опитайте отново.
 • 2. Проверете вашите настройки и дали полетата са правилно попълнени.
 • 3. Възможно е грешката да се дължи на проблем в Outlook. В този случай Microsot имат fix, който е препоръчително да се инсталира. https://support.microsoft.com/kb/827349. Ако ви е нужна помощ, може да се обърне към техническо лице или може да използва друг мейл клиент.

0x800CCC0D Не може да намери сървъра; 0x800CCC0E Не може да се свърже със сървъра.

Outlook Express не намира мейл сървъра.

 • 1. Проверете свързаността си към интернет. Ако няма проблем, проверете пак въведения адрес за мейл сървър.
 • 2. Възможно е портът, който е зададен в настройките на мейл клиента да е блокиран и поради това да не може да се изпрати/получи писмо. Дали портът е блокиран, може да се провери с telnet. Решението може да е смяна на порта с алтернативен.

0x800CCC0F Връзката е прекъсната.

Възможни причини са: няма свързаност към интернет; firewall, антивирусна програма,
които блокират връзката; затворен порт и др.

0x800CCC10 Невалиден адрес.

Outlook Express не може да достави пощата, защото адресът изглежда невалиден. Проверете правилното изписване на адреса. За да спрете показването на грешката при опит за пращане, трябва да изтриете старите съобщения от вашата изходяща кутия.

0x800CCC11 (INVALID_ADDRESS_LIST) Невалиден пощенски списък.

0x800CCC12, 0x800CCC13, 0x800CCC14, 0x800CCC15 – Winsock проблеми, възникващи между Outlook и Операционната система.

Има грешка, която не позволява на Outlook Express да предава информация по мрежата. Опитайте с рестартиране на компютъра. Ако няма промяна е необходима преинсталация на TCP/IP протоколите.

0x800CCC16 Потребителският акаунт не е разпознат.

 • 1. Може да означава, че данните за акаунта са грешни (username или password).
 • 2. В случай че данните са коректни, може да се направи опит като се пресъздаде акаунта.

0x800CCC17 Операцията прекъсната от потребителя.

Случва се при прекъсване на операция „изпращане“ или „получаване“ на поща.
Ако проблемът системно се повтаря, то файлът ‘pop3uidl.dbx’ може да се е повредил. Намерете файла и го преименувайте на ‘pop3uidl.xxx’. След това рестартирайте и опитайте отново.

0x800CCC18 Опитът за „логване“ е неуспешен.

0x800CCC19 Опитът за „логване“ е неуспешен; Timeout;

Грешката най-вероятно се дължи на проблем клиентската антивирусната програма, като например Norton Internet Security, Norton AntiVirus, McAfee. В антивирусната програма е включена настройката да се сканира имейла. Вариантът е да се спре антивирусната или да се направят подходящите настройки, за да може да се ползва мейл клиента.

0x800CCC1A Неуспешен опит за свързване по сигурна връзка (SSL).

Възможно е ключът на SSL сертификата да е по-малък от 2048 бита, което може да породи несъвместимост при по-новите версии на операционната система Windows. В този случай е нужно SSL сертификатът да се преиздаде с нов ключ, с големина 2048 бита или повече.

SMTP грешки – проблеми при изпращане на имейли

0x800CCC60 Невалиден отговор.
0x800CCC61 Непознат код за грешка.
0x800CCC62 Върната е грешка в синтаксиса.
0x800CCC63 Невалиден синтактичен параметър.
0x800CCC64 Непълна команда.

0x800CCC65 Неподходяща командна последователност.

Възможно е да се дължи на блокирани изходящи връзки към мейл сървъра (защитна стена, антивирусна). Може да се направи опит като всички защитни приложения се деактивират (firewall,antivirus), имейл клиентът се рестартира и се направи опит за изпращане на мейл.

0x800CCC66 Непълни параметри на командата.

0x800CCC67 Невалидна команда.

