1. Начало
  2. Уеб сайт
  3. Уеб сайт терминология
  4. Какво означава посетител, посещение, импресии и хитове?

Какво означава посетител, посещение, импресии и хитове?

Съвсем краткият отговор на този въпрос е, че един посетител може да направи множество посещения, едно посещение може да се състои от много страници, а една страница може да генерира множество хитове.

Един посетител може да направи множество посещения.

Много често в уеб пространството се виждат термините visits, pageviews, hits, посещения, импресии и други подобни. Вижте какво означава всеки един от тях.

👥 Посетители = Visitors (1)

• посетителите зареждат уеб сайтове и разглеждат страници;
• един посетител може да генерира множество посещения;
• има уникални посетители (new/unique visitors);
• и такива, които вече са посещавали сайта (returning visitors);

Посетител може да е всяко приложение, което изисква зареждане на ресурс или страница от даден сайт. Например посетител е уеб браузърът, който се използва от хората за разглеждане на уеб сайтове в уеб.

👁 Страници = Pageviews (2)

• „страници“ още може да се срещне като: pages, импресии, „видени“ страници;
• това са страниците, които посетителят е „видял“;
• първата страница, която посетителят отваря, се нарича entrance (входна) страница;
• а последната страница, на която е бил, exit (изходна) страница;

Когато потребител посети някой уеб сайт, той обикновено зарежда една единствена страница от сайта, в даден момент. Тази страница си има уеб адрес, например mysupersite.com/products.html. Когато страницата mysupersite.com/products.html бъде отворена в уеб браузъра, тогава се отброява една импресия за тази страница, тоест страницата е „видяна“ веднъж. Отчитането на показани страници се извършва само при достъп до уеб адрес на уеб страница (.html, .htm, .php, .asp, .aspx и други).

🎰 Хитове = Hits (3)

• всяка една заявка към уеб сървъра е хит;
• зареждането на една страница може да генерира множество хитове;

Хит е всяка една заявка направена към уеб сървъра и всеки един файл, изпратен към уеб браузъра. Заявки се правят за подаване/изискване на информация. За да се зареди дадена страница, за всеки ресурс се прави отделна заявка към уеб сървъра. Ресурсите на страницата са: файлът на самата страницата (.html), файловете на картинките (.png,.jpg…) и всички други уеб ресурси (.js,.css…).

Например една уеб страница има 4 файла – две изображения, един .js скрипт и един .css стил. Когато тази страница бъде заредена от посетител, ще се генерират 5 хита – 4 хита за ресурсите/файловете и 1 хит за .html файла на самата страница.

Хитовете представляват записите в логовете за достъп на уеб сървъра. Например при Apache, записите са от вида:

123.45.67.89 – – [06/Jan/2020] „GET /wp-content/themes/mytheme/style.css HTTP/1.1“ 200 234 „-“ „Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3)“
123.45.67.89 – – [06/Jan/2020] „GET /robots.txt HTTP/1.1“ 200 80 „-“ „Mozilla/5.0 (compatible; Exabot/3.0)“
123.45.67.89 – – [06/Jan/2020] „GET /wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js HTTP/1.1“ 200 7200 „-“ „Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X)“

Ботовете на търсачките, когато са агресивни, при индексиране на съдържание от сайта може да генерират огромен брой хитове. Това може да доведе до натоварване и повишена консумация на ресурси от хостинг акаунта. По-активно индексиране на съдържанието е нормално при сайтове, които по-често обновяват съдържанието си или такива, които имат повече статии, продукти, информация.

В случай че забележите повишена консумация на процесорно време, генерирано от хостинг акаунта, може да извършите проверка на данните през Awstats. Ако натоварването е причинено от агресивни или „лоши“ ботове, съществува начин да блокирате достъпа им до хостинг акаунта.

Как да ползвам Awstats за анализ, при повишено процесорно време?

