Ползване на различна PHP версия през SSH

Достъпът през SSH до хостинг акаунта се предлага при хостинг планове СуперПро и СуперХостинг и може да бъде активиран през клиентския профил.

Версия на PHP по подразбиране през SSH

Версията на PHP можете да проверите, след като се свържете с хостинг акаунта през SSH, със следната команда:

php -v

При достъп през SSH до хостинг акаунта се препоръчва да се ползва метода за идентификация чрез ползване на SSH ключ. При този тип SSH достъп не се изисква въвеждане на потребител и парола за хостинг акаунта.

Ползване на друга версия на PHP през SSH

За изпълнението на .php скрипт, с използване на PHP 7.2 командата е:

/opt/cpanel/ea-php72/root/usr/bin/php /home/cpaneluser/public_html/file.php
cpaneluser заменяте с потребителя за cPanel и въвеждате пътя до файла.

Пътят до PHP интерпретатора за други PHP версии е както следва:

/opt/cpanel/ea-php54/root/usr/bin/php
/opt/cpanel/ea-php55/root/usr/bin/php
/opt/cpanel/ea-php56/root/usr/bin/php
/opt/cpanel/ea-php70/root/usr/bin/php
/opt/cpanel/ea-php71/root/usr/bin/php
/opt/cpanel/ea-php72/root/usr/bin/php
/opt/cpanel/ea-php73/root/usr/bin/php

За да не изписвате всеки път пътят до PHP интерпретатора, може да активирате тази PHP версия 7.2 за SSH глобално.

За да активирате използването на тази версия на PHP, ще е необходимо да поставите следния ред във файла .bash_profile, намиращ се в хостинг акаунта:

export PATH=/opt/cpanel/ea-php72/root/usr/bin:$PATH
php7.2 заменяте с желаната версия;

Посочения ред може да се постави най-долу във файла.

Файлът .bash_profile се намира в основната директория /home/cpaneluser/ в хостинг акаунта и можете да го редактирате директно през контролния панел cPanel » Файлов мениджър.

Ако сте логнати през SSH в хостинг акаунта, за да влезе в сила тази настройка или се разлогнете и логнете наново, или изпълнете следната команда:

source ~/.bash_profile

Така ще се презареди файла .bash_profile и новите настройки добавени в него ще са в сила.

Може да проверите дали промяната на версията на PHP се е отразила, като изпълните командата:

php -v

Настройките във файла .bash_profile се зареждат всеки път при достъп до хостинг акаунта през SSH.


Статията се отнася за: споделен хостинг с контролен панел cPanel
Обновена: 02.04.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още