1. Начало
  2. Shopiko
  3. Shopiko – Отчети по поръчки

Shopiko – Отчети по поръчки

За разлика от Обобщените отчети, отчетите по поръчки може да използват подробни данни за поръчките. Налични са няколко предефинирани отчета, които представят ключови данни за онлайн магазина.

Подробен и комплексен отчет по поръчки в Shopiko

( 1 ) Предефиниран отчет. Подробните данни на предефинираните отчети, за избрания времеви интервал, се зареждат във втория раздел под графиката с поръчките.

Предефинираните отчети са за: Поръчки по дни, Поръчки по месеци, Най-продавани продукти 7 дни назад, Най-продавани продукти 30 дни назад, Най-продавани продукти, Продажби по клиенти, Обобщени поръчки по метод на плащане, Обобщени поръчки по статус за 30 дни назад, Неплатени поръчки за 30 дни назад, Клиенти връщащи/отхвърлящи поръчки.

В този списък ще се показват и отчетите, които са записани като „собствен отчет„.

( 2 ) Период. Данните в отчета ще се генерират според избрания период. Можете да изберете период – Днес, Вчера, Последните 3, 7, 14 или 30 дни, Този месец, Предишния месец, Всички или Избрани дати: от – до.

( 3 ) Поръчки – графика. В графиката се показва броят поръчки спрямо избрания период, по дни, седмици, месеци.

Подробен и комплексен отчет

Подробен и комплексен отчет по поръчки в Shopiko

 

( 1 ) Филтриране по… Данните в таблицата може да се филтрират по точно определена стойност на даден параметър. Например, за да се покажат само новите поръчки, от падащото меню избирате Статус на поръчката и след това кликвате в празното поле, избирате статус Нова. Всеки активен филтър се показва над таблицата.

Активиране на филтър

( 2 ) Групиране по… С тази опция може да се добави нова колона в таблицата, по параметъра на която да се подреждат данните. Можете да групирате по един или повече параметри. Примерни параметри: Статус на поръчка, Метод на плащане, Номер на поръчка, Промокод, Име на продукт, Продуктова категория и много други.

Подреждане по параметър

( 3 ) Колони. От бутон Колони можете да активирате или деактивирате показването на определени елементи към таблицата (Поръчки, Продукти, Стойност продукти, Цена за доставка, Отстъпка, Общо).

Активиране/деактивиране на колони в таблицата

( 4 ) Експорт. Генерираният отчет може да се изтегли във формат CSV или .xls (Excel).

( 5 ) Print. Опция за принтиране на отчета.

( 6 ) Запази като собствен отчет. Можете да запазите филтрите, групирането и параметрите на отчета в собствен отчет. Така в бъдеще ще можете да го зареждате директно през опцията Предефиниран отчет.

Обновена: 15.09.2017

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още