Outlook не може да се свърже с мейл сървъра. Причината за това може да е поради блокиран 25 порт, като може да е блокиран от интернет доставчика и/или антивирусна програма, firewall и др. За да се тества, може да се смени порта на 26 и да се спрат антивирусната и firewall-а.

0x800CCC68 Кутията е заключена и заета.
0x800CCC69 Кутията не е открита.
0x800CCC6A Грешка при обработване на заявката (request).
0x800CCC6B Потребителската кутия е позната, но не е на този сървър.
0x800CCC6C Няма място за съхраняване на съобщението.
0x800CCC6D Лимитът за съхранение е достигнат.
0x800CCC6E Некоректен синтаксис на името на пощенската кутия.
0x800CCC6F Транзакцията неуспешна.

0x800CCC78 Подателят (изпращачът) е неизвестен – некоректен имейл адрес на подател.

Трябва да е въведен пълният имейл адрес (email@mysupersite.com) вместо само потребителското име ’email’.

0x800CCC79 Сървъра отхвърля получателя.

Не е включена SMTP идентификацията за имейл акаунта.

0x800CCC7A Не е въведен адрес на изпращача.
0x800CCC7B Не са посочени получатели на съобщението (recipients).

POP3 грешки – проблеми при получаване на имейли

0x800420CB Писмото не може да бъде съхранено на сървъра.
0x800CCC90 Невалиден получател.
0x800CCC91 Невалидно или неоткрито потребителско име.

0x800CCC92 Невалидна парола за имейл акаунта.

Грешна парола за потребителското име. Възможно е имейл акаунтът да е повреден.
В паролата за имейла НЕ трябва да има интервали.

0x800CCC93 Невъзможност да се интерпретира отговора от мейл сървъра.
0x800CCC94 Изисква STAT команда.
0x800CCC95 Няма писма на сървъра.
0x800CCC96 Няма маркирани писма.
0x800CCC97 ID на съобщението е вън от обхват.

IMAP грешки – грешки при използване на IMAP протокола

0x800CCCD1 Неуспешен Login.
0x800CCCD2 Маркирано съобщение.
0x800CCCD3 Невалиден отговор на заявка.
0x800CCCD4 Синтактична грешка.
0x800CCCD5 Не се намира на IMAP сървъра.
0x800CCCD6 Превишен лимит на буфера.
0x800CCCD7 Грешка при възстановяване.
0x800CCCD8 Непълни данни.
0x800CCCD9 Връзката не е разрешена.
0x800CCCDA Неразпознаваем отговор.
0x800CCCDB Промяна в потребителското ID.
0x800CCCDC Неуспешна ID потребителска команда.
0x800CCCDD Неочаквано прекъсване на връзката.
0x800CCCDE Невалидно състояние на сървъра.
0x800CCCDF Невъзможност за ауторизация на клиента.
0x800CCCE0 Липса на други ауторизационни методи.

Други грешки

0x8004210A, 0x8004210B

Получаваната грешка най-вероятно се дължи на локален проблем във Вашия Outlook. На официалната страница на Microsoft са описани методи, чрез които да решите проблема в Outlook. Можете да намерите решенията на следния адрес: https://support.microsoft.com/kb/827349

0x800C0133

Системният файл на папката Inbox в Outlook е повреден. Може да се получи, ако има повече от 2 GB поща. Решението да се преименува INBOX.DBX.
Проблем с имейл кореспонденцията в Outlook Express при достигане на размер 2GB

Бележка: Всяко едно от съобщенията за грешка в Outlook може да се появи както поради специфична причина, така и поради невъзможност за контакт със сървъра.

Вижте още:

Мога да получавам имейли, но не мога да изпращам. Защо?

Не ми работи имейла. Какви може да са причините за това?

Защо моят имейл клиент изтрива писмата ми от пощата на сървъра?

Защо писмата в MS Outlook не се изтриват, а само се „задраскват“?

Обновена: 14.12.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още