https://help.superhosting.bg/php-version-change-in-ssh.html
 • bg

Хостинг, Домейни, Cloud, Виртуални сървъри (VPS), Managed VPS, SSL сертификати

Ползване на различна PHP версия през SSH

PHP
bash_profile, php и ssh, php версия ssh

Достъпът през SSH до хостинг акаунта се предлага при хостинг планове СуперПро и СуперХостинг и може да бъде активиран през клиентския профил.

Версия на PHP по подразбиране през SSH

Версията на PHP можете да проверите, след като се свържете с хостинг акаунта през SSH, със следната команда:

php -v

При достъп през SSH до хостинг акаунта се препоръчва да се ползва метода за идентификация чрез ползване на SSH ключ. При този тип SSH достъп не се изисква въвеждане на потребител и парола за хостинг акаунта.

Ползване на друга версия на PHP през SSH

Ако версията на PHP, която е по подразбиране за хостинг акаунта, е PHP 5.3 за изпълнението на .php скрипт, с ползване на PHP 5.6 командата е:

/usr/local/php5.6/bin/php /home/cpaneluser/public_html/file.php
cpaneluser заменяте с потребителя за cPanel и въвеждате пътя до файла.

Пътят до PHP интерпретатора за другите версии е както следва:

/usr/local/php5.2/bin/php
/usr/local/php5.3/bin/php
/usr/local/php5.4/bin/php
/usr/local/php5.5/bin/php
/usr/local/php7.0/bin/php
/usr/local/php7.1/bin/php

За да не изписвате всеки път пътят до PHP интерпретатора, може да активирате тази PHP версия 5.6 за SSH глобално.

За да активирате друга версия на PHP ще е необходимо да поставите следния ред във файла .bash_profile, намиращ се в хостинг акаунта:

export PATH=/usr/local/php5.6/bin:$PATH
php5.6 заменяте с желаната версия. Имайте предвид, че се попълва път до интерпретатора на алтернативна версия.

Посочения ред може да се постави най-долу във файла.

Файлът .bash_profile се намира в основната директория /home/cpaneluser/ в хостинг акаунта и можете да го редактирате директно през контролния панел cPanel -> Файлов мениджър.

Ако сте логнати през SSH в хостинг акаунта, за да влезе в сила тази настройка или се разлогнете и логнете наново, или изпълнете следната команда:

source ~/.bash_profile

Така ще се презареди файла .bash_profile и новите настройки добавени в него ще са в сила.

Може да проверите дали промяната на версията на PHP се е отразила, като изпълните командата:

php -v

Настройките във файла .bash_profile се зареждат всеки път при достъп до хостинг акаунта през SSH.


Статията се отнася за: споделен хостинг с контролен панел cPanel

500px270px
SuperHosting.BG
  PHP
 • Какво е PHP модул (PHP разширение)?
  PHP модулите представляват разширения за PHP, най-често написани на програмния език C. PHP модулите могат да се компилират с PHP, така че да се зареждат статично (като са част от... »
 • Ползване на различен php.ini файл за PHP (cli) през SSH
  При ползване на PHP през команден режим по подразбиране с командата php се стартира PHP CLI бинарния файл, който отговаря на PHP версията инсталирана по подразбиране. За списък с всички опции... »
 • PHP CLI (Command Line Interface)
  PHP има различни интерфейси (SAPI) за взаимодействие със средата, в която работи, и за връзка с външни (за PHP) технологии. Два от интерфейсите са PHP CLI и PHP CGI (FastCGI). От версия... »
 • Какво е CGI, FastCGI?
  CGI (Common Gateway Interface) е уеб технология и протокол, по правилата на който се извършва комуникацията между уеб сървър (HTTP сървър) и други външни приложения (например PHP). CGI разширява възможностите... »
 • Активиране на PHP модул/разширение в хостинг акаунта
  Активиране на PHP модул през PHP Manager by SuperHosting За улеснено активиране и деактивиране на PHP модули в хостинг акаунта може да използвате PHP Manager by SuperHosting, в контролния панел cPanel. При... »
Всички права запазени © 2005-2017 , www.superhosting.bg