Backup (архив)

Генериране на бекъп, възстановяване, сваляне на архив.