https://help.superhosting.bg/php-modules-extensions.html
  • bg
  • en

Хостинг, Домейни, Виртуални сървъри (VPS), Managed VPS, SSL сертификати

Какво е PHP модул (PHP разширение)?

PHP
php, поддържани php модули, php modules, php модули, php разширения, поддържани php разширения

PHP модулите представляват разширения за PHP, най-често написани на програмния език C. PHP модулите могат да се компилират с PHP, така че да се зареждат статично (като са част от бинарния файл на PHP) или динамично (с директивата в php.ini: extension=modulename.so).

Има различни PHP модули - вградени в ядрото на PHP, външни на ядрото, но включени в пакета на PHP и такива, които изцяло са външни. Външните модули не са част от ядрото на PHP и не идват с него.

info-iconНа сървърите за споделен хостинг и Managed VPS при СуперХостинг.БГ, са инсталирани и се поддържат множество PHP модули. Някои от тези PHP модули са статични и не е нужно да се активират, за да се ползват. Динамично зареждащите се PHP модули може да се активират през cPanel » PHP Manager by SuperHosting » Управление на PHP модули.

С функцията на PHP - phpinfo можете да видите всички статични PHP модули. Всичко, което се съдържа в полето Configure Command и започва с --enable и --with, е PHP модул компилиран в PHP.

Динамично зареждащите се PHP модули (modulename.so) можете да видите през cPanel » PHP Manager by SuperHosting » Управление на PHP модули.

PECL модули

В Уеб има хранилище за PHP модули, наречено PECL (PHP Extension Community Library). Освен PECL модулите, съществуват и други PHP модули, но PECL е официалното хранилище за най-известните и използвани PHP модули.

Помощната документация за тези PECL модули се поддържа на официалния сайт на PHP.

Някои от PECL модулите са станали част от ядрото на PHP, като например filter (pecl/php.net), json (pecl/php.net), xmlreader (pecl/php.net) и други.

PECL модулите са различно нещо от PEAR пакетите, въпреки че ползват същата система за разпространение (PEAR).

500px270px
SuperHosting.BG
All rights reserved © 2005-2019 , www.superhosting.bg