1. Начало
  2. WordPress
  3. Администриране и грижа за WordPress сайта
  4. Активиране на Memcached в WordPress (с W3 Total Cache)

Активиране на Memcached в WordPress (с W3 Total Cache)

В WordPress може да бъде активирано кеширане с Memcached, чрез ползване на плъгин.

Процедурата за активиране на Memcached в WordPress, описана в тази статия, се извършва ръчно. Ако искате автоматично да активирате Memcached във вашия WordPress сайт, с няколко клика, достъпете опция Ускоряване в cPanel » WordPress Manager.

Ако използвате PHP версия 7.0 или следваща, вместо Memcached, можете да активирате Redis.

Бележка: Преди да активирате Memcached в WordPress, уверете се, че Memcached е активиран в cPanel » Memcached Manager. След това проверете и дали PHP модулът memcache също е активиран, в cPanel » PHP Manager.

Има различни плъгини, които дават възможност за ползване на Memcached в WordPress. Един от най-често ползваните е W3 Total Cache.

След като инсталирате и активирате плъгина, от лентата вляво изберете Performance » General Settings.

Можете да използвате помощника за първоначална настройка (Setup Giude) или да я извършите ръчно. За да пропуснете помощника, изберете SKIP и отворете отново General Settings.

Плъгинът дава възможност за няколко различни нива на кеширане – на страниците, на заявките към базата данни, на обекти и други.

В General Settings изберете Memcached за Page Cache и сложете отметка на Enable.

Избор на кешираща технология.
Избор на кешираща технология.

От падащото меню изберете Memcached.

Можете да активирате и другите видове кеширане – Minify, Database Cache и Object Cache, но е силно препоръчително да тествате след това дали сайтът се зарежда коректно. Ако забелязвате проблеми или забавяне, деактивирайте тези видове кеширане.

В случай че опцията за кеширане с Memcached в сайта не е активна (сива), проверете и активирайте PHP модула memcache/d през контролния панел cPanel » PHP Manager.

След като извършите промените, натиснете един от бутоните Save all settings.

Допълнителна настройка на кеширането

Ще се появи предупредително съобщение за неуспешна връзка с Memcached сървъра.

За да се осъществи връзката е необходимо, за всеки тип кеш, да се извърши допълнителна настройка, като се въведе коректния порт за Memcached.

Допълнителната настройка е достъпна за всеки тип кеш от менюто вляво Performance.

Въвеждане на коректния порт за Memcached сървъра
Performance » Page Cache: Въвеждане на коректния порт за Memcached сървъра.

В страницата с допълнителните настройки, за всеки тип кеш, най-долу има секция Advanced.

В полето „Memcached hostname:port / IP:port:“ се въвеждат настройките за Memcached хост и порт.

Можете да проверите дали връзката с Memcached е успешна, като ползвате бутона Test.

По аналогичен начин е необходимо да се попълнят Memcached настройките за всеки тип кеширане.

Важно: Необходимо е да промените 11211 с порта за вашия хостинг акаунт. Порта за вашия акаунт ще видите веднага, след активиране на Memcached от контролния панел cPanel.

Вижте още:

🔗 Основни настройки в W3 Total Cache (Част 1) | Blog

🔗 Основни настройки в W3 Total Cache (Част 2) | Blog

Обновена: 06.04.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още