Най-често използвани портове

Това е списък с най-често използваните портове, на които можете да достъпите и използвате съответната услуга. В таблиците са описани съответните услуги (или протоколи), вида на връзката – сигурна или не, номер на порт и адрес (име на хост).

Бележка: В случай че ползвате някоя от услугите: VPS или нает сървър, някои от посочените по-долу портове може да са различни. При ползване на тези услуги можете да извършвате персонална настройка и да определяте до кои портове достъпът е разрешен и до кои не.

Връзка с хостинг акаунта

протокол връзка порт адрес (име на хост)
FTP 21 ftp://mysitename.com
ftp.mysitename.com
server*.superhosting.bg
FTPS сигурна (TLS/SSL) 21 server*.superhosting.bg
SFTP сигурна (SSH) 1022 server*.superhosting.bg
SSH сигурна 1022 mysitename.com
server*.superhosting.bg
споделения IP адрес на сървъра
*server – заменяте с името на хостинг сървъра;

cPanel (контролен панел на хостинг акаунта)

протокол връзка порт адрес (име на хост)
HTTP 80 http://cpanel.mysitename.com
HTTP 2082 http://mysitename.com:2082
http://mysitename.com/cpanel
http://server*.superhosting.bg:2082
HTTPS сигурна (SSL) 2083 https://server*.superhosting.bg:2083
*server – заменяте с името на хостинг сървъра;

Уебмейл (Webmail)

протокол връзка порт адрес (име на хост)
HTTP 80 http://webmail.mysitename.com
HTTP 2095 http://mysitename.com:2095
http://mysitename.com/webmail
http://server*.superhosting.bg:2095
HTTPS сигурна (SSL) 2096 https://server*.superhosting.bg:2096
*server – заменяте с името на хостинг сървъра;

Имейл: входяща поща

протокол връзка порт адрес (име на хост)
POP3 110 mysitename.com
mail.mysitename.com
server*.superhosting.bg
POP3 сигурна (STARTTLS) 110 server*.superhosting.bg
POP3 сигурна (SSL/TLS) 995 server*.superhosting.bg
IMAP 143 mysitename.com
mail.mysitename.com
server*.superhosting.bg
IMAP сигурна (STARTTLS) 143 server*.superhosting.bg
IMAP сигурна (SSL/TLS) 993 server*.superhosting.bg
*server – заменяте с името на хостинг сървъра;

Имейл: изходяща поща

протокол връзка порт адрес (име на хост)
SMTP 25
26**

587**
mysitename.com
mail.mysitename.com
server*.superhosting.bg
SMTP сигурна (STARTTLS) 25
26**
587**
server*.superhosting.bg
SMTP сигурна (SSL/TLS) 465 server*.superhosting.bg
*server – заменяте с името на хостинг сървъра;
** алтернативни портове

Бази данни

услуга връзка порт адрес (име на хост)
MySQL 3306
localhost (вътрешна връзка с базата)
server*.rdb.superhosting.bg
PostgreSQL 5432
localhost (вътрешна връзка с базата)
server*
.rdb.superhosting.bg
*server – заменяте с името на хостинг сървъра;

WHM (реселър панел)

протокол връзка порт адрес (име на хост)
HTTP 2086
http://server*.superhosting.bg:2086
HTTPS сигурна (SSL) 2087
https://server*.superhosting.bg:2087
*server – заменяте с името на хостинг сървъра;
Обновена: 12.10.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още