1. Начало
 2. Хостинг
 3. Хостинг терминология
 4. Какво е .htaccess файл и как да го ползвам?

Какво е .htaccess файл и как да го ползвам?

.htaccess (от hypertext и access) е конфигурационен файл, използван от уеб сървъра Apache. Това е текстов файл, който може да бъде създаден с текстов редактор. .htaccess файлът има рекурсивно действие, т.е. важи за директорията, в която се намира и за всички нейни поддиректории. Името на файла .htaccess задължително започва със знака точка.

Основните функции на .htaccess файла са:

 • Позволяване/забраняване на отварянето на страницата за определени IP адреси
 • Позволяване/забраняване извеждането на списък на файловете в дадена директория, както и да се промени начина на показване
 • Позволяване на достъп до дадена директория, само след въвеждане на валидни потребителско име и парола (използва се допълнителен файл за съхранение на паролите)
 • Може да се зададе пренасочване към друг URL адрес
 • В него могат да се зададат правила за пренаписване на URL адреси (mod_rewrite)
 • Може да забрани/позволи достъпа само до определени файлове
 • Може да промени index файла на директорията
 • Може да промени съобщенията за грешки на Apache (404, 500, 401, 403) и др.

Как да създам .htaccess файл?

Отворете текстов редактор, например Gedit или Notepad и създайте файла. Файлът практически няма име, а само разширение след точката, което е htaccess – това е причината, която може да породи известни трудности, тъй като някои операционни системи няма да го възприемат.

Ако не успеете да създадете файла, наименувайте го по друг начин, например htaccess.txt, качете го в хостинг акаунта и след това го преименувайте (през Файловия мениджър или през FTP).

Синтаксисът на командите в .htaccess трябва да бъде абсолютно верен, в противен случай файлът няма да изпълни предназначението си и ще се получи съобщение за грешка 500.

Най-често използвани функционалности в .htaccess файла

Задаване на собствена 404 error страница

Синтаксисът на командата е:

ErrorDocument errornumber /page.html

Например:

ErrorDocument 404 /notfound.html

или

ErrorDocument 404 errorfolder/notfound.html

Вторият пример се използва, когато файлът не е в основната директория.

Задаване на алтернативен индекс файл

Когато не желаете индексния файл да бъде index.html или index.htm може да зададете друг чрез командата:

DirectoryIndex file

заменете file с индексния тип файл, например:

DirectoryIndex index.php
или
DirectoryIndex index2.html
или
DirectoryIndex mypage.pl
или
DirectoryIndex index.wml и т.н.

Може да се зададат като алтернативни и няколко файла, например:

DirectoryIndex index.php mypage.pl index2.html index.htm index.wml

В този случай сървърът ще проверява подред отляво надясно кой от файловете съществува, за да го покаже като индексен.

Няма ограничения за задаване на индексен файл – ако разполагате с файл blabla.bla ще може да го зададете като индексен чрез DirectoryIndex blabla.bla

Пренасочване на папка чрез .htaccess

Възможно е цяла директория от даден сайт /например mydir/ да бъде пренасочена към друга директория от друг сайт /например mynewdir от сайта mysupersite.com/:

Redirect /mydir https://mysupersite.com/mynewdir

И още:

Забрана за показване на файлове и папки: Options -Indexes

Разрешаване за показване на на файлове и папки: Options +Indexes

🔗 Забрана за достъп по IP в .htaccess | Help

🔗 Забрана/Разрешаване в .htaccess – Достъп до файл или директория | Help

🔗 Пренасочване в .htaccess – от един URL адрес към друг URL адрес | Help

🔗 Пренасочване в .htaccess – Сайтът да се зарежда през сигурна връзка (HTTPS) | Help

🔗 Пренасочване на мобилните потребители към мобилната версия на сайта | Help

Обновена: 17.03.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още