1. Начало
  2. Хостинг
  3. Контролен панел cPanel
  4. Основни директории в хостинг акаунт със cPanel

Основни директории в хостинг акаунт със cPanel

Вашият хостинг акаунт се състои от множество файлове и директории. За да получите представа как работят директориите и файловете, ще направим кратък преглед на Файловия мениджър.

Има няколко основни директории, от които:

директориите в хостинг акаунта

/home/cpaneluser/

Това е вашата home директория. Всички ваши файлове се намират в тази директория. Файловете поставени директно в тази директория не са видими през уеб достъп (интернет).

/home/cpaneluser/public_ftp/

Това е директорията, която се използва за анонимен FTP достъп. Бележка: Тази функционалност е забранена с цел съображения за сигурност и не може да бъде ползвана.

/home/cpaneluser/public_html/

(!) Директорията public_html съдържа файловете за вашия сайт. Файловете, намиращи се в public_html и нейните под-директории, ще бъдат видими през уеб достъп (интернет).

Когато някой достъпи директория от вашия сайт, намираща се в public_html, той ще вижда индекс страницата за тази директория.

Когато създавате индекс страница, трябва да използвате едно от следните имена:

index.htm index.html index.php

Бележка: Когато добавяте файлове към вашия сайт е важно да ги сложите на подходящото място. Например, когато желаете да качите файлове, които да бъдат видими в уеб, трябва да ги сложите в public_html или нейна под-директория. Ако ги поставите например в /home директорията, никой няма да може да ги достъпи през уеб браузър.

Обновена: 16.08.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още