🔃 Посещения = Visits (4)

• „посещения“ може да се срещне и като: visits, сесии;
• един посетител може да направи множество посещения;
• едно посещение може да има множество страници, с множество хитове;

Посещението може да има продължителност, брой страници, входна и изходна страница. Един посетител може да генерира няколко посещения, които са разделени във времето. След като посетител разгледа даден сайт, отваряйки страница след страница, след като се прекрати сесията, това се отчита за едно посещение.

Важно: Посоченият брой посещения, в характеристиките на хостинг плановете от СуперХостинг.БГ, е ориентировъчен параметър. Ползва се, за да покаже приблизителния капацитет на хостинг плана, спрямо системните му ресурси (процесорно време, памет и други). Даден сайт реално може да има много повече посещения, от посочения брой за използвания хостинг план. Това не е ограничаващ параметър и надвишаването му няма да доведе до спиране или некоректна работа на сайта, стига разбира се да не се превишава някой от системните параметри на хостинг плана (процесорно време, памет и други).

Бележка: Посоченият параметър е за броя посещения, а не броя на посетителите, защото например 12 000 посещения може да се генерират от 1000 или от 10 000 посетители. Тоест, самите посещения използват ресурсите на хостинг плана, независимо от това от колко потребители са генерирани. Например, ако сайтът съдържа много и полезна информация, 12 000 посещения може да се генерират и от 1000 посетителя. Това е така, тъй като посетителите намират сайта за интересен и полезен, затова се връщат на него отново и отново, и генерират посещения. Ако сайтът не разполага с толкова богата и полезна информация, но има много добра реклама и достига до голяма аудитория, 12 000 посещения може да се генерират и от 10 000 предимно нови (уникални) посетители, които обаче не се връщат на сайта.

Отчитане и статистики за посетителите, посещенията…

Отчитане и анализ на посетителите, посещенията, страниците и други, може да се извършва с различни уеб инструменти, най-известния от които е Google Analytics.

Начинът за засичане и отчитане на посетителите се имплементира в самия сайт. Някои от методите за засичане на посетителите са: по IP адрес, по User Agent, с бисквитки, по уникален идентификатор на регистрация и други.

На всички хостинг услуги при СуперХостинг.БГ, с контролен панел cPanel, се предлага инструментът за уеб статистики Awstats. Отчитането на посетителите, посещенията и хитовете се извършва по IP адрес. За генерирането на статистиките се ползват данните от логовете на уеб сървъра.

Когато отчитането на посетителите се извършва по IP адрес, в статистиките е възможно да влезе и системната комуникация на уеб сървъра. За посетител може да се отчете самото приложение на сайта, ако например има крон задача, която за изпълнението си трябва да достъпи уеб страница. Такъв пример е системата за крон задачи на WordPress, която извиква файла /wp-cron.php, за да задейства изпълнението на отложените задачи.

В случай че в Awstats статистиките забележите повишен брой хитове към wp-cron, можете да преместите изпълнението на крон задачите от системата на WordPress към системата на cPanel. Това ще доведе до оптимизация на ресурси и ускоряване на зареждането на сайта.

Статистиките за посетителите, посещенията и посетените страници може да се ползват като показател за посещаемостта и известността на сайта. Данните за хитовете може да се ползват за измерване на трафика (bandwidth) за сайта.

Всички хостинг планове и Managed VPS сървъри, от СуперХостинг.БГ, са с неограничен трафик.

Бележка: Трафикът се измерва в kB/MB/GB и показва количеството информация изпратено към или изтеглено от хостинг акаунта. Неограничен трафик означава, че хостинг акаунтът няма ограничения за изпратеното/сваленото количество информация. Трафик се отчита когато получавате/изпращате поща, качвате или сваляте файлове от сървъра и всички други действия, представляващи движение на файлове от и към хостинг акаунта. Когато вашият сайт се зарежда, в браузъра на посетителя, също се извършва движение (изтегляне) на файлове (.html, .js, .css, .png, .jpg и други) от хостинг акаунта.

Обновена: 12.10.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още