Какво е SSH (Secure Shell)?

SSH (Secure Shell) е мрежов протокол за отдалечен достъп до друг компютър. Връзката между двете машини се криптира, което не позволява обменяната информация да бъде подслушвана от друг компютър в мрежата.

SSH достъпът е един от най-сигурните начини за отдалечена връзка с друга машина.

За хостинг планове СуперПро и СуперХостинг е включена услугата SSH достъп. Активиране на SSH достъпа до хостинг акаунта може да се извърши през клиентския Ви профил.

Бележка: Пълен SSH (root) достъп до сървъра се предоставя само при услугата виртуален сървър (VPS). При споделения хостинг не се поддържа изпълнението на системни команди за промяна на глобалните настройки на сървъра или инсталирането на сървърни приложения.

Защо уеб разработчиците използват SSH?

SSH достъпът е много полезен инструмент при работата с и управлението на съдържанието и приложенията в хостинг акаунта.

Ето някои от причините защо уеб разработчиците използват SSH:

  • Ефективност: Използвайки SSH за достъп до WordPress сайта или друга платформа в хостинг акаунта, процесът по разработка и поддръжка е по-ефикасен. Можете да изпълнявате команди директно на сървъра, вместо да се логвате в администрацията на сайта.
  • Гъвкавост: Със SSH имате по-голям контрол и достъп до системните настройки, можете да изпълнявате задачи, които са невъзможни през администрацията на сайта.
  • Сигурност: Достъпът до хостинг акаунта през SSH е сигурен, като всички данни се криптират.

Начинаещи в уеб разработката? Вижте повече: Първи срещи със Secure Shell (SSH) | Blog

За какво се използва SSH достъпа до хостинг акаунта?

Въпреки че SSH достъпът не е нужен за всички задачи в разработката или поддръжката на приложенията в хостинг акаунта, той е много ценен инструмент за всеки уеб разработчик.

Само част от задачите, за които можете да използвате SSH, са:

  • импорт/експорт на голяма база данни;
  • търсене в съдържанието на файловете;
  • копиране, преместване, изтриване на файлове;
  • архивиране/разархивиране на файлове;
  • управление на WordPress (wp-cli);
  • управление на Drupal (drush);
  • и др.

Можете да се свържете през SSH с хостинг акаунта с помощта на SSH клиент. Ако Вашата операционна система е Linux или macOS, може да използвате терминала. Ако сте на Windows, ще трябва да инсталирате допълнително приложение като Putty.

За да използвате SSH, първо трябва да активирате SSH достъпа до хостинг акаунта през клиентския Ви профил.


Вижте още:

Обновена: 13.06.2023

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още