https://help.superhosting.bg/install-of-phpmyadmin.html
  • bg
  • en

Хостинг, Домейни, Виртуални сървъри (VPS), Managed VPS, SSL сертификати

MySQL

Инсталация на phpMyAdmin

При всички хостинг планове предлагани от СуперХостинг.БГ се предоставя възможност за управление на MySQL бази данни чрез phpMyAdmin. Приложението е достъпно от контролния панел cPanel. През този системен phpMyAdmin се достъпват всички бази данни, с основният потребител за акаунта. За да можете да достъпите определена база данни, с конкретен MySQL потребител или за да се… »

phpMyAdmin

Активиране на отдалечен достъп до базите данни (клиентски профил)

СуперХостинг.БГ предлага отдалечен достъп до базите данни, които се намират в хостинг акаунта. Важно: Отдалеченият достъп се предлага единствено за администрация на базите данни. Не се допуска използването му от приложения, работещи на компютърни системи, различни от тази, на която е разположена съответната база данни. За да можете да ползвате отдалечен достъп до базите данни:… »

отдалечен достъп до базите данни

Отдалечен достъп до база данни през ODBC

Преди да е възможно да се извърши свързването през ODBC драйвър с MySQL сървъра е необходимо да се активира отдалечения достъп до базите данни в хостинг акаунта. За връзка с MySQL сървъра са необходими следните данни: – порт за връзка с MySQL сървъра: 3306 – името на сървъра: ime-na-server.rdb.superhosting.bg – потребител за база данни и… »

отдалечен достъп до базите данни

Инсталация на OpenVPN

След активиране на отдалечения достъп до базите данни, през клиентския профил, на контактния имейл адрес ще получите писмо, съдържащо необходимите данни за връзка през OpenVPN (потребител и парола). Ако съобщението с данните не е получено, можете да заявите изпращането му наново, през клиентския профил -> раздел Поддръжка -> „Отдалечен достъп до бази данни“. Кликнете на… »

отдалечен достъп до базите данни

Поддръжка на MySQLi

Разширението MySQLi (MySQL Improved) представлява драйвер за MySQL. Използва се при скриптове на PHP за връзка към MySQL бази данни. MySQLi е подобрена версия на по-стария PHP MySQL драйвер. MySQLi има доста предимства, като едни от тях са: Обектно-ориентиран интерфейс Поддръжка на Prepared Statements Поддръжка на множество Statements Поддръжка на транзакции MySQLi се поддържа при… »

Какво е INFORMATION_SCHEMA?

INFORMATION_SCHEMA е виртуална информационна база данни състояща се от виртуални таблици (Views). Информацията се представя в табличен вид, но тази виртуална база данни не съдържа реални таблици. Въпреки това информацията в нея е достъпна както при стандартна база данни и може да се чете, но не и да се добавя, редактира или изтрива. Информацията в… »

Отдалечена връзка с базите данни през HeidiSQL

HeidiSQL е приложение за управление и работа с MySQL (MariaDB) бази данни, чрез отдалечен достъп. За разлика от уеб приложението phpMyAdmin, което се достъпва през уеб браузър, HeidiSQL се инсталира локално на компютъра на потребителя. HeidiSQL може да се свали от официалния сайт на приложението: https://www.heidisql.com/ и след това да се инсталира локално на компютъра.… »

отдалечен достъп до базите данни

Отдалечена връзка с базите данни през SSH тунел (Managed VPS)

Отдалечен достъп до MariaDB (MySQL) сървъра, при услугата Managed VPS, може да се активира чрез добавяне на IP адреса на потребителската машина в защитната стена на сървъра. По този начин даденият IP адрес има разрешение за отдалечена връзка с базите данни. Разрешаването на отдалечения достъп до базите данни по този начин е възможно единствено ако… »

Разликата между колациите utf8_general_ci и utf8_unicode_ci

И двете колации utf8[mb4]_general_ci и utf8[mb4]_unicode_ci се прилагат върху UTF-8 Unicode кодирани символи в базата данни MySQL. Разликата между тях е начинът, по който се сортира и сравнява текста. utf8_general_ci: utf8 – показва към коя кодова система се отнася колацията, в случая това е UTF-8 (Unicode Transformation Format – 8-bit) формат на Уникод кодовете на… »

бази данни

All rights reserved © 2005-2019 , www.superhosting.bg