Какво е PHP модул (PHP разширение)?

PHP модулите представляват разширения за PHP, чрез които се добавят допълнителни възможности и функционалности към езика. Най-често са написани на програмния език C.

PHP модулите могат да се компилират с PHP, така че да са част от бинарния файл на PHP и да се зареждат статично (заредени са по подразбиране). Или да се компилират като „споделен обект“ (.so) и да се заредят динамично чрез директивата в php.ini: extension=modulename.so.

На сървърите за споделен хостинг и Managed VPS при СуперХостинг.БГ, са инсталирани и се поддържат множество PHP модули. Някои от тези PHP модули са статични и не е нужно да се активират, за да се ползват. Допълнително зареждащите се PHP модули може да се активират през cPanel » PHP Manager by SuperHosting » Управление на PHP модули.

С функцията на PHP – phpinfo можете да видите всички PHP модули, които са компилирани с PHP – статично зареждащите се и допълнително зареждащите се. Всичко, което се съдържа в полето Configure Command и започва с –enable и –with, е допълнително зареждащ се PHP модул.

Допълнително зареждащите се PHP модули можете да активирате автоматично, без нужда да добавяте директиви в php.ini файл, през cPanel » PHP Manager by SuperHosting » Управление на PHP модули.

Има различни PHP модули – вградени в ядрото на PHP, външни на ядрото, но включени в пакета на PHP и такива, които изцяло са външни. Външните модули не са част от ядрото на PHP и не идват с него.

PECL модули

PECL (PHP Extension Community Library) е хранилище за PHP модули. Освен PECL модулите, съществуват и други PHP модули, но PECL е официалното хранилище за най-известните и използвани PHP модули.

Помощната документация за тези PECL модули се поддържа на официалния сайт на PHP.

Някои от PECL модулите са станали част от ядрото на PHP, като например filter (pecl/php.net), json (pecl/php.net), xmlreader (pecl/php.net) и други.

PECL модулите са различно нещо от PEAR пакетите, въпреки че ползват същата система за разпространение (PEAR).

Вижте още:

🔗 Поддържани PHP модули/разширения | Help

🔗 PHP Manager by SuperHosting | Help

Обновена: 02.04.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още