Активиране на Redis в WordPress (с Redis Object Cache)

В WordPress може да бъде активирано кеширане с Redis, чрез ползване на допълнителен плъгин. Има различни плъгини, които дават възможност за ползване на Redis в WordPress, два от които са Redis Object Cache и W3 Total Cache.

Инструкциите, описани в тази статия, се отнасят за настройка на плъгина Redis Object Cache.

Бележка: Преди да активирате Redis във вашия сайт, уверете се, че Redis е активиран в cPanel » Redis Manager. След това проверете и дали PHP модулът redis също е активиран, в cPanel » PHP Manager.

Важно: Преди да извършите промени по вашия WordPress сайт, направете пълен бекъп на данните. Пълен бекъп можете да генерирате през cPanel » Бекъп. Бързо възстановяване на WordPress сайт, от съществуващ системен бекъп, можете да извършите през Възстановяване на архив в cPanel » WordPress Manager.

След като инсталирате и активирате плъгина Redis Object Cache, от настройките му включете Enable Object Cache.

За Status, за момента, ще видите Not Connected.

За да може приложението да се свърже с Redis сървъра, трябва да зададете коректния порт в конфигурационния файл на WordPress.

Във файла wp-config.php поставете следния ред:

define('WP_REDIS_PORT', 13896);

13896 – променете с порта за Redis сървъра;

Важно: Поставете реда по възможност в горната част на файла, например над редовете с данните за базата данни (над define('DB_NAME', 'shcpanel_dbname')).

Под този ред добавете и следните два реда:

define('WP_CACHE_KEY_SALT', 'jHd784Dsdhf4fHks8jFdys5Jfl');
define('WP_CACHE', true);

jHd784Dsdhf4fHks8jFdys5Jfl – променете с произволно генериран стринг;

Връзката с Redis сървъра е установена, чрез клиент PECL redis

След като запишете промените в този файл, заредете отново настройките на Redis в администрацията на WordPress – Настройки » Redis.

За статус вече трябва да виждате „Connected„.

Препоръчителни настройки за Redis Object Cache

За оптимална производителност на плъгина, разработчикът му препоръчва използването на PHP 7 и PECL модул redis.

Можете да активирате PHP 7 и модула redis през cPanel » PHP Manager.

Вижте още: 🔗 Активиране на Redis в WordPress (с W3 Total Cache) | Help

Обновена: 06.04.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още