Основни директории в хостинг акаунта

Дисковото пространство в хостинг акаунта е организирано в няколко основни директории.

Основна директория за хостинг акаунта

/home/cpaneluser/

Това е основната директория за хостинг акаунта. Тя не е достъпна през уеб. Можете да я достъпите само през файловия мениджър в cPanel или през FTP/SSH достъп.

Основна директория за хостинг акаунта

Името на директорията съдържа името на cPanel потребителя, с който се логвате в контролния панел.

В основната директория на хостинг акаунта се намират системните директории, нужни за работата на cPanel. Някои от тях са: etc, logs, mail, ssl.

Има и много други, чиито имена започват с точка (.) като .cpanel, .config и др. Директориите и файловете, с имена, започващи с точка, обикновено не се виждат. За да можете да ги виждате във файловия мениджър, трябва да активирате опцията за показване на скритите файлове.

Директорията за основния домейн

/home/cpaneluser/public_html/

Основна директория за сайта

Това е основната директория (Document Root) за основния домейн на cPanel.

В нея трябва да се разполагат файловете на сайта.

Файловете и директориите, намиращи се в public_html, са достъпни през уеб достъп (интернет).

Ако например името на Вашия домейн е mysupersite.com и в public_html качите файл, който се казва logo.jpg, то файлът ще бъде видим на адрес:

https://mysupersite.com/logo.jpg

Ако в public_html създадете папка images и в нея качите файл logo.jpg, то той ще бъде видим на следния адрес:

https://mysupersite.com/images/logo.jpg

Начален файл на сайта (индексен файл)

Когато хостинг акаунтът е новосъздаден в директорията public_html ще намерите файл index.html, чрез който се визуализира информацията „Този домейн е резервиран за клиент на SuperHosting.BG“. Преди да качите файловете, от които е изграден Вашият сайт, изтрийте или преименувайте файла index.html.

Директория на поддомейн или адон домейн

Всеки допълнителен домейн (поддомейнадон) си има отделна директория, в която трябва да се качи съдържанието на съответния сайт.

При добавянето на допълнителни домейни (addon домейни) и поддомейни може да се зададе основна директория, която да бъде разположена:

  • В /home/cpuser директорията на акаунта (на нивото на public_html);
  • Като поддиректория на public_html.

Информация, за това коя е основната директория за всеки допълнително добавен домейн, може да се намери в меню „Addon домейни“. За създадените поддомейни можете да намерите информация в меню „Поддомейни“.

Обновена: 13.10.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още