1. Начало
 2. Хостинг
 3. Контролен панел cPanel
 4. Имейл маршрутизиране в cPanel (локален, бекъп и отдалечен мейл сървър)

Имейл маршрутизиране в cPanel (локален, бекъп и отдалечен мейл сървър)

Имейл маршрутизирането се използва за насочване на входящата поща на домейн към конкретен мейл сървър.

Когато към даден домейн се ползва имейл услуга, в DNS зоната на този домейн трябва да има създаден поне един MX запис.

Този DNS запис MX (mail exchanger) се използва, за да се посочи кой мейл сървър отговаря за получаването на имейл съобщения към дадения домейн.

За даден домейн може да се зададат повече от един мейл сървър за получаване на имейлите. В този случай, в MX записите е важно да се зададе приоритет за всеки мейл сървър.

Примерни MX записи за домейн mydomain.com:

mydomain.com MX 0 mail.mydomain.com
mydomain.com MX 10 bmail.mydomain.com

0, 10: Приоритет. Мейл сървърът на изпращача ще направи опит първо да се свърже с мейл сървъра на получателя с най-висок приоритет (0 е най-висок приоритет), за да му предаде имейл съобщението. В случай че този мейл сървър не отговаря, изпращащият мейл сървър ще направи опит да се свърже със следващия мейл сървър, който е с по-нисък приоритет (10).

mail.mydomain.com, bmail.mydomain.com – това е името на мейл сървъра.

Стандартно за домейните, които се добавят в cPanel, се създава MX запис по подразбиране, конфигурацията е Локален мейл сървър:

mydomain.com MX 0 mydomain.com

Можете да редактирате MX записите за даден домейн, като достъпите cPanel и след това Редактор на DNS зони.

Имейл маршрутизиране в cPanel

За организацията на имейл услугата (входящата имейл кореспонденция), към даден домейн добавен в cPanel, има няколко варианта, като настройката се извършва през меню (Имейл) Имейл маршрутизиране.

Имейл маршрутизиране в cPanel

Ако в Редактора на DNS зони сте задали MX записи към външен мейл сървър, тук трябва да изберете опция Отдалечен мейл сървър.

След като изберете домейн, в секция Конфигуриране ще можете да изберете една от предложените опции.

1. Автоматично откриване на конфигурацията

Критерии за откриване на настройките за имейл маршрутизиране:

 • Локален мейл сървър (Текуща Настройка)
  Мейл сървърът в MX записа с най-нисък приоритет сочи към IP адреса на този сървър.
 • Бекъп мейл сървър
  Мейл сървърът в MX записа с най-нисък приоритет сочи към IP адрес, който не е на този сървър.
 • Отдалечен мейл сървър
  Няма мейл сървър, насочен към IP адреса на този сървър.

Бележка: Автоматичното откриване не е възможно, ако конфигурираните MX записи не са достъпни.

2. Local Mail Exchanger (локален мейл сървър)

Имейл съобщенията се получават на същия сървър, на който се намира хостинг акаунта.

В този случай, MX записът за домейна трябва да посочва този сървър с най-висок приоритет за получаване на имейл кореспонденцията:

mydomain.com MX 0 mail.mydomain.com

където mail.mydomain.com е насочен към IP адреса на този сървър.

3. Backup Mail Exchanger (бекъп мейл сървър)

Тази опция се поддържа при услугата VPS. Можете да използвате този сървър като бекъп мейл сървър. Когато основният мейл сървър, този с най-висок приоритет, е недостъпен поради някаква причина, тогава имейлите ще бъдат изпращани към следващия мейл сървър, този с по-нисък приоритет. Бекъп мейл сървърът приема, задържа колкото е необходимо и препраща получените имейли към мейл сървъра с най-висок приоритет (когато е достъпен отново).

В този случай, MX записите за домейна трябва да посочват този сървър с по-нисък приоритет за получаване на имейл кореспонденцията:

mydomain.com MX 0 mail.mydomain.com
mydomain.com MX 10 bmail.mydomain.com

където mail.mydomain.com е насочен към IP адреса на друг сървър,
а bmail.mydomain.com е насочен към IP адреса на този сървър.

4. Remote Mail Exchanger (отдалечен мейл сървър)

Тази опция се ползва когато този сървър не е упоменат в MX записите за домейна. Това означава, че домейнът използва друг мейл сървър за получаване на имейл съобщения.

В този случай, MX записът за домейна трябва да посочва съвсем друг сървър за получаване на имейл кореспонденцията:

mydomain.com MX 0 mail.mydomain.com

където mail.mydomain.com е насочен към IP адреса на друг сървър.

Бележка: В случай че имейл услугата е насочена с MX запис и се обработва от мейл сървъра към хостинг акаунта, но в Имейл маршрутизиране е избрана опцията Отдалечен мейл сървър, при опит за изпращане на писмо през уеб/мейл клиент е възможно да се получи съобщение за грешка „451 Temporary local problem – please try later„. В този случай е нужно в cPanel » Имейл маршрутизиране да се промени опцията на Локален мейл сървър.

Обновена: 18.03.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още