1. Начало
  2. Хостинг
  3. Хостинг терминология
  4. SSI – динамично генериране на съдържание в HTML страница

SSI – динамично генериране на съдържание в HTML страница

SSI (Server Side Includes) е начин, чрез който може да се добави динамично генерирано съдържание в съществуваща HTML страница.

Стандартно HTML страниците съдържат HTML код и съдържание, което не се променя. С SSI може малки части от съдържанието на HTML страницата да се генерират динамично.

Бележка: SSI не е заместител на CGI програмите за генериране на динамични уеб страници като PHP и други. Вместо това SSI може да се използва за добавяне на малки части динамично генерирано съдържание във вече съществуващи HTML страници.

Уеб сървърът разбира кои части в HTML страницата е нужно да се генерират динамично, чрез поставените в нея системни тагове (SSI тагове).

Например в страницата:

<!DOCTYPE html>
<html><head>
<title>404 Not Found</title>
</head><body>
<h1>Not Found</h1>
</p>The requested URL <!--#echo var="REQUEST_URI" --> was not found on this server.</p>
</body></html>

<!–#echo var=“REQUEST_URI“ –> е SSI таг, който ще бъде заменен с адреса, който е поискан от уеб клиента.

Not Found

Чрез SSI таговете може да се покаже различна информация като например дата на промяна на файла:

This document last modified <!--#flastmod file="thisfile.shtml" -->

или вмъкване на резултати от CGI програма:

<!--#include virtual="/file.php" -->

В SSI се поддържа задаването и използването на променливи. Например за показване на последната модификация на даден файл, може да се използва променливата на средата $LAST_MODIFIED:

<!--#set var="modified" value="$LAST_MODIFIED" -->

След това, за да се извика и покаже съдържанието на зададената променлива modified може да се използва:

<!--#config timefmt="%D" -->
This file last modified <!--#echo var="modified" -->

#config timefmt=“%D“ – задава формата за датата;

Уеб сървърът ще сканира за SSI тагове само HTML файловете, които имат разширение .shtml.

Обработката на SSI таговете се извършва преди HTML страницата да се изпрати към уеб браузъра.

Бележка: При активирането на нов хостинг акаунт, в основната директория на уеб сайта (public_html) са налични няколко системни файла, които се използват от уеб сървъра за съобщенията за грешка401.shtml, 403.shtml, 404.shtml и 500.shtml. Тези файлове ще се използват само ако системата на сайта не използва собствени методи за обработка на статус кодовете 401, 403, 404 и 500. Редакция на тези .shtml файлове може да се извърши през Файловия мениджър или през редактора в Страници за грешки в cPanel.

SSI позволява да добавите динамично генерирано съдържание в съществуваща HTML страница, без да се налага да генерирате цялата страница през CGI програма или друга динамична технология.

Обновена: 18.03.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още