MySQL

Създаване на база данни, импортиране, експортиране и настройки.