1. Начало
  2. Shopiko
  3. Как да правите отчети на продуктите в онлайн магазина?

Как да правите отчети на продуктите в онлайн магазина?

За разлика от Обобщените отчети, с отчетите по продукти можете да генерирате подробни отчети, базирани на всички продукти в онлайн магазина и техните параметри, варианти, статус, наличност и много други.

Подробен отчет по продукти

( 1 ) Предефинирани отчети. Тези отчети ви дават бърза справка за: Продукти, Скрити продукти и Продукти и варианти.

Предефинирани отчети за продукти

( 2 ) Филтриране по… Данните в таблицата може да се филтрират по точно определена стойност на даден параметър. Например за да се покажат само новите продукти, от падащото меню избирате Нов. Всеки активен филтър се показва над таблицата.

Филтриране по особеност/параметър на продуктите( 3 ) Групиране по… С тази опция може да се добави нова колона в таблицата, по параметъра на която да се подреждат данните. Можете да групирате по един или повече параметри. Примерни параметри: Вариант, Скрит, Нов, Промо, Статус, Марка, Категория и други.

Групиране на данните по параметър

( 4 ) Колони. От бутон Колони можете да активирате или деактивирате показването на определени елементи към таблицата (Наличност, Стара цена, Цена, Стойност).

Активиране/деактивиране на колони в таблицата

( 5 ) Експорт. Генерираният отчет може да се изтегли във формат CSV или .xls (Excel).

( 6 ) Print. Опция за принтиране на отчета.

( 7 ) Запази като собствен отчет. Можете да запазите филтрите, групирането и параметрите на отчета в собствен отчет. Така в бъдеще ще можете да го зареждате директно през опцията Предефиниран отчет.

Обновена: 20.04.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още