https://help.superhosting.bg/cpanel-local-backup-remote-mail-exchanger.html
  • bg

Хостинг, Домейни, Cloud, Виртуални сървъри (VPS), Managed VPS, SSL сертификати

cPanel - Local, Backup и Remote Mail Exchanger

Контролен панел cPanel
cpanel mx, cpanel mx entry, cpanel mx записи

Когато към даден домейн се ползва имейл услуга, в DNS зоната на този домейн трябва да има създаден поне един MX запис.

Този DNS запис MX (mail exchanger) се използва, за да се посочи кой мейл сървър отговаря за получаването на имейл съобщения към дадения домейн.

За даден домейн може да се зададат повече от един мейл сървър за получаване на имейлите. В този случай, в MX записите е важно да се зададе приоритет за всеки мейл сървър.

Примерни MX записи за домейн mydomain.com:

mydomain.com MX 0 mail.mydomain.com
mydomain.com MX 10 bmail.mydomain.com

0, 10: Приоритет. Мейл сървърът на изпращача ще направи опит първо да се свърже с мейл сървъра на получателя с най-висок приоритет (0 е най-висок приоритет), за да му предаде имейл съобщението. В случай че този мейл сървър не отговаря, изпращащият мейл сървър ще направи опит да се свърже със следващия мейл сървър, който е с по-нисък приоритет (10).

mail.mydomain.com, bmail.mydomain.com - това е името на мейл сървъра.

Стандартно за домейните, които се добавят в cPanel, се създава MX запис по подразбиране:

mydomain.com MX 0 mydomain.com

Можете да редактирате MX записите за даден домейн, като достъпите cPanel и след това MX Entry / MX Записи.

За организацията на имейл услугата (входящата имейл кореспонденция), към даден домейн добавен в cPanel, има няколко варианта.

1. Local Mail Exchanger (локален мейл сървър)

Имейл съобщенията се получават на същия сървър, на който се намира хостинг акаунта.

В този случай, MX записът за домейна трябва да посочва този сървър с най-висок приоритет за получаване на имейл кореспонденцията:

mydomain.com MX 0 mail.mydomain.com

където mail.mydomain.com е насочен към IP адреса на този сървър.

2. Backup Mail Exchanger (бекъп мейл сървър)

Тази опция се поддържа при услугите VPS и Cloud VPS. Можете да използвате този сървър като бекъп мейл сървър. Когато основния мейл сървър, този с най-висок приоритет, е недостъпен поради някаква причина, тогава имейлите ще бъдат изпращани към следващия мейл сървър, този с по-нисък приоритет. Бекъп мейл сървърът приема, задържа колкото е необходимо и препраща получените имейли към мейл сървъра с най-висок приоритет (когато е достъпен отново).

В този случай, MX записите за домейна трябва да посочват този сървър с по-нисък приоритет за получаване на имейл кореспонденцията:

mydomain.com MX 0 mail.mydomain.com
mydomain.com MX 10 bmail.mydomain.com

където mail.mydomain.com е насочен към IP адреса на друг сървър,
а bmail.mydomain.com е насочен към IP адреса на този сървър.

3. Remote Mail Exchanger (отдалечен мейл сървър)

Тази опция се ползва когато този сървър не е упоменат в MX записите за домейна. Това означава, че домейнът използва друг мейл сървър за получаване на имейл съобщения.

В този случай, MX записът за домейна трябва да посочва съвсем друг сървър за получаване на имейл кореспонденцията:

mydomain.com MX 0 mail.mydomain.com

където mail.mydomain.com е насочен към IP адреса на друг сървър.

500px270px
SuperHosting.BG

Коментари

Все още няма коментари

Уведоми ме при
avatar
Всички права запазени © 2005-2017 , www.superhosting.bg