1. Начало
 2. Хостинг
 3. Управление на хостинг акаунт (cPanel)
 4. Как мога да се свържа с хостинг сървъра?

Как мога да се свържа с хостинг сървъра?

На всеки хостинг сървър и към всеки хостинг акаунт работят допълнителни (виртуални) сървъри, които предоставят различни допълнителни услуги. Например за имейл услугата се използват входящ мейл сървър и изходящ мейл сървър, за базите данни има MySQL сървър и PostgreSQL сървър, за достъп до файловете има FTP сървър и SSH сървър и други.

В зависимост от това, коя услуга искате да използвате и как, за връзка със сървъра ще са нужни определени данни. Най-често ще ви е нужно името на сървъра и съответния порт за услугата.

Бележка: След като имате активирана хостинг услуга при СуперХостинг.БГ, ще разполагате със собствен хостинг акаунт и ще можете да използвате всички услуги в него – имейл акаунти, бази данни и други.

Управление на хостинг акаунта

За да се свържете с хостинг сървъра и хостинг акаунта ви, можете да използвате контролния панел cPanel. Този панел се използва за управление и достъп до всички услуги в хостинг акаунта.

Какво е cPanel и какви инструменти има? (видео)

За да се свържете с контролния панел cPanel през уеб браузъра, използвайте някои от уеб адресите за сигурна връзка със сървъра:

Достъп до cPanel през сигурна (SSL) връзка

Файлове и директории

Файловете и директориите в хостинг акаунта може да се достъпват и управляват през cPanel или отдалечено през FTP или SSH.

Управление на файлове и директории през cPanel

Инструментът, който се използва в cPanel за работа със съдържанието в хостинг акаунта, е Файловият мениджър.

cPanel – Файлов мениджър (File Manager)

Управление на файлове и директории през отдалечен достъп

Съдържанието в хостинг акаунта (файлове и директории) може да се достъпи отдалечено по няколко начина.

Управление на файловете в хостинг акаунта през отдалечен достъп

За качване/сваляне на файлове в/от акаунта можете да се свържете с хостинг сървъра през FTP.

За по-разширено управление на съдържанието и извършване на специфична системна поддръжка на приложенията в акаунта, можете да използвате SSH връзка.

Имейли

Когато се получава или изпраща имейл съобщение, имейл клиентът/програмата се свързва отдалечено с мейл сървъра (входящ/изходящ мейл сървър).

Как мога да проверявам пощата си след като имам създаден имейл акаунт?

Имейл услугата към хостинг акаунта се използва за изпращане/получаване на съобщения в имейл акаунт (пощенска кутия) или за изпращане на имейл съобщения от сайта, намиращ се в хостинг акаунта. И в двата случая се извършва свързване с мейл сървъра.

Връзка с мейл сървъра през имейл клиент

За работа с пощата през имейл клиент ще е нужно да въведете в настройките му името на входящия/изходящия мейл сървър, съответните портове на услугата и имейл адреса и паролата му.

Какво да въведа за входящ и изходящ мейл сървър?

Кои портове да използвам за настройка на имейл клиент?

Настройки на имейл клиенти

Връзка с мейл сървъра през уебмейл

Уебмейл клиентите се достъпват през уеб браузъра на опредени уеб адреси.

Какъв адрес да използвам, за да вляза в уеб мейл?

При използването на уебмейл клиент не е нужно да въвеждате изходящ/входящ мейл сървър и портове, единствено ще са ви нужни данните за имейл акаунта и паролата му.

Как да проверя пощата си чрез уеб мейл? (видео)

Връзка с мейл сървъра през приложение

За изпращането на имейл съобщения приложенията, които се намират в хостинг акаунта, може да използват системното мейл приложение Sendmail или да се свържат с изходящия SMTP мейл сървър.

Изпращане на имейли от сайта (Sendmail или SMTP)

Когато сайтът използва Sendmail за изпращане на имейл съобщенията, не се изисква въвеждане на името на изходящия мейл сървър и порта му. Връзката между сайта и Sendmail се осъществява на системно ниво.

