Поддържани PHP модули/разширения

При всички Linux хостинг планове, предлагани от СуперХостинг.БГ, се поддържат допълнителни PHP модули/разширения, като:

apc

bcmath, bz2

calendar, ctype, curl

date, dom

eAccelerator, ereg, exif

filter, ftp

gettext

hash

iconv, imap

json

libxml

mbstring, mcrypt, memcache, memcached, mysql,

opcache, openssl

pcre, PDO, pdo_mysql, pdo_sqlite, posix, pspell

redis, Reflection

session, SimpleXML, soap, sockets, SPL, SQLite, sqlite3, standard

timezonedb, tokenizer

wddx

xml, xmlreader, xmlrpc, xmlwriter, xsl

yaml

zlib

Активиране на PHP модули и разширения, в хостинг акаунт с Linux хостинг и cPanel, може да се извърши през контролния панел cPanel » PHP Manager by SuperHosting в раздел Управление на PHP модули. След като се извърши редакция в PHP мениджъра, новите PHP настройки ще бъдат активни за целия хостинг акаунт и всички сайтове, разположени в него.

В случай че е необходим друг модул, който не е описан тук, моля свържете се с отдела по Техническа поддръжка.

Fileinfo

Fileinfo е допълнителен модул към PHP. Функцията му е да покаже типа на файла, както и неговия енкодинг. Определянето на информацията става чрез търсене на определени байтове на специфични позиции в самия файл.

Активирането на модула Fileinfo, в хостинг акаунт с контролен панел cPanel, се извършва през PHP Manager by SuperHosting » Управление на PHP модули.

GD

GD е софтуерна библиотека, инструмент, чрез който могат да се създават и обработват изображения в различни графични формати, включително GIF, PNG, JPEG, WBMP и други.

GD (версия 2 – GD2) се поддържа при всички Linux хостинг планове, предлагани от СуперХостинг.БГ.

Библиотеката е инсталирана и активирана по подразбиране. Допълнителна информация за нея е налична при извикване на функцията phpinfo(), както и в документация за функциите на библиотеката.

Imagick

Imagick е модул за PHP за създаване и обработка на изображения, работещо със системната библиотека ImageMagick (C).

Активирането на PHP модула Imagick, в хостинг акаунт с контролен панел cPanel, се извършва през PHP Manager by SuperHosting » Управление на PHP модули.

Intl

Intl (Internationalization extension) е модул на PHP, работещ със системната библиотека ICU, за интернационализация и локализация на софтуерни приложения.

ICU (International Components for Unicode) е софтуерен инструмент, чрез който се добавя поддръжка на Уникод и интернационализация в приложенията. Поддържа форматиране на номера, дати, времена, валути, конвертиране между различни символни кодировки и други.

ICU може да се ползва от различни програмни езици, със съответните им разширения, например Intl (PHP), PICU (Perl) и други.

IonCube Loader

IonCube Loader се изисква за зареждане на програмен код, който предварително е кодиран с IonCube Encoder и е често ползван при различни системи, модули и компоненти.

Важно: Активирането на IonCube Loader, в хостинг акаунт с контролен панел cPanel, се извършва през PHP Manager by SuperHosting » Управление на PHP модули.

MySQLi

Разширението MySQLi (MySQL Improved) представлява драйвер за MySQL. Използва се при скриптове на PHP за връзка към MySQL бази данни. MySQLi е подобрена версия на по-стария PHP MySQL драйвер.

MySQLi има доста предимства, като едни от тях са:

  • Обектно-ориентиран интерфейс
  • Поддръжка на Prepared Statements
  • Поддръжка на множество Statements
  • Поддръжка на транзакции

Tidy

Тidy е модул на PHP, работещ със системната библиотека Tidy HTML (libtidy), за почистване и поправяне на HTML код. Tidy може да поправя грешки в HTML кода и да го ъпгрейдва към новите уеб стандарти.

uploadprogress

Uploadprogress (PECL) е PHP разширение, чрез което може да се следи процеса по качване на файлове, когато качването се извършва посредством PHP скрипт.

Активирането на PHP разширението uploadprogress, в хостинг акаунт с контролен панел cPanel, се извършва през PHP Manager by SuperHosting » Управление на PHP модули.

Zend Optimizer (Zend Guard Loader) – сигурност за вашия PHP код

Всеки разработчик, който професионално се занимава със създаване и администрация на уеб базирани приложения има възможност за „скриване“ на написания от него код от любопитни очи, които биха могли да видят кода и да го „откраднат“. „Скриването“ на кода се осъществява чрез кодиране на файловете във формат, който няма как да бъде разчетен без необходимия декодер.

Инструментът, чрез който се осъществява това, се нарича Zend Encoder. Приложението, което обратно декодира кода в изходния му вид, така че той да може да се изпълни на сървъра, се нарича Zend Optimizer (Zend Guard Loader за PHP 5.3 и следващи).

Активирането на Zend Optimizer (Zend Guard Loader), в хостинг акаунт с контролен панел cPanel, се извършва през PHP Manager by SuperHosting » Управление на PHP модули.

Zip (ZipArchive)

Zip е PHP модул за създаване и манипулиране на ZIP архиви. Използва се за компресиране и декомпресиране на съдържание.PHP модулът Zip (zip.so) се поддържа и е активиран по подразбиране на всички сървъри за Linux хостинг при СуперХостинг.БГ.

PHP модулът Zip е активиран

За проверка, дали модулът е активен за хостинг акаунта, можете да използвате функцията phpinfo().

Ако модулът е активиран ще видите статус Zip: enabled.Ако PHP модулът Zip не е активиран, в хостинг акаунт с контролен панел cPanel, можете да го активирате през PHP Manager by SuperHosting » Управление на PHP модули.

Обновена: 09.02.2023

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още