1. Начало
 2. Имейл
 3. Настройки на имейл клиент
 4. Настройки на IMAP папката за изходящи съобщения (Sent)

Настройки на IMAP папката за изходящи съобщения (Sent)

Когато се използва протоколът POP3, папката за изпратените писма се намира локално на устройството, от което се работи с пощата. Изпратените писма се виждат само през използвания мейл клиент, само на това устройство.

Подредба на папките при POP3 имейл акаунт
Подредба на папките при POP3 имейл акаунт

Когато се използва протоколът IMAP, папката за изпратените писма се намира на мейл сървъра и е с име Sent. Всички уеб/мейл клиенти, които са настроени да използват IMAP протокола ще използват тази папка за записване на изпратените писма.

Важно: При IMAP протокола, папката Sent (както и всички други папки на имейл акаунта) реално е подпапка на основната (root) системна INBOX папка за имейл акаунта.

При използване на уебмейл клиентите, изпратените писма се записват в коректната мейл папка Sent.

Подредба на папките при IMAP имейл акаунт
Подредба на папките при IMAP имейл акаунт

Възможно е някои имейл клиенти като Outlook (MS Office) или Mac Mail да не успеят да засекат основната INBOX системна папка за имейл акаунта и поради това да създадат и използват собствена папка за изпратените писма – Sent Items.

В случай че папката Sent липсва или не се синхронизира във всичките имейл клиенти, проверете следните настройки и опции във всеки един използван имейл клиент.

Задаване на основната (root) IMAP папка в имейл клиента

За да може изпратените писма да се записват в една папка Sent на мейл сървъра и да се виждат и синхронизират във всички уеб/мейл клиенти и устройства, от които се работи с дадената поща, понякога е нужно да се укаже основната (root) IMAP папка (Path prefix) за имейл акаунта, която е INBOX.

В тези мейл клиенти, които има проблем с папката за изпратените писма или със синхронизирането на папките, трябва да се посочи основната (root) IMAP папка (path prefix):

IMAP path prefix: INBOX

Настройката за IMAP path prefix може да се провери във всеки един използван мейл клиент и да се коригира, ако е нужно (възможно).

MS Office Outlook (IMAP path prefix)

За да се покажат всички папки в имейл клиента Outlook 2013/2016, задайте INBOX в IMAP path prefix в настройките му:

 • Отворете Настройки на акаунти (Account Settings) и отново Настройки на акаунти (Account Settings).
 • Маркирайте акаунта и кликнете на Промяна (Change).
 • Отворете Още настройки.. (More Options…) и таб Разширени (Advanced).
 • В опцията Път до главната папка (Root folder path) въведете INBOX.
 • Запишете настройките и рестартирайте имейл клиента.
Път до главна папка (Root folder path) в Outlook
Път до главна папка (Root folder path) в Outlook

Ако в Outlook липсват определени папки след това, може да е нужно да се абонирате за тях, вижте как: MS Outlook – Абониране (subscribe) за IMAP папки.

Помощна информация за настройка на Sent папката, за предишни версии на Outlook 2003 – 2010: https://www.msoutlook.info/question/486

macOS, iOS устройства (IMAP path prefix)

В Mac Mail клиента (macOS) можете да зададете IMAP основната папка в настройките:

 • Отворете настройките на имейл акаунта Mail » Preferences.
 • В Accounts изберете акаунта и отваряте таб Server Settings.
 • Отворете Advanced IMAP Settings и в IMAP path prefix: въведете INBOX
 • Запишете промените.
IMAP path prefix: въведете INBOX

След това проверете настройката за Sent папката:

 • Отворете настройките Mail » Preferences.
 • В Accounts изберете акаунта
 • Отворете Mailbox Behaviors и за Sent Mailbox: уверете се, че е зададено INBOX/Sent.
 • Запишете промените, тествайте изпращането на имейл и проверете в коя папка се записва.

За мобилните iOS устройства:

 • Отворете Settings » Mail.
 • Изберете акаунта и отворете Advanced.
 • в раздел Incoming settings проверете IMAP Path Prefix: и въведете INBOX
 • Запишете промените.

Android – вграден мейл клиент (IMAP path prefix)

При Android устройствата, IMAP Path Prefix може да се зададе при добавяне на имейл акаунт. Промяна на тази настройка се извършва през:

 • Настройките – Settings » Accounts.
 • Избирате акаунта и в Incoming settings проверете IMAP path prefix: и въведете INBOX
IMAP path prefix: въведете INBOX

Липсват определени папки в мейл клиента

Ако не виждате определена папка в имейл клиента, но няма проблем със синхронизирането на останалите папки, то може да се абонирате (subscribe) за липсващата папка.

абонирате (subscribe) за липсващата папка

В случай че IMAP папките на имейл акаунта не се показват в мейл клиента, можете да се абониране (subscribe) за тях, за да се покажат отново.

Абониране (subscribe) за мейл папки в Roundcube

MS Outlook – Абониране (subscribe) за IMAP папки

Mozilla Thunderbird – Абониране (subscribe) за IMAP папки

Обновена: 22.08.2023

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още