1. Начало
  2. WordPress
  3. Ускоряване – WordPress Manager by SuperHosting

Ускоряване – WordPress Manager by SuperHosting

С инструмента Ускоряване в WordPress Manager можете да ускорите зареждането на вашия сайт, чрез използване на специална уеб технология за ускоряване. В зависимост от използваната към момента PHP версия за вашия WordPress сайт, чрез инструмента ще можете да активирате и използвате една от двете технологии Memcached или Redis.

Memcached и Redis са технологии за съхранение на информация (кеширане). Използват се за ускоряване на динамични уеб сайтове, чрез кеширане на данните и обектите им в паметта.

Ускоряването на WordPress сайта се активира само с два клика на мишката. Автоматично се активира технологията Memcached или Redis и автоматично се задават настройки в плъгина W3 Total Cache.

Опции на ускоряването

Първо е необходимо да проверите с бутон Провери, дали вече има активирана технология за ускоряване в сайта. Извършва се проверка дали в сайта има инсталиран и активиран плъгина W3 Total Cache и дали е настроен да използва някоя от кеширащите технологии Memcached/Redis.

Когато за сайта е активирано ускоряването, с бутона Изчисти кеш ще можете да изчистите кешината информация в сайта. При успешно изчистване ще получите съобщение, че кешът е изтрит.

Когато ускоряването не е активирано за сайта, чрез бутона Ускори сайта, можете да го активирате. В сайта ще бъде инсталиран и настроен с подходящата кешираща технология плъгина W3 Total Cache.

При успешно активиране ще получите потвърдително съобщение, например:

За сайта е активирано ускоряването чрез Redis

Подробности за ускоряването

Активиране на ускоряването

Активирането на ускоряването представлява автоматизиран процес, при който се извършват няколко действия в сайта и хостинг акаунта.

  • в WordPress сайта се инсталира, настройва и активира най-новата версия на плъгина W3 Total Cache;
  • в хостинг акаунта се активира технологията Memcached или Redis, в зависимост от ползваната PHP версия за сайта;
  • в хостинг акаунта се активира и PHP модула memcache или redis, в зависимост коя технология ще се ползва за ускоряването;

Активиране на ускоряването за WordPress сайта може да се извърши и ръчно:

Активиране на Memcached в WordPress (с W3 Total Cache)

Активиране на Redis в WordPress (с W3 Total Cache)

Плъгин W3 Total Cache

За да е възможно сайтът да работи с технологиите Memcached или Redis, в WordPress е необходимо да се инсталира допълнителен плъгин.

За ускоряването се ползва плъгина W3 Total Cache, като се инсталира и конфигурира автоматично в сайта.

Бележка: Използването на повече от един плъгин за кеширане на информацията в сайта не е препоръчително. Ако вече ползвате такъв, проверете дали поддържа технологията Memcached или Redis и само въведете коректните настройки за ползване.

Автоматични настройки на W3 Total Cache

Настройките за кеширане се задават автоматично в W3 Total Cache плъгина, като хост и порт за достъп до ускоряващата технология. Активират се следните типове кеширане: Database Cache, Object Cache, Page Cache и Minify (само за JS кода).

Портът, който се задава автоматично в настройките на плъгина, може да се види съответно за Memcached в Memcached Manager и за Redis в Redis Manager. Ако Memcached/Redis бъде деактивиран и активиран отново, портът ще се промени. В този случай е необходимо портът да се промени ръчно и в настройките на плъгина, за всеки тип кеширане, който се ползва.

Допълнителна настройка на типовете кеширане в плъгина може да се извърши през администрацията на WordPress -> Performance.

Memcached и Redis

Ако към момента на активиране се ползва PHP версия 5.6 или предишна, за ускоряването ще се включи технологията Memcached.

Ако версията на PHP е 7.0 или следваща, технологията за ускоряване ще бъде Redis.

За да е възможна връзката между Memcached/Redis и сайта, в хостинг акаунта автоматично се активира и PHP модула memcache/redis.

Спиране на ускоряването

В случай че се налага да спрете ускоряването на сайта, деактивирайте плъгина W3 Total Cache в WordPress. При следващо активиране на плъгина досега направените в него настройки ще са запазени и ускоряването ще бъде активирано отново.

Статията се отнася за: хостинг услуги с контролен панел cPanel и WordPress Manager by SuperHosting
Обновена: 03.08.2016

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още