1. Начало
  2. Shopiko
  3. Как да правите отчети за поръчките си в онлайн магазина?

Как да правите отчети за поръчките си в онлайн магазина?

За разлика от Обобщените отчети, отчетите по поръчки може да използват подробни данни за поръчките. Налични са няколко предефинирани отчета, които представят ключови данни за онлайн магазина.

Подробен и комплексен отчет по поръчки в Shopiko

( 1 ) Предефиниран отчет. Подробните данни на предефинираните отчети, за избрания времеви интервал, се зареждат във втория раздел под графиката с поръчките.

Предефинираните отчети са за: Поръчки по дни, Поръчки по месеци, Най-продавани продукти 7 дни назад, Най-продавани продукти 30 дни назад, Най-продавани продукти, Продажби по клиенти, Обобщени поръчки по метод на плащане, Обобщени поръчки по статус за 30 дни назад, Неплатени поръчки за 30 дни назад, Клиенти връщащи/отхвърлящи поръчки.

В този списък ще се показват и отчетите, които са записани като „собствен отчет„.

( 2 ) Период. Данните в отчета ще се генерират според избрания период. Можете да изберете период – Днес, Вчера, Последните 3, 7, 14 или 30 дни, Този месец, Предишния месец, Всички или Избрани дати: от – до.

( 3 ) Поръчки – графика. В графиката се показва броят поръчки спрямо избрания период, по дни, седмици, месеци.

Подробен и комплексен отчет

Подробен и комплексен отчет по поръчки в Shopiko

 

( 1 ) Филтриране по… Данните в таблицата може да се филтрират по точно определена стойност на даден параметър. Например, за да се покажат само новите поръчки, от падащото меню избирате Статус на поръчката и след това кликвате в празното поле, избирате статус Нова. Всеки активен филтър се показва над таблицата.

Активиране на филтър

( 2 ) Групиране по… С тази опция може да се добави нова колона в таблицата, по параметъра на която да се подреждат данните. Можете да групирате по един или повече параметри. Примерни параметри: Статус на поръчка, Метод на плащане, Номер на поръчка, Промокод, Име на продукт, Продуктова категория и много други.

Подреждане по параметър

( 3 ) Колони. От бутон Колони можете да активирате или деактивирате показването на определени елементи към таблицата (Поръчки, Продукти, Стойност продукти, Цена за доставка, Отстъпка, Общо).

Активиране/деактивиране на колони в таблицата

( 4 ) Експорт. Генерираният отчет може да се изтегли във формат CSV или .xls (Excel).

( 5 ) Print. Опция за принтиране на отчета.

( 6 ) Запази като собствен отчет. Можете да запазите филтрите, групирането и параметрите на отчета в собствен отчет. Така в бъдеще ще можете да го зареждате директно през опцията Предефиниран отчет.

Обновена: 20.04.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още