1. Начало
  2. Имейл (e-mail)
  3. Уеб мейл
  4. Horde
  5. Изпращане на писмо през уебмейл клиент Horde

Изпращане на писмо през уебмейл клиент Horde

За да напишете ново писмо, след като сте влезли в уебмейл клиента, трябва да изберете "New Message".

1. Send - Изпращане на писмото.

2. Check Spelling - Проверка на правописа (не се поддържа за български език).

3. Save as Draft - Запазва писмото в папка "Drafts/Чернови".

4. От: - Изпращач на писмото. За да създадете допълнителна Идентичност, влезте в Поща -> Preferences -> Поща -> Personal Information/Персонална информация.

5. До: - Имейл адреса, до който ще бъде изпратено съобщението.

6. Add Cc и Add Bcc - Имейл адрес, до който ще се изпрати копие на писмото и имейл адрес, до който ще се изпрати скрито копие на писмото.

7. Тема: - Въвежда се тема за писмото.

8. Add Attachment - Добавяне на файл към писмото. За да се изпрати успешно писмото, прикрепеният файл е необходимо да не е над ~7MB. Също така е препоръчително файловете да са архивирани, преди да се прикачат към писмото. Има голяма вероятност ако прикачените файлове са с разширение .exe, .doc, .xls, .eml или друго да не се получат успешно.

Създаване и изпращане на имейл съобщение

9. HTML composition – Може да превключите в режим на редактиране с допълнителни функционалности, като например настройки за текста – шрифт, размер, удебеляване, цвят и други.

10. Save in Sent - Ако желаете да се запази копие на писмото в папката "Sent/Изходяща кутия" е необходимо опцията да е маркирана.

11. Приоритет: - Приоритет на писмото.

12. Други Опции -> Read Receipt - Изисквате потвърждение, че писмото е прочетено/получено.

Обновена: 19.04.2011

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още