1. Начало
  2. WordPress
  3. Активиране на Redis в WordPress (с W3 Total Cache)

Активиране на Redis в WordPress (с W3 Total Cache)

В WordPress може да бъде активирано кеширане с Redis, чрез ползване на допълнителен плъгин.

Бележка: Преди да активирате Redis във вашия сайт, уверете се, че Redis е активиран в cPanel -> Redis Manager. След това проверете и дали PHP модулът redis също е активиран, в cPanel -> PHP Manager.
Важно: Преди да извършите промени по вашия WordPress сайт, направете пълен бекъп на данните. Пълен бекъп можете да генерирате през cPanel -> Бекъп. Бързо възстановяване на WordPress сайт, от съществуващ системен бекъп, можете да извършите през Възстановяване на архив в cPanel -> WordPress Manager.

Има различни плъгини, които дават възможност за ползване на Redis в WordPress, два от които са Redis Object Cache и W3 Total Cache.

Инструкциите, описани в тази статия, се отнасят за настройка на плъгина W3 Total Cache.

1. Избор на Redis в W3 Total Cache

След като инсталирате и активирате плъгина, в лентата вляво ще се появи ново меню Performance.

Задаване на Redis в W3 Total Cache

В Performance изберете General Settings, за да извършите няколко предварителни настройки.

Плъгинът поддържа няколко различни нива на кеширане - на страниците, на заявките към базата данни, на обекти и други.

Важно: Не активирайте (!) кеширането, преди да сте въвели коректния порт за връзка с Redis сървъра, в настройките на методите за кеширане.

В General Settings изберете Redis за типовете кеширане - Page Cache (1), Minify (2), Database Cache (3) и Object Cache (4), без да слагате отметка на "Enable" (!).

В случай че опцията за кеширане с Redis в сайта не е активна (сива) или липсва, проверете и активирайте PHP модула redis през контролния панел cPanel -> PHP Manager.

След като извършите промените, натиснете един от бутоните Save all settings.

2. Задаване на коректния порт за Redis

Допълнителна настройка на кеширането

След това, в настройките за всеки тип кеш, задайте коректния порт за Redis.

Не активирайте кеширането, преди да сте задали порта, в настройките за всеки тип кеш.

Настройката се достъпва от менюто вляво Performance -> Page Cache (1), (2), (3), (4).

В страниците с настройки, потърсете раздел Advanced.

Попълване на коректен порт за RedisВ полето "Redis hostname:port / IP:port" се въвежда порта за Redis сървъра.

За hostname: оставете 127.0.0.1.

Можете да проверите дали връзката с Redis е успешна, като ползвате бутона Test.

По аналогичен начин е необходимо да се попълнят Redis настройките за всеки тип кеширане.

Важно: Променете 6379 (!) с порта за вашия хостинг акаунт. Кой е той ще видите веднага, след активиране на Redis в контролния панел cPanel -> Redis Manager.

3. Активиране на кеширането

След като сте задали коректния порт, активирайте кеширането от меню General Settings, като поставите отметка на Enable и запишете промените със Save all settings.

Препоръчително е да активирате един по един различните типове кеширане, като извършвате проверки и тестове след всеки.

Обновена: 10.02.2017

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още