Когато сайтът използва изходящия SMTP мейл сървър, тогава е нужно да се посочи името на мейл сървъра и порта му (както и останалите данни за връзка – изисква идентификация, имейл адрес и паролата му).

Бази данни

Към всички хостинг и Managed VPS услуги при СуперХостинг.БГ се предлага MySQL сървър и PostgreSQL сървър за бази данни. Връзката към сървърите за бази данни може да се осъществи локално, например от приложенията в хостинг акаунта или отдалечено, за администрация на базите.

Връзка с базата данни през приложение (MySQL/PostgreSQL)

Когато искате дадено приложение в хостинг акаунта да се свърже с MySQL база данни, ще е нужна следната информация.

Данни за локална връзка с MySQL сървъра:

 • Host: localhost
 • Порт: 3306
 • Database: Името на базата данни с префикса (cpuser_mysqldb).
 • User: Името на потребителя за базата данни с префикса (cpuser_mysqlusr).
 • Password: Паролата за този потребител.

При указване на данни за връзка на приложение с PostgreSQL база данни, е необходимо да се въведе следната информация.

Данни за локална връзка с PostgreSQL сървъра:

 • Host: localhost
 • Порт: 5432
 • Database: Името на базата данни с префикса (cpuser_mypgdb).
 • User: Името на потребителя за базата данни с префикса (cpuser_mypgusr).
 • Password: Паролата за този потребител.

Отдалечено свързване с базите данни (MySQL/PostgreSQL)

Когато се извършва отдалечен достъп до базите данни, реално връзката се осъществява със сървъра за бази данни – MySQL сървър, PostgreSQL сървър.

Отдалеченото свързване се извършва през приложение за управление на бази данни, което се инсталира на вашето устройство. За MySQL бази може да се използва приложението HeidiSQL, за PostgreSQL бази приложението pgAdmin.

Важно: Отдалеченият достъп до MySQL/PostgreSQL сървъра се предоставя за администриране на базите данни. Този достъп не е предназначен за запис и извличане на данни от базите данни от приложение, работещо на отдалечена машина.

За отдалечена връзка към MySQL база данни, използвайте следната информация.

Данни за връзка с MySQL сървъра:

 • Hostname / IP: Въведете името на сървъра, например server.rdb.superhosting.bg, където server е името на хостинг сървъра, на който се намира хостинг акаунта.
 • User: Потребителят на базата данни.
 • Password: Паролата за потребителя на базата данни.
 • Port: 3306

За отдалечена връзка към PostgreSQL база данни, използвайте следната информация.

Данни за връзка с PostgerSQL сървъра:

 • Hostname / IP: Въведете името на сървъра, например server.rdb.superhosting.bg, където server е името на хостинг сървъра, на който се намира хостинг акаунта.
 • User: Потребителят на базата данни.
 • Password: Паролата за потребителя на базата данни.
 • Port: 5432

В получения имейл, след активацията на отдалечения достъп през клиентския профил, ще видите имената на хостинг сървърите, до които е активиран достъпа.

Бележка: За да можете да се свържете отдалечено с базите данни, първо трябва да активирате отдалечения достъп до тях през клиентския ви профил, да инсталирате OpenVPN и да го конфигурирате и да добавите % за разрешени хостове в cPanel » Отдалечен достъп до MySQL.

Календари и адресни книги

Споделените календари и адресни книги може да се достъпват отдалечено през имейл клиент или специализирано приложение, което поддържа протоколите CalDAV и CardDAV.

За връзка с CalDAV/CardDAV сървъра има два основни параметъра при настройката: данните за достъп до имейл акаунта и специалният уеб адрес за достъп до календара/адресната книга.

Споделени календари и адресни книги (CalDAV и CardDAV)

Статията се отнася за: хостинг и Managed VPS услуги с контролен панел cPanel

Обновена: 11.10.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още