1. Начало
  2. Имейл
  3. Уеб мейл
  4. Horde
  5. Изпращане на писмо през уебмейл клиент Horde

Изпращане на писмо през уебмейл клиент Horde

За да напишете ново писмо, след като сте влезли в уебмейл клиента, трябва да изберете „New Message“.

1. Send – Изпращане на писмото.

2. Check Spelling – Проверка на правописа (не се поддържа за български език).

3. Save as Draft – Запазва писмото в папка „Drafts/Чернови“.

4. От: – Изпращач на писмото. За да създадете допълнителна Идентичност, влезте в Поща -> Preferences -> Поща -> Personal Information/Персонална информация.

5. До: – Имейл адреса, до който ще бъде изпратено съобщението.

6. Add Cc и Add Bcc – Имейл адрес, до който ще се изпрати копие на писмото и имейл адрес, до който ще се изпрати скрито копие на писмото.

7. Тема: – Въвежда се тема за писмото.

8. Add Attachment – Добавяне на файл към писмото. За да се изпрати успешно писмото, прикрепеният файл е необходимо да не е над ~7MB. Също така е препоръчително файловете да са архивирани, преди да се прикачат към писмото. Има голяма вероятност ако прикачените файлове са с разширение .exe, .doc, .xls, .eml или друго да не се получат успешно.

Създаване и изпращане на имейл съобщение

9. HTML composition – Може да превключите в режим на редактиране с допълнителни функционалности, като например настройки за текста – шрифт, размер, удебеляване, цвят и други.

10. Save in Sent – Ако желаете да се запази копие на писмото в папката „Sent/Изходяща кутия“ е необходимо опцията да е маркирана.

11. Приоритет: – Приоритет на писмото.

12. Други Опции -> Read Receipt – Изисквате потвърждение, че писмото е прочетено/получено.

Обновена: 17.03.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още