Страници за грешки (Error Pages) в cPanel

При активиране на нов хостинг акаунт, в директория public_html са налични файловете 401.shtml, 403.shtml, 404.shtml, 500.shtml.

Това са най-често използваните страници за грешки, които уеб сървърът ще използва при генериране на някой от съответните статус кодове – 401, 403, 404, 500.

Файловете .shtml представляват обикновени HTML файлове с добавени в тях SSI тагове. Тези тагове се обработват от уеб сървъра и резултатът от тях се вмъква в страницата, преди тя да бъде изпратена към уеб браузъра.

Активиране на използването на .shtml файловете

Когато искате за дадено съобщение за грешка да се използва съответния .shtml файл, в .htaccess файла, намиращ се в същата директория, трябва да поставите съответната директива. Например ако искате при съобщение за грешка 404 да се зарежда файлът /404.shtml, който се намира в директорията на сайта, трябва да използвате:

ErrorDocument 404 /404.shtml

Директивата ErrorDocument указва на уеб сървъра да зареди посочения файл 404.shtml, в случай на статус код 404 Not Found.

Важно: Обработката на някои от статус кодовете и показването на съответното съобщение за грешка може да се извършва от системата на сайта. Например в WordPress съобщението за статус 404 Not Found се обработва от самата PHP система (когато в .htaccess са поставени правилата за постоянните адреси), поради това промяна на системния файл 404.shtml няма да се отрази по никакъв начин на съобщението за грешка, което се получава в сайта. В този случай редакция на 404 съобщението в WordPress може да се извърши през темплейтния файл 404.php (намиращ се обикновено в директорията на използваната тема).

Редактиране на страниците за грешки (.shtml)

Редакция на системните съобщения за грешки може да се извърши директно през редактора във Файловия мениджър или през меню Страници за грешки в cPanel.

Редактиране на страниците за грешки (.shtml)

След като изберете домейна, в списъка по-долу ще видите най-често използваните съобщения за грешка.

Освен посочените можете да редактирате и съобщенията за други http статус кодове като 408, 502, 503 и други.

За да редактирате дадено съобщение, кликнете върху него. Ще се отвори редактор на код, в който ще видите вече съществуващото съдържание на системното съобщение.

Съобщението може да съдържа HTML код и специалните системни SSI тагове, които се използват за динамично генерирана информация като име на сървъра, URL на заявката, IP адрес на посетителя и други. Например за 404.shtml съдържанието е:

<!DOCTYPE html>
<html><head>
<title>404 Not Found</title>
</head><body>
<h1>Not Found</h1>
</p>The requested URL <!--#echo var="REQUEST_URI" --> was not found on this server.</p>
</body></html>

<!–#echo var=“REQUEST_URI“ –> е SSI таг, който ще бъде заменен с адреса, който е поискан от уеб клиента.

Няколко примерни SSI тагове, които може да се включат в съобщенията за грешка:

Пренасочващ URL адрес

<!--#echo var="HTTP_REFERER" -->

IP адрес на посетителя

<!--#echo var="REMOTE_ADDR" -->

URL на заявката

<!--#echo var="REQUEST_URI" -->

Име на сървъра

<!--#echo var="HTTP_HOST" -->

Браузър на посетителя

<!--#echo var="HTTP_USER_AGENT" -->

Важно: Редактирането на .shtml файловете през cPanel » Страници за грешки не активира използването им в сайта (не добавя директиви в .htaccess файла).

Обновена: 11.10.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още