https://help.superhosting.bg/php-pspell-aspell.html
 • bg
 • en

Хостинг, Домейни, Cloud, Виртуални сървъри (VPS), Managed VPS, SSL сертификати

PHP модул - pspell (Portable Spell Checker Interface Library)

PHP
pspell, php pspell, aspell, pspell правопис, pspell проверка на правопис, pspell spelling, pspell check spelling

pspell (Portable Spell Checker Interface Library) е разширение за PHP за проверка на правописа, работещо със системната библиотека GNU Aspell (C++).

Aspell може да се ползва и от други езици, със съответните им разширения, например FFI::Aspell за Ruby и Text:Aspell за Perl.

За проверка на правописа може да се използват предварително инсталирани към Aspell езикови речници (или бази с думи).

info-iconАктивирането на pspell, в хостинг акаунт с контролен панел cPanel, се извършва през PHP Manager by SuperHosting -> Управление на PHP модули.

info-iconЗа активиране на pspell чрез php.ini файл, ползвайте: extension=pspell.so

info-iconpspell и Aspell се поддържат на всички сървъри за Linux хостинг при СуперХостинг.БГ.

Енкодинг при ползване на български език

В зависимост от езика на текста, който ще бъде проверяван, може да се зададе да се ползва съответния езиков речник.

За да проработи проверката на текст, на български език, с езиков речник bg, може да се наложи да се зададат няколко настройки в PHP скрипта, например:

header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
...
$pspell_link = pspell_new('bg', ' ', ' ', 'utf-8');

Настройки на Aspell

Проверка на системните настройки на Aspell може да се извърши през SSH.

проверка какви езикови речници са инсталирани:

aspell dump dicts

версията на Aspell:

aspell -v

какво се съдържа в определен езиков речник (в случая en):

aspell -l en dump master

каква е конфигурацията на Aspell:

aspell config

Настройките за Aspell се съдържат в системен конфигурационен файл, който не може да се променя от потребителя. Вместо това, ако искате да промените някоя настройка, може да ползвате потребителски конфигурационен файл .aspell.conf (трябва да се създаде в home директорията на хостинг акаунта).

За да ползвате потребителски конфигурационен файл на Aspell, може първо да копирате настройките от системния такъв с командата:

aspell dump config > /home/cpuser/.aspell.conf

/home/cpuser - променете с потребителя за cPanel;

Тази команда ще създаде файла .aspell.conf и ще копира в него съдържанието на системния конфигурационен файл.

След това можете да редактирате настройките на Aspell във файла .aspell.conf.

500px270px
SuperHosting.BG
  PHP
 • Какво е PHP модул (PHP разширение)?
  PHP модулите представляват разширения за PHP, най-често написани на програмния език C. PHP модулите могат да се компилират с PHP, така че да се зареждат статично (като са част от... »
 • Ползване на различен php.ini файл за PHP (cli) през SSH
  При ползване на PHP през команден режим по подразбиране с командата php се стартира PHP CLI бинарния файл, който отговаря на PHP версията инсталирана по подразбиране. За списък с всички опции... »
 • PHP CLI (Command Line Interface)
  PHP има различни интерфейси (SAPI) за взаимодействие със средата, в която работи, и за връзка с външни (за PHP) технологии. Два от интерфейсите са PHP CLI и PHP CGI (FastCGI). От версия... »
 • Какво е CGI, FastCGI?
  CGI (Common Gateway Interface) е уеб технология и протокол, по правилата на който се извършва комуникацията между уеб сървър (HTTP сървър) и други външни приложения (например PHP). CGI разширява възможностите... »
 • Активиране на PHP модул/разширение в хостинг акаунта
  Активиране на PHP модул през PHP Manager by SuperHosting За улеснено активиране и деактивиране на PHP модули в хостинг акаунта може да използвате PHP Manager by SuperHosting, в контролния панел cPanel. При... »
Всички права запазени © 2005-2017 , www.superhosting.bg