Ускоряване на WordPress сайт (WordPress Manager SH)

С инструмента Ускоряване в WordPress Manager можете да ускорите зареждането на вашия сайт, чрез използване на специална уеб технология за ускоряване.

Към услугите Хостинг и WordPress хостинг се предлага автоматично ускоряване на WordPress сайтове. За ускоряването се използват технологиите Memcached или Redis и плъгин W3 Total Cache.

Memcached и Redis са технологии за съхранение на информация (кеширане). Използват се за ускоряване на динамични уеб сайтове, чрез кеширане на данните и обектите им в паметта.

В зависимост от използваната към момента PHP версия за вашия WordPress сайт, можете да активирате и използвате една от двете технологии Memcached или Redis.

Опции на ускоряването

Провери

Първо е необходимо да проверите с бутон Провери, дали вече има активирана технология за ускоряване в сайта. Извършва се проверка дали в сайта има инсталиран и активиран плъгина W3 Total Cache и дали е настроен да използва някоя от кеширащите технологии Memcached/Redis.

Изчисти кеш

Когато за сайта е активирано ускоряването, с бутона Изчисти кеш ще можете да изчистите кешината информация в сайта. При успешно изчистване ще получите съобщение, че кешът е изтрит.

Ускори сайта

Когато ускоряването не е активирано за сайта, чрез бутона Ускори сайта, можете да го активирате. В сайта ще бъде инсталиран и настроен с подходящата кешираща технология плъгина W3 Total Cache.

При успешно активиране ще получите потвърдително съобщение, например:

За сайта е активирано ускоряването чрез Redis.
За сайта е активирано ускоряването чрез Redis.

Подробности за ускоряването

Активиране на ускоряването

Активирането на ускоряването е автоматизиран процес, при който се извършват няколко действия в сайта и хостинг акаунта.

  • В WordPress сайта се инсталира, настройва и активира най-новата версия на плъгина W3 Total Cache;
  • В хостинг акаунта се активира технологията Memcached или Redis, в зависимост от използваната PHP версия за сайта;
  • В хостинг акаунта се активира и PHP модулът memcache или redis, в зависимост коя технология ще се ползва за ускоряването.

Ускоряването за WordPress сайта може да се активира и ръчно:

🔗 Активиране на Memcached в WordPress (с W3 Total Cache) | Help

🔗 Активиране на Redis в WordPress (с W3 Total Cache) | Help

Плъгин W3 Total Cache

За да е възможно сайтът да работи с технологиите Memcached или Redis, в WordPress е необходимо да се инсталира и конфигурира допълнителен плъгин – W3 Total Cache.

Бележка: Не е препоръчително използването на повече от един плъгин за кеширане на информацията в сайта. Ако вече използвате такъв, проверете дали поддържа технологията Memcached или Redis и само въведете коректните настройки.

Автоматични настройки на W3 Total Cache

Настройките за кеширане се задават автоматично в W3 Total Cache плъгина, например хост и порт за достъп до ускоряващата технология.

Активират се следните типове кеширане:

  • Page Cache;
  • Browser Cache.

В Browser Cache се активират опциите: Set Last-Modified header, Set expires header, Set cache control header , Set entity tag (ETag) , Enable HTTP (gzip) compression .

Портът, който се задава автоматично в настройките на плъгина, може да се види съответно за Memcached в Memcached Manager и за Redis в Redis Manager. Ако Memcached/Redis бъде деактивиран и активиран отново, портът ще се промени. В този случай е необходимо портът да се промени ръчно и в настройките на плъгина, за всеки тип кеширане, който се ползва.

Допълнителна настройка на типовете кеширане в W3TC плъгина се извършва през администрацията на WordPress » Performance.

Memcached и Redis

Ако към момента на активиране се използва PHP версия 5.6 или предишна, за ускоряването ще се включи технологията Memcached.

Ако версията на PHP е 7.0 или следваща, технологията за ускоряване ще бъде Redis.

За да е възможна връзката между Memcached/Redis и сайта, в хостинг акаунта автоматично се активира и PHP модулът memcache/redis.

Спиране на ускоряването

За да спрете ускоряването на сайта, деактивирайте плъгина W3 Total Cache в WordPress. При следващо активиране на плъгина досега направените в него настройки ще са запазени и ускоряването ще бъде активирано отново.

Вижте още:

🔗 Основни настройки в W3 Total Cache (Част 1) | Blog

🔗 Основни настройки в W3 Total Cache (Част 2) | Blog

Статията се отнася за услугите Хостинг и WordPress хостинг с контролен панел cPanel и WordPress Manager by SuperHosting.

Обновена: 06.04.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още