https://help.superhosting.bg/memory-limit.html
  • bg
  • en

Хостинг, Домейни, Виртуални сървъри (VPS), Managed VPS, SSL сертификати

PHP

Как да увелича паметта за php скриптове (memory_limit)?

Понякога за изпълнението на php скриптовете е необходима повече памет от стандартно зададената стойност. Съобщението, което може да се появи, при недостиг на памет, е следното: Fatal error: Allowed memory size of 33554432 bytes exhausted (tried to allocate 64 bytes) in /home/<cpanel_name>/public_html/your-script.php on line XX. Увеличаването на паметта за PHP може да се извърши автоматично… »

PHP параметри

Как да увелича размера на файловете, които се качват чрез скрипт?

За качване на файлове, посредством скрипт, с по-голям размер от зададения, трябва да се променят php директивите upload_max_filesize и post_max_size. Това може да бъде направено в php.ini файл. При всички хостинг планове промяна на директивите upload_max_filesize и post_max_size може да бъде направено през „PHP Manager by SuperHosting“. След като влезете в контролния панел cPanel, изберете „PHP… »

PHP параметри

Deprecated функции

Промяната и усъвършенстването на дадена технология или софтуер е процес с етапи, които най-често се отбелязват с пореден номер или уникално име на версията. Във всяка следваща версия, освен подобренията и нововъведенията, се прилагат и поправки на вече съществуващи характеристики. В различните версии на много технологии и проекти като PHP, jQuery, WordPress, HTML и т.н.… »

PHP версия

Как да включа или изключа register_globals?

Важно: На всички сървъри, при които инсталираната по подразбиране версия на PHP e 5, директивата register_globals е изключена. Включването или изключването на register_globals може да бъде направено в php.ini файл. При всички хостинг планове промяната на директивата register_globals може да се извърши през „PHP Manager by SuperHosting“ » „Промяна на PHP директиви“. Срещу всяка от… »

PHP параметри

PHP модул - IonCube Loader

IonCube Loader се изисква за зареждане на програмен код, който предварително е кодиран с IonCube Encoder и е често ползван при различни системи, модули и компоненти. Важно: Активирането на IonCube Loader, в хостинг акаунт с контролен панел cPanel, се извършва през PHP Manager by SuperHosting » Управление на PHP модули. За активиране на IonCube Loader… »

PHP модули/разширения

Как да променя стойността за max_execution_time?

Понякога за изпълнението на php скриптове е необходимо повече време от стандартно определената стойност. Съобщението, което може да се появи, е следното: Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in /home/<cpanel_name>/public_html/your-script.php on line XX. Увеличаването на стойността max_execution_time може да бъде направено посредством php.ini файл. При всички Linux хостинг планове промяната на директивата max_execution_time… »

PHP параметри

PHP модул - Zip (ZipArchive)

Zip е PHP модул за създаване и манипулиране на ZIP архиви. Използва се за компресиране и декомпресиране на съдържание. PHP модулът Zip (zip.so) се поддържа и е активиран по подразбиране на всички сървъри за Linux хостинг при СуперХостинг.БГ. За проверка, дали модулът е активен за хостинг акаунта, можете да използвате функцията phpinfo(). Ако модулът е… »

PHP модули/разширения

Zend Optimizer (Zend Guard Loader) - сигурност за вашия PHP код

Всеки разработчик, който професионално се занимава със създаване и администрация на уеб базирани приложения има възможност за „скриване“ на написания от него код от любопитни очи, които биха могли да видят кода и да го „откраднат“. „Скриването“ на кода се осъществява чрез кодиране на файловете във формат, който няма как да бъде разчетен без необходимия… »

PHP модули/разширения

Изпълнение на php скрипт поставен в html файл (HTML да се изпълнява като PHP)

Може да се обработи php скрипт във файл с разширение .html,  като затова трябва да се добави в .htaccess файл посочения ред: AddType application/x-httpd-php5 .html Можете да проверите настройката като създадете следния .html файл с php код: <html> <head></head> <body> <?php echo „Hello!“; ?> </body> </html> Запазете файла с име test.html и го качете в… »

.htaccess

Поддържате ли библиотеката GD?

GD е софтуерна библиотека, инструмент, чрез който могат да се създават и обработват изображения в различни графични формати, включително GIF, PNG, JPEG, WBMP и други. GD (версия 2 – GD2) се поддържа при всички Linux хостинг планове, предлагани от СуперХостинг.БГ. Библиотеката е инсталирана и активирана по подразбиране. Допълнителна информация за нея е налична при извикване… »

PHP модули/разширения

PHP модул - Imagick

Imagick е разширение за PHP за създаване и обработка на изображения, работещо със системната библиотека  ImageMagick (C). Активирането на PHP модула Imagick, в хостинг акаунт с контролен панел cPanel, се извършва през PHP Manager by SuperHosting -> Управление на PHP модули. За активиране на PHP модула Imagick чрез php.ini файл, ползвайте: extension=imagick.so PHP модулът Imagick… »

PHP модули/разширения

Всички права запазени © 2005-2018 , www.superhosting.bg