1. Начало
 2. Хостинг
 3. Контролен панел cPanel
 4. Споделени календари и адресни книги (CalDAV и CardDAV)

Споделени календари и адресни книги (CalDAV и CardDAV)

Подобно на уеб браузъра, който може да достъпва и управлява уеб съдържание, намиращо се на отдалечен уеб сървър, чрез протокола HTTP, съществува протоколът WebDAV, чрез който клиентите могат да достъпват и управляват друга специфична информация на сървъра – като файлове, календари и адресни книги. За работа със споделени календари клиентът трябва да поддържа протокола CalDAV, а за споделени адресни книги протокола CardDAV. И двата протокола са разширения към WebDAV.

Споделените календари и контакти представляват начин, чрез който може да се достъпва и управлява отдалечено, от повече от един потребител, календар и адресна книга. За целта е нужно потребителят да използва приложение, което поддържа протоколите CalDAV (за календар) и CardDAV (за адресна книга).

Всички клиенти на СуперХостинг.БГ могат да използват споделени календари 📆 и контакти 🗃️ с хостинг планове СуперПро и СуперХостинг и на всички Managed VPS планове.

Към всяка пощенска кутия, създадена през контролния панел cPanel, се създава по подразбиране един календар и една адресна книга. Допълнителни календари и адресни книги може да се създават през уебмейл клиента Horde.

Създадената адресна книга или календар към даден имейл акаунт може да се достъпва и управлява от един или повече потребители (и устройства), стига те да разполагат с данните за достъп до имейл акаунта (имейл адрес и неговата парола). В календара потребителите може да редактират, изтриват или въвеждат нова информация, като събития и задачи, а в адресната книга да редактират, премахват или добавят контакти. След като даден потребител направи промяна по календара/адресната книга, след синхронизация със сървъра промените ще бъдат видими за всички останали потребители, които ползват календара/книгата.

Създаване на календар и адресна книга през уебмейл клиент Horde

Календари и адресни книги може да се създават и управляват през уебмейл клиента Horde. Календарите и адресните книги се създават към имейл акаунт.

Създаване на календар в Horde

в ляво My Calendars кликнете на иконата с "плюс"

За да създадете календар, влезте в уебмейл клиента Horde и изберете Calendar. След това от секцията в ляво My Calendars кликнете на иконата с „плюс“.

За новия календар попълнете име, изберете цвят и попълнете допълнителна информация като описание, тагове и настройки на споделяне.

Бележка: Когато имате повече от един календар, при създаване на събитие ще трябва да изберете в кой календар да бъде създадено. Ако не виждате дадено събитие във външно приложение за синхронизация на календара, проверете през Horde в кой календар е създадено събитието (event).

Създаване на адресна книга в Horde

Address Book

За да създадете нова адресна книга, заредете Address Book в Horde и от My Address Books кликнете на иконката с плюсче.

За новата адресна книга попълнете име и описание и кликнете на Create.

Отдалечен достъп и синхронизиране на календари и адресни книги

Календарите и адресните книги може да се достъпват отдалечено през имейл клиент или специализирано приложение, което поддържа протоколите CalDAV и CardDAV.

Вградените приложения на устройствата с iOS (iPhone) и MacOS поддържат напълно и двата протокола по подразбиране. За Windows и Android ще е нужно да се инсталира допълнително приложение, което добавя поддръжка за тези два протокола.

Важно: При различните приложения за достъп до календари и контакти, нивото на поддръжка и съвместимост с протоколите CalDAV и CardDAV може да е различно. Към момента функционалността за споделени календари и контакти в cPanel (Horde) е напълно поддържана от Apple®-клиенти (iOS, MacOS). За други операционни системи и използваните при тях приложения за календари и контакти не е потвърдена пълната поддръжка (Windows, Android). Това означава, че е възможно някои опции и функционалности на календарите и книгите да не са достъпни, например създаване на задачи (tasks), възможността за добавяне на повече от един имейл адрес към даден контакт в адресната книга и други.

Важно: Независимо от приложението, което ще се настройва, има два основни параметъра при настройката: данните за достъп до имейл акаунта и специалният уеб адрес за достъп до календара/адресната книга.

Настройки за достъп до споделен календар или адресна книга

При настройка на което и да е приложение за достъп до календари/адресни книги ще имате нужда от данните на имейл акаунта и уеб адреса на календара/адресната книга.

Данни за настройка на достъп до календар:

 • Тип на акаунта: CalDAV
 • URL (Server Name): https://mysupersite.com:2080
  или директния уеб адрес* на календара;
 • Use SSL: да – за порт 2080; не – за порт 2079;
 • Username: пълният имейл адрес (myemail@mysupersite.com)
 • Password: паролата за имейл адреса

Данни за настройка на достъп до адресна книга:

 • Тип на акаунта: CardDAV
 • URL (Server Name): https://mysupersite.com:2080
  или директния уеб адрес* на адресната книга;
 • Use SSL: да – за порт 2080; не – за порт 2079;
 • Username: пълният имейл адрес (myemail@mysupersite.com)
 • Password: паролата за имейл адреса

*Директният уеб адрес на календара/адресната книга можете да видите в cPanel » Календари и Контакти. Директните уеб адреси на календарите и адресните книги към даден имейл акаунт можете да видите в cPanel » Имейл акаунти » избирате Управление на имейл акаунта » кликвате на линка вдясно „Конфигуриране на календари и контакти“ – в отворилата се страница най-долу се намират адресите – „Директни URLs адреси за календари и контакти„.

Примерен директен адрес на Календар:
https://mysupersite.com:2080/rpc/calendars/cpuser/calendar:dd84e240-ee33-622b-ca48-0f221cf45acc

Примерен директен адрес на Контакти (адресна книга):
https://mysupersite.com:2080/rpc/addressbooks/cpuser/contacts~c6db5ad2-7645-a87f-1b1e-2215debb780b

Windows устройства

При операционна система Windows, за достъп до споделен календар и адресна книга, може да се използва имейл клиентът Mozilla Thunderbird с адона Lightning за календарите и адона CardBook за адресните книги.

Настройка на календар и адресна книга в Thunderbird

Android устройства

За устройствата с Android може да се инсталира допълнително приложение от Play Store като aCalDAV за календари и CardDav – Sync Free за адресни книги.

Настройка на споделен календар и адресна книга на Android устройства

Apple устройства

Приложенията на Apple за календари и контакти поддържат напълно по подразбиране двата протокола CalDAV и CardDAV. За настройката на календар (CalDAV) или адресна книга (CardDAV) на MacOS устройство ще е нужно да изберете типа на акаунта и да въведете имейл адрес, неговата парола и URL адреса на CalDAV/CardDAV сървъра.

Настройка на календар и адресна книга на MacOS

Настройка на календар и адресна книга на iPhone

За да създадете и използвате календари и адресни книги, първо е нужно да си създадете имейл акаунт. Пощенски кутии можете да създавате през клиентския ви профил или през контролния панел cPanel.

Обновена: 02.04.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още