https://help.superhosting.bg/upload-max-filesize.html
  • bg

Хостинг, Домейни, Cloud, Виртуални сървъри (VPS), Managed VPS, SSL сертификати

Как да увелича размера на качване на файлове чрез скрипт?

PHP
memory_limit, php, php директива, качване, upload, скрипт

За качване на файлове, посредством скрипт, с по-голям размер от зададения, трябва да се променят php директивите upload_max_filesize и post_max_size. Това може да бъде направено в php.ini файл.

При всички Linux хостинг планове промяната на директивите upload_max_filesize и post_max_size може да бъде направено през "PHP Manager by Superhosting".

След като влезете в контролния панел cPanel, изберете "PHP Manager by SuperHosting". В секцията "Промяна на PHP директиви" ще се зареди следния прозорец:

Промяна на upload_max_filesize и post_max_size в "PHP Manager by

Промяна на upload_max_filesize и post_max_size в "PHP Manager by SuperHosting"

Срещу всяка от директивите има падащо меню, чрез което можете да изберете желаната стойност. След избор на бутона "Запази" стойността ще бъде променена за целия хостинг акаунт и всички сайтове, разположени в хостинг акаунта.


Първо е необходимо да проверите какъв е протоколът за обработка на PHP заявките във вашия акаунт. За улеснение на това сме подготвили скрипт, който дава информация затова и инструкции за промяна на директиви. Името на скрипта е php.php и можете да го свалите от тук. Необходимо е да го разположите в хостинг акаунта в директорията на сайта, за който желаете промени. След като го качите в хостинг акаунта, можете да го стартирате по следния начин:

http://domain.tld/php.php

Забележка: Необходимо е да замените domain.tld с името на вашия домейн.

След това е необходимо да следвате инструкциите за промяна, които ще видите на заредилата се страница.


CGI

В home директорията на акаунта ще намерите системен php.ini файл. Можете да го редактирате посредством файловия мениджър или чрез текстов редактор. Необходимо е да промените директивите по следния начин:

upload_max_filesize = 50M
post_max_size = 50M

В случая е зададена примерна стойност от 50 MB, но може да бъде зададена произволна стойност различна от 50 MB.

Имайте предвид, че php.ini файлът има действие за директорията, в която се намира.

Стандартно php.ini файлът има действие за директорията, в която се намира. За да оказва влияние и за всички поддиректории, трябва да добавите в .htaccess файл следните редове:

<IfModule mod_env.c>
SetEnv PHPRC /home/your_cpanel_username/php.ini
</IfModule>

* За your_cpanel_username е необходимо да въведете вашето потребителско име за контролния панел.

След като сте извършили посочените действия, можете да се уверите че стойностите за upload_max_filesize и post_max_size са променени, като използвате функцията phpinfo().


FastCGI

В home директорията на акаунта ще намерите системен php.ini файл, който е с име php-fcgi.ini. Можете да го редактирате посредством файловия мениджър или чрез текстов редактор. Необходимо е да промените директивите upload_max_filesize и post_max_size по следния начин:

upload_max_filesize = 50 M

post_max_size = 50 M

В случая е зададена примерна стойност от 50 MB, но може да бъде зададена и по-висока стойност.

За да може php-fcgi.ini файла да важи за хостинг акаунта, е необходимо да бъде указано във файл php.fcgi. Проверете дали в home директорията на акаунта има съществуващ файл с това име. В случай, че не е наличен, то можете да го създадете. Важно: Правата на файла php.fcgi трябва да бъдат 755. Проверете дали във файла има следните редове и ако ги няма, то е необходимо да ги добавите:

#!/bin/bash
DEFAULTPHPINI=/home/your_cpanel_username/php-fcgi.ini
exec /usr/bin/php -c ${DEFAULTPHPINI}

* За your_cpanel_username е необходимо да въведете вашето потребителско име за контролния панел.

За да влязат в сила промените за целия хостинг акаунт, е необходимо да проверите дали в .htaccess файл в home директорията има добавени следните редове. Ако ги няма, то е необходимо да ги добавите:

<IfModule mod_fcgid.c>
AddHandler fcgid-script .php
FcgidWrapper /home/your_cpanel_username/php.fcgi .php
</IfModule>

След като сте извършили посочените действия, можете да се уверите че стойността за директивите е променена, като използвате функцията phpinfo().

500px270px
SuperHosting.BG

Коментари

Все още няма коментари

Уведоми ме при
avatar
wpDiscuz
Всички права запазени © 2005-2017 , www.superhosting.bg