PHP модул pspell (Portable Spell Checker)

pspell (Portable Spell Checker Interface Library) е разширение за PHP за проверка на правописа, работещо със системната библиотека GNU Aspell (C++).

Aspell може да се ползва и от други езици, със съответните им разширения, например Text:Aspell за Perl.

За проверка на правописа може да се използват предварително инсталирани към Aspell езикови речници (или бази с думи).

Активирането на pspell, в хостинг акаунт с контролен панел cPanel, се извършва през PHP Manager by SuperHosting » Управление на PHP модули.

pspell и Aspell се поддържат на всички сървъри за Linux хостинг при СуперХостинг.БГ.

Енкодинг при ползване на български език

В зависимост от езика на текста, който ще бъде проверяван, може да се зададе да се ползва съответния езиков речник.

За да проработи проверката на текст, на български език, с езиков речник bg, може да се наложи да се зададат няколко настройки в PHP скрипта, например:

header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
...
$pspell_link = pspell_new('bg', ' ', ' ', 'utf-8');

Настройки на Aspell

Проверка на системните настройки на Aspell може да се извърши през SSH.

проверка какви езикови речници са инсталирани:

aspell dump dicts

версията на Aspell:

aspell -v

какво се съдържа в определен езиков речник (в случая en):

aspell -l en dump master

каква е конфигурацията на Aspell:

aspell config

Настройките за Aspell се съдържат в системен конфигурационен файл, който не може да се променя от потребителя. Вместо това, ако искате да промените някоя настройка, може да ползвате потребителски конфигурационен файл .aspell.conf (трябва да се създаде в home директорията на хостинг акаунта).

За да ползвате потребителски конфигурационен файл на Aspell, може първо да копирате настройките от системния такъв с командата:

aspell dump config > /home/cpuser/.aspell.conf

/home/cpuser – променете с потребителя за cPanel;

Тази команда ще създаде файла .aspell.conf и ще копира в него съдържанието на системния конфигурационен файл.

След това можете да редактирате настройките на Aspell във файла .aspell.conf.

Обновена: 02.04.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още